گواهینامه های صادر شده

نشانی موسسه:
ميدان هفت تير، خيابان لطفى، پلاک ٤٥، واحد ۳

گواهینامه های صادر شده به هیچ عنوان به پیک تحویل داده نمی شود لطفا  برای تحویل گواهینامه خود حضوری به مرکز مراجعه نمایید.
ساعات کاری موسسه برای تحویل دادن گواهینامه ها٬ پنجشنبه ها از ساعت ۱۱ تا ۱۴ می باشد٬ حتما برای اخذ گواهینامه ٬ روزقبل در واتساپ با شماره ۰۹۱۰۹۱۰۲۴۴۰ هماهنگ فرمایید
پس از صدور گواهینامه هنرجویان فقط ۶ ماه فرصت دارند که با مراجعه به موسسه گواهینامه خود را دریافت کنند٬ بعد از ۶ ماه موسسه مسولیتی در قبال نگهداری گواهینامه های صادر شده و اعمال تغییرات احتمالی در متن گواهینامه صادر شده را ندارد

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه زمان
۱ مهرزاد عزیزاللهی Marvellous & Gemini بهار۹۴
۲ ام البنین چاربندی Marvellous & Gemini بهار۹۴
۳ شکوفه عرب پور Marvellous & Gemini بهار۹۴
۴ فاطمه دریاباری Marvellous & Gemini بهار۹۴
۵ عادله پورمهران Marvellous & Gemini بهار۹۴
۶ راحله ویسیان Marvellous & Gemini بهار۹۴
۷ هدیه آَشتیانی Marvellous & Gemini بهار۹۴
۸ نجمه زارع پور Marvellous & Gemini بهار۹۴
۹ نگین مهرعلیان Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۰ آیدا اکرادلو Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۱ نازار رابین بزرگ Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۲ لیلا مرادی Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۳ هانیه هاشمی علیا Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۴ علیرضا شعبانی Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۵ پریسا احمدی آهنگری کلائی Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۶ نورالزهرا نصیری Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۷ خدیجه امیدی حسین آبادی Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۸ نازنین اکبریان Marvellous & Gemini بهار۹۵
۱۹ زهرا کاظم Marvellous & Gemini بهار۹۵
۲۰ علی طاهری Marvellous & Gemini بهار۹۵
۲۱ پریسا واحدی Marvellous & Gemini بهار۹۵
۲۲ افسانه خمسه Marvellous & Gemini بهار۹۵
۲۳ اشرف السادات سید زاده Marvellous & Gemini بهار۹۵
۲۴ احسانه خسروی Marvellous & Gemini پاییز ۹۳
۲۵ شیما گلچین امیرایی Marvellous & Gemini پاییز ۹۳
۲۶ فرشته یخچال یارندی Marvellous & Gemini پاییز ۹۳
۲۷ محبوبه تبریزی Marvellous & Gemini پاییز ۹۳
۲۸ محبوبه شکوهی Marvellous & Gemini پاییز ۹۳
۲۹ آرزو خدابنده لو Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۰ مصطفی محمدی Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۱ زینب باستی Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۲ فاطمه جعفری Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۳ ثمین کریمی Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۴ الهه چهاردولی Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۵ فهیمه نیک پور Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۶ مهسا فتاح امید Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۷ مسعود حاجی خانی Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۸ سپیده کریمی Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۳۹ نغمه همتیان Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۴۰ سمیه اکبرنیا Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۴۱ سمیه مشگین Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۴۲ نادراحمدپور Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۴۳ حامد سلگی Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۴۴ زهرا سوری Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۴۵ منصوره نیکوکار Marvellous & Gemini پاییز ۹۴
۴۶ حوریه جلیلوند Marvellous & Gemini تابستان ۹۳
۴۷ سمانه عسگری Marvellous & Gemini تابستان ۹۳
۴۸ فرزانه رضایی Marvellous & Gemini تابستان ۹۳
۴۹ شقایق جهان خانی Marvellous & Gemini تابستان۹۴
۵۰ نسرین رحمتی Marvellous & Gemini تابستان۹۴
۵۱ فائزه رسائی Marvellous & Gemini تابستان۹۴
۵۲ عاطفه موسی زاده Marvellous & Gemini تابستان۹۴
۵۳ پیام جاهدی Marvellous & Gemini تابستان۹۴
۵۴ مریم شاهرخی Marvellous & Gemini تابستان۹۴
۵۵ ملیحه قربانی Marvellous & Gemini تابستان۹۴
۵۶ مهراد مسلمی اصل Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۵۷ آتنا وطن دوست ثانی Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۵۸ سهیل میرزایی Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۵۹ زهرا رضایی بخش Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۰ رضا پرتوی Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۱ شیما باوفا Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۲ خدیجه قاسمی Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۳ سیده کلثوم علوی فرد Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۴ حسین داداش زاده نوشهر Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۵ سروناز اخوان صالح Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۶ زهره ایمانلو Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۷ الهه آزموده Marvellous & Gemini زمستان۹۵
۶۸ الهام کفایتی Marvellous & Gemini
۶۹ محبوبه شریفی نژاد Marvellous & Gemini
۷۰ فائزه ذولفقاری فرد Marvellous & Gemini
۷۱ فاطمه راسخ Marvellous & Gemini
۷۲ منا آذری Marvellous & Gemini
۷۳ بهمن عبدی Marvellous & Gemini
۷۴ مریم ملاشاهی Marvellous & Gemini
۷۵ فاطمه دیانت فر Marvellous & Gemini
۷۶ مهشید سپهرنیا Marvellous & Gemini
۷۷ ربابه فاضل زاده گودرزی Marvellous & Gemini
۷۸ شیوا پولادزاده Marvellous & Gemini
۷۹ زهره محمدیه Marvellous & Gemini
۸۰ فاطمه شیاسی Marvellous & Gemini
۸۱ معصومه سلگی Marvellous & Gemini
۸۲ مینا رضایی شهمرام Marvellous & Gemini
۸۳ مرضیه هاشمی Marvellous & Gemini
۸۴ الهام شیرانی Marvellous & Gemini
۸۵ فریبا یوسفی Marvellous & Gemini
۸۶ نگار کاظمی اسفه Marvellous & Gemini
۸۷ زهرا تات حصاری Marvellous & Gemini
۸۸ الهام قندی Marvellous & Gemini
۸۹ مرجان چگنی الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۰ فاطمه صدوقی راد الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۱ عالیه شکوهی الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۲ فاطمه قراگزلو الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۳ آرزو پا بندان الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۴ کسری رسولی الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۵ مرجان چگینی الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۶ سبا محسنی الگوسازی و دوخت کیف چرم بهار۹۴
۹۷ فریبا سلیمانی ابوذر الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۹۴
۹۸ نسرین محمدپور الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۹۴
۹۹ فرزانه موسوی فهیم الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۹۴
۱۰۰ فاطمه موسوی فهیم الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۹۴
۱۰۱ آدرینه گاوافیان الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۹۴
۱۰۲ آرزو پا بندان الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان۹۴
۱۰۳ فاطمه صدوقی راد الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان۹۴
۱۰۴ قراگوزلو الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان۹۴
۱۰۵ مهرپویان الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان۹۴
۱۰۶ الناز احمدیان فر الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۳
۱۰۷ آنی بیگی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۳
۱۰۸ حسین امان پور قرایی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۳
۱۰۹ زهرا مرادمند الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۳
۱۱۰ سارا مهرپویان الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۳
۱۱۱ شیما گلچین امیرایی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۳
۱۱۲ محبوبه تبریزی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۳
