منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

۱٫ اتینگهاوزن، ریچارد و احسان یارشاطر (۱۳۷۹)، اوج های درخشان هنر ایران، ترجمه: هرمز عبداللهی و رویین پاکباز، نشر آگه
۲٫ احمدی، بهزاد (۱۳۶۴)، شیمی نساجی، جلد ۱ و ۲ ، انتشارات صنعت اراک فائده
۳٫ احمدی ملکی، رحمان(۱۳۸۹)، تصویرگری و رنگ گزینی در هنرهای سنتی آذربایجان، انتشارات متن
۴٫ اخوان چبت ساز، علی، صنعت قلمکار ایران، انتشارات صنایع دستی ایران
۵٫ ارشقی، عادل(۱۳۸۱)، طرح های پارچه ای، انتشارات امیرکبیر
۶٫ اسفندیاری، صبا(۱۳۷۴)، نگرشی بر سوزن دوزی های سنتی ایران، انتشارات منتخب صبا
۷٫ آقا حسن شیرازی، ابوالقاسم(۱۳۸۲)، پوشاک زنان ایران از آغاز تا امروز، انتشارات اوستا فراهانی، تهران
۸٫ امیری، ستاره(۱۳۹۰)، الیاف شناسی، انتشارات سمت
۹٫ آی، بلینوف(۱۳۸۰)، اصول طراحی و محاسبه بافت پارچه، ترجمه: مهندس میر رضا طاهری، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
۱۰٫ ایلات بختیاری و لرستان، مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایر ایران، به کوشش دکتر کیانوش کیانی، انتشارات متن،
۱۱٫ بهشتی پور، مهدی(۱۳۴۳)، تاریخچه صنعت نساجی ایران، انتشارات تهران اکونومیست
۱۲٫ بیجلایزن، جیکوب ایزرییل(۱۳۶۹)، آشنایی با تکنیک های چاپی سیلک اسکرین، محسن کرامتیف انتشارات بهار
۱۳٫ بیکر، پاتریشیا(۱۳۸۵)، منسوجات اسلامی، ترجمه: مهناز شایسته فر، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی
۱۴٫ پوپ، آرتوراپهام، فیلیس اکرمن(۱۳۸۷)، مترجم نجف دریابندری و سیروس پرهام، “سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز” انتشارات علمی فرهنگی، تهران
۱۵٫ پیترآن دزی، راینهارت(۱۳۸۳)، فرهنگ البته مسلمانان، ترجمه: حسینعلی هروی، انتشارات علمی و فرهنگی
۱۶٫ پور بهمن، فریدون(۱۳۹۰)، پوشاک در ایران باستان، ترجمه: ضیاء سیکارودی، انتشارات امیرکبیر
۱۷٫ ترنر، روبرت و ویل کاکس(۱۳۸۶) تاریخ لباس (۵۰۰ سال پوشاک زنان و مردم جهان)، ترجمه: شیرین بزرگمهر، انتشارات توس
۱۸٫ توانایی، حسین (۱۳۷۶)، فیزیک الیاف، انتشارات ارکان، اصفهان
۱۹٫ جهانشاهی افشار، ویکتوریا (۱۳۸۰)، آیند و روش های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی، انتشارات دانشگاه هنر
۲۰٫ چیت ساز، محمدرضا (۱۳۸۶)، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا مغول، انتشارات سمت
۲۱٫ حاج شریفی، محسن (۱۳۸۰)، خصوصیات الیاف نساجی، نشر دانشگاهی
۲۲٫ حسینی، سیده زینب (۱۳۹۰)، دانشنامه طراحی و چاپ پارچه با گرایش طراحی و چاپ پارچه، انتشارات جمال هنر
۲۳٫ خجسته، محمدرضا (۱۳۸۳)، تکنیک بافت پارچه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
۲۴٫ دینی، جنی (۱۳۸۵)، رنگ وحشی (پرورش، آماده سازی و رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی)، ترجمه مهندس کوروش کریمشاهی، انتشارات مرکز ملی فرش ایران
۲۵٫ دیماند، س، م، (۱۳۶۵)، راهنمای صنایع اسلامی، ترجمه: عبدالله فریار، انتشارات علمی و فرهنگی
