کارگاه طراحی پارچه و خلاقیت

سر فصل های کارگاه طراحی پارچه و خلاقیت

مدرس کارگاه:

تعداد جلسه ها: ۳۰ساعت(۱۰جلسه ۳ساعته)

یک ترم

شهریه کارگاه: ۳۵۰هزار تومان

سرفصل های این کارگاه دربرگیرنده موارد زیر است

-طراحی با خط

-طراحی با سطح

-طراحی با ترکیب خط و سطح

-استفاده از نقش در طراحی پارچه

– آشنایی با کاربرد رنگ های گوناگون در طراحی پارچه

– آشنایی با انواع راپورت بندی

– آشنایی با موتیف ها و ترکیب بندی آنها

– طراحی برای پارچه با استفاده از موتیف های ساخته شده توسط هنرجویان

– طراحی پارچه برای رومبلی، اتاق کودک، لباس شب، ست ملحفه

– در ۵ جلسه آخر استاد یک موضوع خاص (نقاشی های دوران قاجار، نقوش اسلیمی، سیک و…) با توافق هنرجویان انتخاب می کند، که بر اساس آن موضوع هنرجویان موتیف های دلخواه خود را آماده کرده و یک روسری یا دستمال گردن طراحی می نمایند.

– هنرجویان با الهام از نقوش روسری که قبلا طراحی کردند، باید یک شال طراحی نموده و طرح خود را روی شال چاپ دستی نمایند.

در ادامه این دوره، هنرجویان می توانند برای تکمیل دانش عملی خود در زمینه هنر پارچه، کارگاه های مرتبط دیگری چون چاپ پارچه ،پارچه سازی و رنگرزی،باتیک،شیبوری، نرم افزار ایلاستریتور در طراحی پارچه را بگذرانند.

cipro krapina ciprofloksacin cipro
discount prescription drug cards link coupon cialis