۱۱۳ نسرین محمدپور الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۱۴ روشنک اردلانی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۱۵ پوران ربیعی مجد آبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۱۶ رویا ملا جعفری الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۱۷ پروین صادقی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۱۸ پریساهدایتی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۱۹ سبا محسنی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۲۰ مریم رویانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۴
۱۲۱ کمند کاوند الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۲ خدیجه محمدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۳ ستوده بیطرفان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۴ سحر نیک اختر الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۵ محمدرضا عذیری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۶ معصومه احمدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۷ الهام حاج محمد جعفر الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۸ نیلوفر خدادوست الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۹ الناز میرائی نژاد آراسنگ الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۳۰ طناز پیروی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۳۱ الهام مشتاق عراقی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۳۲ مهدیه  نوشیروانی طهرانی ایلاستریتور طراحی لباس پاییز۹۵
۱۳۳ مهشاد عبدالله بیانه ایلاستریتور طراحی لباس پاییز۹۵
۱۳۴ لادن اله یاری ایلاستریتور طراحی لباس تابستان۹۴
۱۳۵ لیلا عسگری ایلاستریتور طراحی لباس تابستان۹۴
۱۳۶ لیلا حسین زاده ایلاستریتور طراحی لباس تابستان۹۴
۱۳۷ می گل اسماعیلی ایلاستریتور طراحی لباس تابستان۹۴
۱۳۸ پریسا رضائی ایلاستریتور طراحی لباس زمستان ۹۵
۱۳۹ مرجان یادگاری پارچه سازی بهار۹۴
۱۴۰ مهرنوش روزبهانی پارچه سازی بهار۹۴
۱۴۱ رامینه اطهری نژاد پارچه سازی پاییز ۹۳
۱۴۲ پانته آ رضایی خوشخو پارچه سازی پاییز۹۳
۱۴۳ زینب حزباوی پارچه سازی تابستان ۹۳
۱۴۴ سحر حضرتی پارچه سازی تابستان ۹۳
۱۴۵ سعیده ساروخانی پارچه سازی تابستان ۹۳
۱۴۶ راحله حیدری پارچه سازی تابستان۹۴
۱۴۷ حدیث مقصودبیگی تاپستری زمستان ۹۴
۱۴۸ ساناز حسینی تاپستری زمستان ۹۴
۱۴۹ رقیه بیجاری تاپستری زمستان ۹۴
۱۵۰ سما تازه گویان تاپستری زمستان ۹۴
۱۵۱ طاهره میر شکرایی تاپستری زمستان ۹۴
۱۵۲ فاطمه کوچکی تاپستری زمستان ۹۴
۱۵۳ لاله زرد چشمه تاپستری زمستان ۹۴
۱۵۴ شیوا رضایزدی تاپستری زمستان ۹۴
۱۵۵ صنم ایوزیان تاپستری زمستان ۹۴
۱۵۶ بیتا سیفی تاپستری زمستان ۹۵
۱۵۷ فاطمه صفدری تاپستری زمستان ۹۵
۱۵۸ مرضیه اشتری تاپستری زمستان ۹۵
۱۵۹ افسر تیمور خانی تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۰ آزیتا سعیدی تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۱ معصومه ربیعی تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۲ سهیلا جامی تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۳ عاطفه مختاری تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۴ بهاره ذبحی تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۵ نعیمه نیک خواه تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۶ شیما اخگری تاپستری زمستان ۹۵
۱۶۷ الناز بختیاری آقمسجد تاپستری زمستان۹۳
۱۶۸ پانته آ رضایی خوشخو تاپستری زمستان۹۳
۱۶۹ ریحانه سادات موسوی تاپستری زمستان۹۳
۱۷۰ سحر خدارحم تاپستری زمستان۹۳
۱۷۱ سعیده ساروخانی تاپستری زمستان۹۳
۱۷۲ شادی گودرزی تاپستری زمستان۹۳
۱۷۳ صنم جاویدنیا تاپستری زمستان۹۳
۱۷۴ فاطمه آقاپور تاپستری زمستان۹۳
۱۷۵ فاطمه تراب زاده تاپستری زمستان۹۳
۱۷۶ مهسا علامیر تاپستری زمستان۹۳
۱۷۷ نجمه مطلایی تاپستری زمستان۹۳
۱۷۸ نیک آفرین قدیریان تاپستری زمستان۹۳
۱۷۹ هنگامه محمدی تاپستری زمستان۹۳
۱۸۰ مهرنوش روزبهانی چاپ پارچه بهار۹۴
۱۸۱ سمانه ساحلی چاپ پارچه بهار۹۴
۱۸۲ سمانه شکرگزار چاپ پارچه بهار۹۴
۱۸۳ مریم رشید چاپ پارچه بهار۹۴
۱۸۴ نسترن پاشا چاپ پارچه بهار۹۴
۱۸۵ نیلوفر صفاریان(خصوصی) چاپ پارچه بهار۹۴
۱۸۶ روجا مهدوی چاپ پارچه بهار۹۴
۱۸۷ شیما السادات فاطمی چاپ پارچه بهار۹۵
۱۸۸ لیلا بلندی چاپ پارچه بهار۹۵
۱۸۹ فاطمه بلندی چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۰ مطهره طاهری نجف آبادی چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۱ نسیم پوریا فر چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۲ سحرالسادات کشفی چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۳ فاطمه شیرزادی چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۴ آذین السادات دامی رو چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۵ فاطمه الهی جنتی مکان چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۶ مریم موسویان چاپ پارچه بهار۹۵
۱۹۷ الهام شرقی چاپ پارچه پاییز ۹۳
۱۹۸ آنی بیگی چاپ پارچه پاییز ۹۳
۱۹۹ بهاره درودیان چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۰ پانته آ رضایی خوشخو چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۱ پوراندخت قراخانی چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۲ رعنا قاسمی چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۳ ساناز تاجیک چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۴ شیما گلچین امیرایی چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۵ مرجان یادگاری چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۶ مرضیه کوچک یزدی چاپ پارچه پاییز ۹۳
۲۰۷ لیدا رهبری فرد چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۰۸ نیلوفر سادات ابتهی چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۰۹ روشنک نقیب حضرتی چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۱۰ شیما اخگری چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۱۱ سمیه ناگهی تپه مولایی چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۱۲ ارغوان فانی چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۱۳ آیدا خلف خانی چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۱۴ روجا مهدوی چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۱۵ ماندانا حاجی محمد علی چاپ پارچه پاییز ۹۴
۲۱۶ راضیه نعمتی تبار چاپ پارچه تابستان ۹۳
۲۱۷ شقایق زارعی چاپ پارچه تابستان ۹۳
۲۱۸ ماندانا حاج محمد علی چاپ پارچه تابستان ۹۳
۲۱۹ محبوبه رضا قلیان چاپ پارچه تابستان ۹۳
۲۲۰ مه فام ملکی چاپ پارچه تابستان ۹۳
۲۲۱ مهسا کشاورزی چاپ پارچه تابستان ۹۳
۲۲۲ رفیعه رازبانی چاپ پارچه تابستان۹۳
۲۲۳ سمیرا بخارایی چاپ پارچه تابستان۹۳
۲۲۴ عاطفه صالحی چاپ پارچه تابستان۹۳
۲۲۵ هلیا آقا جانی چاپ پارچه تابستان۹۳
۲۲۶ مهسا مرادخانی چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۲۷ مهرنوش غبرایی لنگرودی چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۲۸ روزیتا اسحاقیان چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۲۹ ملیکا یاقوتی چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۳۰ مریم سادات میراعلایی چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۳۱ بیان شکوفا چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۳۲ مهین موسوی سپهر چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۳۳ سپیده عبودزاده چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۳۴ راحله حیدری چاپ پارچه تابستان۹۴
۲۳۵ بردیا مشهودی چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۳۶ پرنیا باغستانی چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۳۷ زهره رضایی چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۳۸ سارا ساکاموری چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۳۹ سمیه حاجی شریفی چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۰ سمیه نیشابوری چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۱ سوده مجید پور چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۲ شیدا زواری چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۳ شیده مطیعای اصفهانی چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۴ طلایه حاج علیرضا چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۵ غزال شیخ زاده چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۶ کسری رسولی چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۷ لیلا استادی چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۸ نسیم صالحی مقدم چاپ پارچه زمستان۹۳