۲۶٫ رحیمی، پریچهر، (۱۳۸۵)، “تاریخ پوشاک ایران، نگرشی بر پوشاک ایرانیان از هزاره پنجم میلاد تا اواخر دوره هخامنشی” ، انتشارات دانشگاه هنر
۲۷٫ رستمی، مصطفی (۱۳۸۶)، دستبافته های سوادکوه، انتشارات فرهنگستان هنر
۲۸٫ رمضانخانی، صدیقه (۱۳۸۷) هنر نساجی در شهر یزد، انتشارات سبحان نور
۲۹٫ رنج دوست، شبنم (۱۳۹۱) تاریخ لباس ایران، انتشارات جمال هنر
۳۰٫ روح فر، زهره (۱۳۸۰) نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی، انتشارات سمت
۳۱٫ زکریای کرمانی، ایمان (۱۳۸۸) شال های ترمه کرمان، انتشارات فرهنگستان هنر
۳۲٫ سجادی، سید علی‌محمد (۱۳۸۹) جامعه زهد: خرقه و خرقه پوشیف انتشارات علمی و فرهنگی
۳۳٫ سهی زاده آبیانه، مرتضی (۱۳۸۲) تکمیل فرآورده های نساجی و رنگرزی، جلد ۱ و ۲، انتشارات دانشگاه آزاد یزد
۳۴٫ سهی زاده آبادیانی آبیانه، مرتضی (۱۳۸۴)، فرآورده های چاپ در صنایع نساجی، انتشارات آرون
۳۵٫ سلوکی، حوری (۱۳۸۵) پوشاک محلی اقوام مختلف ایرانی، انتشارات شهر باران رشت، چاپ اول، رشت
۳۶٫ ریاضی، محمدرضا (۱۳۸۲) طرحها و نقوش لباس ها بافته های ساسانی، انتشارات گنجینه هنر
۳۷٫ سید صدر، سید ابوالقاسم (۱۳۸۶) دایره المعارف هنرهای صنایع دستی و حرف مربوط به آن، انتشارات سیمای دانش
۳۸٫ شمس ناتری، علی (۱۳۸۴) خصوصیات الیاف نساجی( ابریشم) جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
۳۹٫ شهشهانی، سهیلا (۱۳۷۴) تاریخچه پوشش سر در ایران، انتشارات مدبر، تهران
۴۰٫ شیرخانی، منیژه (۱۳۸۰) پوشش زن ایرانی از ایران باستان تا قاجاریه، انتشارات بهار علم، اصفهان
۴۱٫ صدری، نسرین، رنگرزی الیاف و نخ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
۴۲٫ صفا ایسینی، شایا، پوشاک زنان هرمزگان
۴۳٫ ضیاپور، جلیل( ۱۳۴۳) پوشاک باستانی ایرانیان تا پایان دوره ساسانیان، انتشارات اداره کل موزه ها و فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر، تهران
۴۴٫ ضیاپور، جلیل(۱۳۴۷) پوشاک زنان ایران از کهن‌ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران
۴۵٫ ضیاپور جلیل (۱۳۴۷) پوشاک مردم کهن فلات ایران پیش از ورود آریا ها تا دوره مادی ها
۴۶٫ ضیاپور، جلیل (۱۳۴۹) پوشاک ایرانیان از چهارده قرن پیش از صدر اسلام تا اواخر قاجاریه، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران
۴۷٫ ضیاپور،جلیل (۱۳۵۰) پوشاک هخامنشی ها و مادی ها بر مبنای نقوش تخت جمشید، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران
۴۸٫ ضیاپور، جلیل (۱۳۴۶) پوشاک ایل ها، چادرنشینان و روستاییان ایران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران
۴۹٫ طالب پور، فریده (۱۳۸۶) تاریخ پارچه بافی و نساجی در ایران، انتشارات دانشگاه الزهرا
۵۰٫ طالب پور، فریده (۱۳۸۶) “واژه نامه پارچه و لباس”، انتشارات بازتاب اندیشه
۵۱٫ طالب پور، فریده (۱۳۹۱) منسوجات سنتی هند، انتشارات دانشگاه الزهرا