۲۴۹ مریم دیناروندیان چاپ پارچه
۲۵۰ شبنم مهراد زاده چاپ پارچه
۲۵۱ راضیه دوستی چاپ و پارچه سازی زمستان ۹۵
۲۵۲ الهام صیامی ملکی چاپ و پارچه سازی
۲۵۳ سیده نهال مساوات چاپ و پارچه سازی
۲۵۴ مسعوده بهرامی پور اصفهانی دوخت سنتی بهار۹۵
۲۵۵ مینا مقدم دوخت سنتی بهار۹۵
۲۵۶ نوشین رحمتیان دوخت سنتی بهار۹۵
۲۵۷ شیدا شریفی دوخت سنتی بهار۹۵
۲۵۸ عصمت عبدلی بید هندی دوخت سنتی بهار۹۵
۲۵۹ پروین سید حسینی دوخت سنتی بهار۹۵
۲۶۰ صدیقه صیادی دوخت سنتی بهار۹۵
۲۶۱ فاطمه دهقانی دوره الگو دوخت بهار۹۵
۲۶۲ الهام پیله ور دوره الگو دوخت بهار۹۵
۲۶۳ عسل سعدیانی دوره الگو دوخت بهار۹۵
۲۶۴ ترانه رضا صرافی دوره الگو دوخت بهار۹۵
۲۶۵ عصمت ابوذر دوره الگو دوخت بهار۹۵
۲۶۶ سمانه سالیانه دوره الگو دوخت بهار۹۵
۲۶۷ سوگند وثوق سنگری دوره الگو دوخت بهار۹۵
۲۶۸ پرنیان دژم شهابی دوره الگو دوخت پاییز ۹۴
۲۶۹ سهیلا رجبی دوره الگو دوخت پاییز ۹۴
۲۷۰ شقایق جهان خانی دوره الگو دوخت پاییز ۹۴
۲۷۱ لیلا اکبری دوره الگو دوخت پاییز ۹۴
۲۷۲ معصومه محمد هاشم دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۷۳ مرضیه جعفری دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۷۴ سمیه کوهنی دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۷۵ کیانا رستگارنژاد دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۷۶ مهری شکارچی دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۷۷ مرجان کیانی دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۷۸ اعظم بیگ زاده دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۷۹ فاطمه السادات کدخدا زاده دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۸۰ نرگس رعیت نتاج دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۸۱ سوگل کشاورز توحید دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۸۲ جمیله علی حسینی دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۸۳ فائزه نخعی دوره الگو دوخت پاییز۹۵
۲۸۴ مرجان شمس دوره الگو دوخت تابستان۹۴
۲۸۵ ستوده بی طرفان دوره الگو دوخت تابستان۹۴
۲۸۶ آبان منتظری دوره الگو دوخت تابستان۹۴
۲۸۷ فایقه مصلحی فراهانی دوره الگو دوخت تابستان۹۴
۲۸۸ هانیه خداداد زاده دوره الگو دوخت تابستان۹۴
۲۸۹ پریا محمدی دوره الگو دوخت تابستان۹۴
۲۹۰ مریم حیدریان دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۱ عاطفه طالبیان درزی دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۲ آیلین بایراک دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۳ ندا کتابی دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۴ پگاه سلمانی نژاد دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۵ لادن اله یاری دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۶ نازنین برکت مومنی دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۷ المیرا صعودی دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۸ زهرا کرامت هروی خواه دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۲۹۹ مریم قدیسی دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۳۰۰ اکرم اسماعیلی بنیادآباد دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۳۰۱ زهرا فهیمیان دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۳۰۲ زهرا خسروی دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۳۰۳ سبا پارسایی مهر دوره الگو دوخت زمستان ۹۴
۳۰۴ رقیه خان محمدی دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۰۵ فاطمه پاشانیا دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۰۶ مینا تقی خانی دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۰۷ فاطمه آقازاده یامچلو دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۰۸ مونا خیری دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۰۹ منیره عشوری دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۱۰ سجاد قدمی بردجی دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۱۱ حقی دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۱۲ سعیده حسینی دوره الگو دوخت زمستان ۹۵
۳۱۳ ریحانه صانعی دوره الگو دوخت زمستان۹۳
۳۱۴ زهره جهانی کیا دوره الگو دوخت زمستان۹۳
۳۱۵ شقایق شیخ الحرم دوره الگو دوخت زمستان۹۳
۳۱۶ نسیم رزمجو دوره الگو دوخت زمستان۹۳
۳۱۷ نیلوفر آشتیانی عراقی دوره الگو دوخت زمستان۹۳
۳۱۸ ندا مشهدی مختار دوره الگو دوخت
۳۱۹ فاطمه سادات اسمعیل زاده پاکدامن دوره الگو دوخت
۳۲۰ عطیه وحیدی دوره الگو دوخت
۳۲۱ نگار نکونام دوره الگو دوخت
۳۲۲ فایقه انگالی پور دوره الگو دوخت
۳۲۳ مهدی کریمی امینی دوره الگو دوخت
۳۲۴ معصومه ربیعی دوره الگو دوخت
۳۲۵ سمیه یگانه بیرون دوره الگو دوخت
۳۲۶ ندا مشهدی مختار دوره الگو دوخت
۳۲۷ فاطمه سادات اسمعیل زاده پاکدامن دوره الگو دوخت
۳۲۸ عطیه وحیدی دوره الگو دوخت
۳۲۹ نگار نکونام دوره الگو دوخت
۳۳۰ فایقه انگالی پور دوره الگو دوخت
۳۳۱ مهدی کریمی امینی دوره الگو دوخت
۳۳۲ معصومه ربیعی دوره الگو دوخت
۳۳۳ سمیه یگانه بیرون دوره الگو دوخت
۳۳۴ ندا مشهدی مختار دوره الگو دوخت
۳۳۵ فاطمه سادات اسمعیل زاده پاکدامن دوره الگو دوخت
۳۳۶ عطیه وحیدی دوره الگو دوخت
۳۳۷ نگار نکونام دوره الگو دوخت
۳۳۸ فایقه انگالی پور دوره الگو دوخت
۳۳۹ مهدی کریمی امینی دوره الگو دوخت
۳۴۰ معصومه ربیعی دوره الگو دوخت
۳۴۱ سمیه یگانه بیرون دوره الگو دوخت
۳۴۲ می گل اسماعیلی دوره طراحی لباس بهار۹۴
۳۴۳ سودابه بغدادی دوره طراحی لباس بهار۹۴
۳۴۴ مریم محمودی خرقانی دوره طراحی لباس بهار۹۴
۳۴۵ انسیه پی آفرین دوره طراحی لباس بهار۹۴
۳۴۶ سحر فهیمیان دوره طراحی لباس بهار۹۴
۳۴۷ فاطمه امینی دوره طراحی لباس بهار۹۴
۳۴۸ کیمیا ملا علی دوره طراحی لباس بهار۹۴
۳۴۹ فائقه مصلحی فراهانی دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۰ سپیده مهدی زاده دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۱ شبنم مهراد زاده دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۲ پگاه سلمانی نژاد دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۳ سپیده رجبی دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۴ یاسمن صدیقی دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۵ نسیم معافی جوزانی دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۶ فائزه استاد محمد علی دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۷ آیلین بایراک دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۸ مریم هادی زاده دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۵۹ شیوا پولادزاده دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۶۰ فرزانه فراهانی دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۶۱ فاطمه محمدی احمد محمودی دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۶۲ آذین السادات دامی رو دوره طراحی لباس بهار۹۵
۳۶۳ فرشته درستی دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۶۴ فهیمه سادات ثامنی پور دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۶۵ ستوده بیطرفان دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۶۶ نسترن شفتیان نیک دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۶۷ آذر تاج احمدی دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۶۸ عسل سعدیانی دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۶۹ آزاده صالحیان دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۷۰ هانیه شهیدی دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۷۱ ماندانا حاجی محمد علی دوره طراحی لباس پاییز ۹۴
۳۷۲ فرانک امیرکبیریان دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۷۳ مینا پورنصر دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۷۴ عهدیه حجتی اشرفی دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۷۵ طاهره باقری مرندی دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۷۶ مینا فکری دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۷۷ سیده نیوشا حسینی فر دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۷۸ شادی رحیمی دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۷۹ سوگل سنجابی نژاد دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۸۰ آراد خدابنده لو دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۸۱ نیما فاخری دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۸۲ زینب بختیاری دوره طراحی لباس پاییز۹۵
۳۸۳ فرزانه رضایی دوره طراحی لباس تابستان ۹۳
۳۸۴ مریم محمودی خرقانی دوره طراحی لباس تابستان ۹۳
۳۸۵ نگار منیری دوره طراحی لباس تابستان ۹۳
۳۸۶ نگار منیری دوره طراحی لباس تابستان ۹۳
۳۸۷ آنی بیگی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۸۸ فاطمه افشاری دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۸۹ مینو کلانتری دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۰ ملودی قالبی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۱ نگار جانبازی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۲ لیلا نظری دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۳ ساغرشیرخان دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۴ نوشاد خسروی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۵ الهه حضرتی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۶ عاطفه درخشان دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۷ رکسانا اوغازی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۸ زینب حزباوی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۳۹۹ ماندانا حاج محمد علی دوره طراحی لباس تابستان۹۴
۴۰۰ غزاله لالوئی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۱ مریم اسفندیار دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۲ سوگل کشاورز توحید دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۳ تارا هجرت دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۴ نسترن برزگر دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۵ حدیث خوردستان دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۶ سعیده حسینی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۷ پریساهدایتی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۸ معصومه ربیعی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۰۹ مرضیه مصائبی نیگجه دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۰ ایندیرا قبادی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۱ ضحی حیدری دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۲ سحر داداش زاده دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۳ مهیا موسوی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۴ عادله پورمهران دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۵ نگار محمد حسینی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۶ پریسا کامرانی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۷ زینب دنیازاد دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۸ مونا خیری دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۱۹ نجمه کزازی دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۲۰ معصومه عبدالوند دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۲۱ مرسده حیدری دوره طراحی لباس زمستان ۹۴
۴۲۲ عاطفه قنبری دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۳ گلسا عیدی پور دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۴ ملیحه فتحی خانشیر دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۵ مریم اسود قدیری دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۶ دلارام علی آبادی زاده دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۷ سیمین دخت ملاصالحی دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۷ فائزه تاجیک دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۸ رامین بیگ  میرزائی دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۲۹ نادر احمدپور اهر دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۳۰ فریماه شهابی دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۳۱ حمیرا بایی دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۳۲ سمیرا جعفری دوره طراحی لباس زمستان ۹۵
۴۳۳ زینب حزباوی طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۳۴ مزگان سادات محمد زاده حسنی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۳۵ سپیده ثاقب طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۳۶ سبا محسنی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۳۷ المیرا صعودی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۳۸ زهرا مشرف طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۳۹ سکینه تقی ها طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۰ مریم فلاحتی تفت طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۱ ملیحه بقائی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۲ فریبا خردمند طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۳ سپیده غلامی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۴ سپیده رحمنی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۵ مریم سلیمی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۶ سهیلا سهل آبادی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۷ نیما کاظمی کرباسدهی طراحی و دوخت مانتو بهار۹۵
۴۴۸ فاطمه فروهر طراحی و دوخت مانتو
۴۴۹ فائضه فروهر طراحی و دوخت مانتو
۴۵۰ نفیسه بلوچی طراحی و دوخت مانتو
۴۵۱ رویا صیامی ملکی طراحی و دوخت مانتو
۴۵۲ ندا غانمی پور طراحی و دوخت مانتو
۴۵۳ سمیه تاجیک طراحی و دوخت مانتو
۴۵۴ مریم اکبرپور طراحی و دوخت مانتو
۴۵۵ رویا سادات پور قره سید طراحی و دوخت مانتو
۴۵۶ محمدرضا لیلاز مهرآبادی عکاسی مد تابستان۹۴
۴۵۷ صاحب جمال طالبی عکاسی مد تابستان۹۴
۴۵۸ هاملت سهاکیان عکاسی مد تابستان۹۴
۴۵۹ مبینا بادپا عکاسی مد تابستان۹۴
۴۶۰ سیده زبیده فلکی کلوری عکاسی مد تابستان۹۴
۴۶۱ هیفا ارکوازی مولاژ و دراپینگ تابستان۹۴
۴۶۲ محبوبه عباسپور مولاژ و دراپینگ تابستان۹۴
۴۶۳ نیره مغاری مولاژ و دراپینگ تابستان۹۴
۴۶۴ شادی گودرزی مولاژ و دراپینگ تابستان۹۴
۴۶۵ شیما بخشنده مولاژ و دراپینگ تابستان۹۴
۴۶۶ سارا شجاعی صایین مولاژ و دراپینگ تابستان۹۴
۴۶۷ مهسا پیروی مولاژ و دراپینگ زمستان ۹۴
۴۶۸ الیکا شاهوردی مولاژ و دراپینگ زمستان ۹۴
۴۶۹ عاطفه درخشان مولاژ و دراپینگ زمستان ۹۴
۴۷۰ سارا گلابیان مولاژ و دراپینگ زمستان ۹۴
۴۷۱ ریحانه علی توتونچی مولاژ و دراپینگ زمستان ۹۴
۴۷۲ مریم غریب ماسوله مولاژ و دراپینگ زمستان ۹۴
۴۷۳ مریم مراد حسینی مولاژ و دراپینگ
۴۷۴ پریسا خبازی فرد نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه بهار۹۵
۴۷۵ صاحب جمال طالبی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه بهار۹۵
۴۷۶ آلوارت طروسیان نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه بهار۹۵
۴۷۷ فرنوش احسانی سرشت نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه بهار۹۵
۴۷۸ سعیده رحیمی اسفیدواجانی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه بهار۹۵
۴۷۹ شیما اخگری نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۰ الناز مجیدی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۱ آیدا کشکولی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۲ شبنم جوانمرد نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۳ مرجان علی اکبری نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۴ مهری شهرامی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۵ مریم اقدام نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۶ رزیتا اسحقیان نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه پاییز ۹۴
۴۸۷ سحر عظیمی  دیزج نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۸۸ نازنین اعزاز شهابی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۸۹ اکرم سادات ساداتی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۰ مهشید سادات حسینی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۱ اله یاری نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۲ نسرین آقاپور نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۳ نسرین فتحی نژاد نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۴ سیما صناعی مقدم نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۵ بهنوش قاسمی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۶ پگاه بابایی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۷ زهرا ملکی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۸ شباهنگ ایمانی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۴۹۹ تانیا آبکار نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۵۰۰ افسانه سروری نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۵۰۱ سونیا چیت ساز نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه تابستان۹۴