۵۲٫ عابدینی، اعظم (۱۳۹۱) مبانی طراحی لباس، انتشارات آبان
۵۳٫ علی محمدی اردکانی، جواد (۱۳۸۹) پژوهشی در زیلوی یزد، انتشارات هنرستان هنر
۵۴٫ غیبی، مهرآسا (۱۳۸۸) هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، انتشارات هیرمند، تهران
۵۵٫ فریه،ر، دبلیو( ۱۳۷۴) هنرهای ایران، ترجمه: پرویز مرزبان، انتشارات فرزان روز
۵۶٫ قپانداران، وجیهه (۱۳۹۱) تاریخ پوشاک ایرانیان، انتشارات مهر بیکران
۵۷٫کخ، هیدماری (۱۳۷۶) از زبان داریوش، ترجمه: پرویز رجبی، نشر کارنگ
۵۸٫ کلاقیچی گنجینه، حسین (۱۳۶۶) هنر چاپ باتیک، مرکز نشر دانشگاهی
۵۹٫ کلاهدوزان صفیه (۱۳۸۷) پوشاک درگذرزمان (چین، ژاپن، بیزانس، قرون وسطی، رنسانس) نشر شارق، تهران
۶۰٫ کیان مهر قاسم (۱۳۸۹) چاپ سیلک، انتشارات هستان
۶۱٫ گیرشمن، رمان (۱۳۹۰) هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمه بهرام فره وشی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران
۶۲٫ گیرشمن، رمان (۱۳۹۰) هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی، ترجمه عیسی بهنام، انتشارات علمی فرهنگی، تهران
۶۳٫ متین پیمان (۱۳۸۳) پوشاک ایرانیان، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران
۶۴٫ متین، کامران (۱۳۷۸) مبانی طراحی پارچه، انتشارات ارکانی دانش
۶۵٫ محمدپور، نسیم (۱۳۹۱) پوشاک اقوام ایران، انتشارات ابریشمی فر، تهران
۶۶٫ مجموعه مقالات اولین گردهمایی گنجینه هنرهای از یاد رفته (هنرهای صناعی و دست بافته ها) جلد دوم و سوم (۱۳۸۹) به کوشش مهدی مکی نژاد، انتشارات فرهنگستان هنر (متن)
۶۷٫ مصباح آزیتا (۱۳۸۳) پوشاک بین النهرین و مصر باستان، انتشارات توس
۶۸٫ مصرف، مینا (۱۳۸۶) لباس های محلی بانوان ایران، انتشارات فرهنگ مردم، تهران
۶۹٫ مکنزی، ماری(۱۳۹۱) گرایش های طراحی لباس، ترجمه: آیدا تدین، انتشارات آبان
۷۰٫ نعمت اللهی، صمد (۱۳۸۱) روش طراحی بافت پارچه، انتشارات کارآفرینان بصیر
۷۱٫ نوری، مینا (۱۳۸۵) آموزش عملی سیلک اسکرین، انتشارات نگارینه
۷۲٫ وزیر دفتری، شاهپور (۱۳۷۷) طراحی بافت پارچه، انتشارات دانشگاه امیرکبیر
۷۳٫ یارشاطر، احسان (۱۳۸۲) پوشاک در ایران زمین (ایرانیکا) ترجمه: پیمان متین، انتشارات امیرکبیر
۷۴٫ یاوری، حسین و شیدا سرخوش (۱۳۸۹) آشنایی با پوشاک سنتی مردم ایران، انتشارات آذر
۷۵٫ یاوری، حسین و حکاک باشی، سارا (۱۳۸۹) مختصری درباره تاریخ لباس و پوشاک در ایران، انتشارات سیمای دانش
۷۶٫ یاوری، حسین، رضاپور، شیرین (۱۳۹۱) “نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر” ، انتشارات سیمای دانش
۷۷٫ یاوری، حسین (۱۳۸۵) قلمکار اصفهان از شروع درخشش در عصر صفوی تا به امروز، انتشارات فرهنگستان هنر
۷۸٫ تمام مقالات مرتبط با تاریخ پارچه، نساجی و پوشاک ایران موجود در مجلات هنرهای زیبا، نگره، گلستان هنر، هنر اسلامی، کتاب ماه هنر، فصلنامه هنر، هنر و مردم، فرهنگ مردم، جلوه هنر، هنر نامه، گلجام و سایر مجلات تخصصی و مرتبط