۵۰۲ انسیه پی آفرین نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۰۳ آزاده مجدزاده نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۰۴ پگاه سپهری نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۰۵ سارا بنکدار نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۰۶ شیوا قاسمی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۰۷ مریم کبیریان نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۰۸ مریم میرزاجانی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۰۹ نیلوفر صاحبی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۱۰ هانیه علی میرزا نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه زمستان۹۳
۵۱۱ سوگل غزنوی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۲ معصومه سیدین چغوش نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۳ ندا بهبهانی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۴ سمیرا رمضانی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۵ الهام عبادی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۶ شیرین سلاح ورزی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۷ مهسا غلامی مقدم نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۸ فاطمه عباسی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۱۹ فاطمه جلالی ورنامخواستی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۲۰ سحر محمد علی رستم آبادی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۲۱ آزاده بابایی تعلقی نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۲۲ مهسا راثی زاده نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۲۳ بهناز اخوان شیشه نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۲۴ نیلوفر ترابنده نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه
۵۲۵ مهرنوش روزبهانی نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۲۶ مریم کبیریان نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۲۷ سمانه شکرگزار نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۲۸ سمیه علی اکبر شیرازی نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۲۹ فاطمه تراب زاده نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۳۰ ریحانه علی خانی نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۳۱ صاحب جمال طالبی نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۳۲ روجا مهدوی نقاشی باتیک بهار۹۴
۵۳۳ مریم صالح نیا نقاشی باتیک پاییز ۹۴
۵۳۴ شیوا رضایزدی نقاشی باتیک پاییز ۹۴
۵۳۵ لیلا استادی نقاشی باتیک پاییز ۹۴
۵۳۶ صباح جعفری نقاشی باتیک پاییز ۹۴
۵۳۷ فهیمه فرزام نقاشی باتیک پاییز ۹۴
۵۳۸ مهسا رحیمی نقاشی باتیک پاییز ۹۴
۵۳۹ ماه منیر السادات طبری نقاشی باتیک پاییز ۹۴
۵۴۰ مریم اسدی نقاشی باتیک تابستان ۹۳
۵۴۱ مهسا رحیمی نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۲ انسیه پی آفرین نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۳ مونا بهرامی پور نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۴ ثریا تاجیک نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۵ کیمیا کردستانی نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۶ مریم محتشم نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۷ فاطمه عسگری نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۸ مرضیه یزدی نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۴۹ نگار نکونام نقاشی باتیک تابستان۹۴
۵۵۰ الهام عریانیان چعبی نقاشی باتیک زمستان۹۳
۵۵۱ بهناز علی آبادی نقاشی باتیک زمستان۹۳
۵۵۲ سارا قاضی اسدالهی نقاشی باتیک زمستان۹۳
۵۵۳ عاطفه درخشان نقاشی باتیک زمستان۹۳
۵۵۴ مریم ایلخانیها نقاشی باتیک زمستان۹۳
۵۵۵ مریم ندایی نقاشی باتیک زمستان۹۳
۵۵۶ زینب رستم منش ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۵۷ راحیل بالاگر ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۵۸ راحیل منزوی ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۵۹ ساناز بداغی ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۶۰ یکتا فاطمی ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۶۱ پگاه باقری خواه ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۶۲ فاطمه عبدالهی ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۶۳ عاطفه مختاری ورکشاپ دوخت مانتو زمستان ۹۵
۵۶۴ مریم کردزاده ورکشاپ لباس عروس
۵۶۵ حمیده حیدری ورکشاپ لباس عروس
۵۶۶ شادی رحیمی ورکشاپ لباس عروس
۵۶۷ سعیده خاتمی ورکشاپ لباس عروس
۵۶۸ بهاره ساغریدوز ورکشاپ لباس عروس
۵۶۹ بهناز فخیمی ورکشاپ لباس عروس
۵۷۰ مهدوش کارگر ورکشاپ لباس عروس
۵۷۱ سارا نرگسی ورکشاپ لباس عروس
۵۷۲ ناهید ملک خسروی ورکشاپ لباس عروس
۵۷۳ سارا بذار ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۷۴ هاجر سنگ تراش ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۷۵ زهرا خلیلی ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۷۶ خدیجه بهرامی ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۷۷ مهین دمان ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۷۸ پروانه سلیمی ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۷۹ مستانه حاتمی ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۸۰ سمیه غلام نیا ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۸۱ شکوفه نصیری زاده ورکشاپ مولاژ پاییز ۹۴
۵۸۲ مهراد مسلمی اصل Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۸۳ آتنا وطن دوست ثانی Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۸۴ سهیل میرزایی Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۸۵ زهرا رضایی بخش Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۸۶ رضا پرتوی Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۸۷ شیما باوفا Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۸۸ خدیجه قاسمی Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۸۹ سیده کلثوم علوی فرد Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۹۰ حسین داداش زاده نوشهر Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۹۱ سروناز اخوان صالح Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۹۲ زهره ایمانلو Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۹۳ الهه آزموده Marvellous & Gemini زمستان ۹۵
۵۹۴ حنانه یعقوبی ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۵۹۵ شهریار میرنیا ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۵۹۶ مینا هاشمی ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۵۹۷ سیده بهاره مرتضوی زنجانی ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۵۹۸ راحیل منزوی ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۵۹۹ صبا بیضایی ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۶۰۰ شادان رادمهر ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۶۰۱ صالحه کمال زاده ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۶۰۲ احسانه خسروی ایلاستریتور پارچه بهار ۹۶
۶۰۳ نسترن آخوندی الگوسازی دوخت بهار ۹۶
۶۰۴ پرگل دینورزاده الگوسازی دوخت بهار ۹۶
۶۰۵ مهراد مسلمی اصل الگوسازی دوخت بهار ۹۶
۶۰۶ بهاره ترکزاد الگوسازی دوخت بهار ۹۶
۶۰۷ رومینا براتی الگوسازی دوخت بهار ۹۶
۶۰۸ موژان خیامیم الگوسازی دوخت بهار ۹۶
۶۰۹ غزاله داداشی الگوسازی دوخت بهار ۹۶
۶۱۰ بهاره رقابی مولاژودراپینگ بهار ۹۶
۶۱۱ مریم محمودی مولاژودراپینگ بهار ۹۶
۶۱۲ عاطفه انصاری مولاژودراپینگ بهار ۹۶
۶۱۳ مریم سعیدی مولاژودراپینگ بهار ۹۶
۶۱۴ شبنم تکمیل صفات نجاری طراحی لباس بهار ۹۶
۶۱۵ زهرا عسلی طراحی لباس بهار ۹۶
۶۱۶ زهرا جهاندار طراحی لباس بهار ۹۶
۶۱۷ فاطمه سادات میرحسینی طراحی لباس بهار ۹۶
۶۱۸ آفرین میرزایی طراحی لباس بهار ۹۶
۶۱۹ شادی بخشی طراحی لباس بهار ۹۶
۶۲۰ ناهید یاوری طراحی لباس بهار ۹۶
۶۲۱ ساره حریری نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس بهار ۹۶
۶۲۲ سوگل غزنوی چاپ و پارچه سازی بهار ۹۶
۶۲۳ مژگان عبادی چاپ و پارچه سازی بهار ۹۶
۶۲۴ زهره حشمتی جو مارولس جمینی بهار۹۶
۶۲۵ میثم فرجاد مارولس جمینی بهار۹۶
۶۲۶ فاطمه امامی مارولس جمینی بهار۹۶
۶۲۷ سعید قهرمانی مقبل مارولس جمینی بهار۹۶
۶۲۸ آزاده جغتایی مارولس جمینی بهار۹۶
۶۲۹ مهروش نجفی مارولس جمینی بهار۹۶
۶۳۰ داریوش گنجی پناهی مارولس جمینی بهار۹۶
۶۳۱ سحر مصیبی چاپ و پارچه سازی تابستان ۹۶
۶۳۲ سمیه ثابتی ایلاستریتور لباس تابستان ۹۶
۶۳۳ فاطمه پشت کوهی طراحی لباس مقدماتی ۱ تابستان ۹۶
۶۳۴ فاطمه پشت کوهی طراحی لباس مقدماتی ۲ تابستان ۹۶
۶۳۵ فاطمه پشت کوهی چاپ تابستان ۹۶
۶۳۶ طیبه عبدالله زاده چرم تابستان ۹۶
۶۳۷ پرنیا علیپور راد مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۳۸ آمنه نعمتی درآباد مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۳۹ پرستو حسینی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۰ نگین مویدی کیا مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۱ سمیه غلامی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۲ سکینه بخشی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۳ هاجر غفاری مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۴ شیما کشتکار مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۵ علی ضیایی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۶ فاطمه نصرتی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۷ سیده کوثر هاشمی فر مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۸ فتانه کریمی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۴۹ مهتاب علایی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۵۰ سارا محمدی مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۵۱ پیمان حبیب پور مارولس و جمینی تابستان ۹۶
۶۵۲ مریم زندی طراحی و دوخت مانتو تابستان ۹۶
۶۵۳ عاطفه حصار بانی طراحی و دوخت مانتو تابستان ۹۶
۶۵۴ حدیث خطیرنیا طراحی و دوخت مانتو تابستان ۹۶
۶۵۵ محمد جعفر رضایی طراحی و دوخت مانتو تابستان ۹۶
۶۵۶ محمد رضا جعفری طراحی و دوخت مانتو تابستان ۹۶
۶۵۷ محدثه نژاد عبدل طراحی و دوخت مانتو تابستان ۹۶
۶۵۸ فرزانه حاجی رحیمی طراحی و دوخت مانتو تابستان ۹۶
۶۵۹ آزاده اسانلو الگوسازی و دوخت ۱ تابستان ۹۶
۶۶۰ شیما توکلیان الگوسازی و دوخت ۱ تابستان ۹۶
۶۶۱ مهدیه مرادی الگوسازی و دوخت ۱ تابستان ۹۶
۶۶۲ حسین داداش زاده الگوسازی و دوخت ۱ تابستان ۹۶
۶۶۳ بهاره نادریفر الگوسازی و دوخت ۱ تابستان ۹۶
۶۶۴ مهسا پیریایی الگوسازی و دوخت ۱ تابستان ۹۶
۶۶۵ آزاده اسانلو الگوسازی و دوخت ۲ تابستان ۹۶
۶۶۶ شیما توکلیان الگوسازی و دوخت ۲ تابستان ۹۶
۶۶۷ مهدیه مرادی الگوسازی و دوخت ۲ تابستان ۹۶
۶۶۸ حسین داداش زاده الگوسازی و دوخت ۲ تابستان ۹۶
۶۶۹ بهاره نادریفر الگوسازی و دوخت ۲ تابستان ۹۶
۶۷۰ مهسا پیریایی الگوسازی و دوخت ۲ تابستان ۹۶
۶۷۱ طناز سروی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۲ سارا دمر چلو الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۳ ملیکا سلطانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۴ مهنوش سلطانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۵ ثمین دهقانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۶ سارا شفیعی ثابت الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۷  آزاده شفیعی ثابت الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۸ فرشته رمضانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۷۹ کمند کاوند تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۰ مهدیه کرد تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۱ آزاده توحیدی تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۲ شبنم مصدق تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۳ مریم بهروزی نیا تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۴ مهلا محمدی تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۵ مهسا خلعتبری تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۶ هانیه سادات موسوی تاپستری پاییز ۹۶
۶۸۷ گیتی همتیان الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۸۸ مهيار عابدزاده عطار الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۸۹ طاهره قلی زاده الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۹۰ هانیه ذولفقار الگوسازی و دوخت پاییز ۹۶
۶۹۱ شیوا خرمی الگوسازی و دوخت چرم زمستان۹۶
۶۹۲ زهرا شهیدی الگوسازی و دوخت چرم زمستان۹۶
۶۹۳ فهیمه منشیا الگوسازی و دوخت چرم زمستان۹۶
۶۹۴ سارا بهبودی الگوسازی و دوخت چرم زمستان۹۶
۶۹۵ حسین داداش زاده نوشهر طراحی و دوخت مانتو زمستان۹۶
۶۹۶ معصومه حاتمی رامشه طراحی و دوخت مانتو زمستان۹۶
۶۹۷ بیتا سیفی طراحی و دوخت مانتو زمستان۹۶
۶۹۸ ناهید یعقوبی طراحی و دوخت مانتو زمستان۹۶
۶۹۹ محمدعلی صلواتی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۰ سمیه عبدالحسینی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۱ کوثر صالحی مورکانی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۲ مرضیه خالقی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۳ پریرو مولائی منجیلی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۴ آرزو افشار جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۵ فاطمه نعمتی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۶ حیدر اکبری جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۷ لیلا مددی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۸ فتانه عزیزی منش جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۰۹ سارا خلیلی جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۱۰ جواد عجم جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۱۱ حسین عجم جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۱۲ فاطمه بیات بیدکرپه جمینی مارولس زمستان۹۶
۷۱۳ مریم نادری نیا طراحی لباس پاییز۹۶
۷۱۴ سارا باقرپور طراحی لباس پاییز۹۶
۷۱۵ آقازاده طراحی لباس پاییز۹۶
۷۱۶ زهرا مهرداد طراحی لباس پاییز۹۶
۷۱۷ پارسا تبار طراحی لباس پاییز۹۶
۷۱۸ کمندلو طراحی لباس پاییز۹۶
۷۱۹ غزل صالحی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۰ نسرین سالاری طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۱ بیتا سیفی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۲ شیدا مهرجو طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۳ محدثه دمر چلو طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۴ فرسیما امیرسعیدی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۵ نیلوفر علی بخشی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۶ زهره سعیدی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۷ سپیده پیر رضایی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۸ پانته آ ملازاده طراحی لباس پاییز۹۶
۷۲۹ سمیرا بحری طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۰ فاطمه پوریایی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۱ شبنم غلامی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۲ کمند کاوند طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۳ نگار ارجمند طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۴ لیلا عابدزاده طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۵ فرنوش کاووسی طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۶ نهال مساوات طراحی لباس پاییز۹۶
۷۳۷ سمیه عبدالهی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۶
۷۳۸ زینب تورنگ الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۶
۷۳۹ نازنین موذن پورکرمانی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۶
۷۴۰ داود رسولی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۶
۷۴۱ مریم صالحی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۶
۷۴۲ فیروزه منشی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۶
۷۴۳ رویا نقی زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۶
۷۴۴ فاطمه پاشانیا طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۴۵ حمیده معصومی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۴۶ منیره عشوری طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۴۷ سمیه آریش طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۴۸ فرناز احمدی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۴۹ شبنم شکوهی راد طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۰ مهرناز فرنوش طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۱ زینب سادات پوربخش طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۲ سلیمانپور طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۳ دلارام داودی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۴ زهره میرزایی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۵ فاطمه سلیمانی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۶ خاطره نعمتی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۷ مونا نصیری طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۸ حميده دهقان منشادى طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۵۹ لیلاسادات میرصالحی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۶۰ الهه جواهریان طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۶۱ زهره عابدینی طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۶۲ ترانه حسین پور طراحی لباس زمستان ۹۶
۷۶۳ مهدیه کرد الگوسازی و دوخت ۱و۲ زمستان ۹۶
۷۶۴ سعیده نیک مهر الگوسازی و دوخت ۱و۲ زمستان ۹۶
۷۶۵ نازیلا مرسلوئی الگوسازی و دوخت ۱و۲ زمستان ۹۶
۷۶۶ عفت کیانی نژاد الگوسازی و دوخت بهار ۹۷
۷۶۷ الهه محمدی الگوسازی و دوخت بهار ۹۷
۷۶۸ مریم محمدی الگوسازی و دوخت بهار ۹۷
۷۶۹ نوشین احمدی الگوسازی و دوخت بهار ۹۷
۷۷۰ نیر اسکندرپور جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۱ مهسا مروجی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۲ مهلا ایزانلو جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۳ فرشته موسوی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۴ هدیه رضایی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۵ دهروز بهرامی نازکی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۶ مهدیه کرد جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۷ سمیه کمالی پورآزاد جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۸ محمد عماد آشتیانی عراقی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۷۹ روشنک السادات گلسرخی حسینی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۸۰ مریم معزی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۸۱ نارین دانا جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۸۲ مینا علی محمدی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۸۳ طاهره قلی زاده اقجه دیزج جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۸۴ زهرا یعقوبی جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۸۵ سیده ناهید شیریان جمینی مارولس زمستان ۹۶
۷۸۶ رزا قاسمی طراحی لباس بهار ۹۷
۷۸۷ راضیه بیرامی طراحی لباس بهار ۹۷
۷۸۸ سمیرا رجبی طراحی لباس بهار ۹۷
۷۸۹ ساناز صیاد طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۰ پریسا عقیقی طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۱ مریم ابراهیم پورطاری طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۲ مهدیه کرد طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۳ زهرا رحمانی طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۴ سیما خادم طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۵ مهتا نجفیان طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۶ محنا نوریان طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۷ متین ناطقی طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۸ فاطمه محبی طراحی لباس بهار ۹۷
۷۹۹ نیر اسکندرپور طراحی لباس بهار ۹۷
۸۰۰ طاهره قلی زاده طراحی لباس بهار ۹۷
۸۰۱ مهسا نیکبخت طراحی لباس بهار ۹۷
۸۰۲ سما موسوی طراحی لباس بهار ۹۷
۸۰۳ پرگل دینورزاده طراحی لباس بهار ۹۷
۸۰۴ مهناز کریمی شرق مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۰۵ فرجی مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۰۶ علیرضا کمالی دهقان مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۰۷ فائزه محمدی مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۰۸ مریم آسیایی مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۰۹ محمد حسین علی واحد مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۱۰ مارال باستانی مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۱۱ مهشاد ساده مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۱۲ مسعود شاهی مارولس جمینی بهار ۹۷
۸۱۳ محبوبه دارابی نرم افزار ایلستریتور پارجه بهار ۹۷
۸۱۴ زهرا نجفلو نرم افزار ایلستریتور پارجه بهار ۹۷
۸۱۵ تراب زاده الگوسازی و دوخت بهار۹۷
۸۱۶ مرجان ضرابیها الگوسازی و دوخت بهار۹۷
۸۱۷ شیما الله مرادی الگوسازی و دوخت بهار۹۷
۸۱۸ ساره حریری الگوسازی و دوخت بهار۹۷
۸۱۹ خدیجه علیزاده الگودوخت تابستان ۹۷
۸۲۰ سعیده موسیوند الگودوخت تابستان ۹۷
۸۲۱ فرزاد محمدی الگودوخت تابستان ۹۷
۸۲۲ الهام عزت حسینی الگودوخت تابستان ۹۷
۸۲۳ احیائ علیزاده سقالکساری الگودوخت تابستان ۹۷
۸۲۴ فاطمه عاشوری الگودوخت تابستان ۹۷
۸۲۵ فاطمه مطلب زاده الگودوخت تابستان ۹۷
۸۲۶ مریم سلطانی تاپستری تابستان ۹۷
۸۲۷ فرنوش کیانی تاپستری تابستان ۹۷
۸۲۸ غزل عباسی تاپستری تابستان ۹۷
۸۲۹ مریم هادی پور تاپستری تابستان ۹۷
۸۳۰ افسانه حیدری  طراحی پارچه تابستان ۹۷
۸۳۱ فاضل زاده گودرزی  طراحی پارچه تابستان ۹۷
۸۳۲ محمدعماد صادقیان  طراحی پارچه تابستان ۹۷
۸۳۳ سحر علی عسگری  طراحی پارچه تابستان ۹۷
۸۳۴ ناهید جاویدیار طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۳۵ مرجان علی اکبری طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۳۶ مهرنوش سلطانی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۳۷ سرور خدری طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۳۸ سعیده فاضل طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۳۹ حسین داداش زاده طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۰ زینب عطوفی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۱ فاطمه داورزنی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۲ تانیا شمس طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۳ الیکا ناوی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۴ مهدخت مجیدی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۵ شیوا تنگستانی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۶ فاطمه  عمرانی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۷ نازنین مرتضوی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۸ فاطمه سادات میرمحمدی طباطبایی طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۴۹ ساراگل برهمند طراحی لباس تابستان ۹۷
۸۵۰ رقیه معصومی طراحی لباس تابستان ۹۷
 ۸۵۱ سپیده صالح وند لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۵۲ عفت کیانی نژاد لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۵۴ عاطفه غلامپور باقری لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۵۵ لوزان امینی لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۵۶ مینا پورنصر لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۵۷ نادر احمدپور لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۵۸ مریم آسیایی لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۵۹ سهیلا میرزایی لباس شب و عروس تابستان ۹۷
 ۸۶۰ طاهره شاکری مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۱ آسیه طاطی مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۲ شیما شبستری مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۳ پانته آ فکوهی مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۴ رکسانا کلاهی مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۵ شیرین دخت رحیمی زمانی مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۶ آرزو  صفری مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۷ اکرم محمودی مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۸ ریحانه غفاری مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۶۹ آرزو غفاری مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۷۰ فاطمه ضخیمی مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۷۱ فریبا السادات حسینی نژاد مارولس و جمینی تابستان ۹۷
 ۸۷۲ نسرین استاجی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۷۳ نرگس نوری طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۷۴ مینا غفاری طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۷۵ پریناز دقیقی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۷۶ عاطفه ناصری طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۷۷ مهدیه میرزایی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۷۸ زهرا دخت هلاکویی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۷۹ محمد سیفی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۰ ویدا مطلبی زاده طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۱ هستی بهمنی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۲ ندا ملکشاهی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۳ مینا مقدم طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۴ شیما اکبری طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۵ شکیبا جوادی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۶ مریم ترابی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۷ سعیده نیک مهر طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۸ سهیلا علیا زاده طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۸۹ پارمیس امانت طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۹۰ ندا فرهان طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۹۱ دلارام ذولفقاری طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۹۲ فروغ دهدشتی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۹۳ طاهره اویسی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۹۴ غزاله بهشتی طراحی لباس پاییز ۹۷
 ۸۹۵ مهنوش عباسی ایللستریتور لباس پاییز ۹۷
 ۸۹۶ محمود نظیفی مولاژ دراپینگ پاییز ۹۷
 ۸۹۷ کیمیا فاطمیه نرم افزار ایلستریتور پارچه پاییز ۹۷
 ۸۹۸ ام البنین ذاکری نرم افزار ایلستریتور پارچه پاییز ۹۷
 ۸۹۹ زهرا حافظی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۰ نعیمه چزانی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۱ سمانه قربان حسینی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۲ سعید نظری الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۳ زهرا زرین اقبالی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۴ سارا ایزدپناه الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۵ پریسا عقیلی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۶ فاطمه قربانی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۷ یاسمین ابراهیم خانی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۸ آناهیتا کریمیان الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۰۹ محمدرضا کریمی الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۱۰ ثنا اسفندیارزاده الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۱۱ ناهید جاوید یار الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۱۲ جلیلیان الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۱۳ حقیری الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۱۳ حقیری الگودوخت پاییز۹۷
 ۹۱۴ خانم خیری طراحی پارچه پاییز۹۷
 ۹۱۵ هانیه علیزاده طراحی پارچه پاییز۹۷
 ۹۱۶ زهرا قادری طراحی پارچه پاییز۹۷
 ۹۱۷ سمیه یوسفی طراحی پارچه پاییز۹۷
 ۹۱۸ نسیم معصومی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۱۹ حانیه غلامی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۰ حامد غلامی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۱ مریم معزی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۲ الهام موجودی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۳ ثمین کریمی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۴ نازنین شیری طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۵ لیلا صالحی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۶ صبا امیری طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۷ مهسا روانپور طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۸ ثمین سادات صحت طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۲۹ هستی خاندائی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۰ شبنم قدسیان طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۱ سحر علی شیری طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۲ شیما یزدی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۳ نیکو شهبازی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۴ محمدرضا باغی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۵ مریم سهامی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۶ زینب امیرخانی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۷ طناز سروی طراحی لباس زمستان ۹۷
 ۹۳۸ زینب بختیاری شب وعروس زمستان ۹۷
 ۹۳۹ سمیرا بختیاری شب وعروس زمستان ۹۷
 ۹۴۰ ناهید جاویدیار شب وعروس زمستان ۹۷
 ۹۴۱ فاطمه حقیری شب وعروس زمستان ۹۷
 ۹۴۲ مرضیه کاشانی زاده شب وعروس زمستان ۹۷
 ۹۴۳ شیما منوچهری شب وعروس زمستان ۹۷
 ۹۴۴ سپیده مهدی زاده شب وعروس زمستان ۹۷
 ۹۴۵ ایل ایستر مهتری شادی الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۴۶ فهیمه وظیفه دار الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۴۷ پریسا کریمان طهرانی الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۴۸ سارا یوسفی الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۴۹ مهسا نجفی الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۵۰ مریم اکبری پور الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۵۱ سارا همایونفر الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۵۲ فاطمه زمانی الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ۹۵۳ سهیل عقابی الگوسازی ودوخت زمستان ۹۷
 ردیف نام نام خانوادگی نام دوره زمان
۹۵۴ آزاده چراغی الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۵۵ فروغ نظری الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۵۶ لیلا صدیق الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۵۷ احسان طاهری نیا الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۵۸ شیرین کره یی الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۵۹ سعیده میرهادی الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
 ۹۶۰ سحر معرب مارولس و جمینی پاییز ۹۷
 ۹۶۱ زهرا سادات میرمحمدی مارولس و جمینی پاییز ۹۷
 ۹۶۲ زهره پرورش مارولس و جمینی پاییز ۹۷
 ۹۶۳ فریماه کیانی زاده مارولس و جمینی پاییز ۹۷
 ۹۶۴ مهتاب حقیقتی مارولس و جمینی پاییز ۹۷
۹۶۵ نسرین شرافت مارولس و جمینی پاییز ۹۷
 ۹۶۶ فاطمه عزیزمراش مارولس و جمینی پاییز ۹۷
 ۹۶۷ مژگان امینی مارولس و جمینی پاییز ۹۷
۹۶۸ مریم سادات ابطحی طراحی پارچه زمستان ۹۷
 ۹۶۹ ندا اخگری طراحی پارچه زمستان ۹۷
 ۹۷۰ نسیم خسروجردی طراحی پارچه زمستان ۹۷
 ۹۷۱ لیلا بلندی طراحی پارچه زمستان ۹۷
۹۷۲ لیلا حسینی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۷۳ الهام خیری طراحی لباس بهار ۹۸
۹۷۴ نادیا کریمی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۷۵ نگار خسروانی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۷۶ زهرا فتحی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۷۷ عاطفه لرستانی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۷۸ شیما باوفا طراحی لباس بهار ۹۸
۹۷۹ پریا مهری طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۰ ساغر پیرزاده طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۱ پریسا فتحی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۲ نیلوفر رشیدی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۳ پرستو جزپناهی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۴ فاطمه قربانی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۵ پرستو شریفی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۶ فاطمه شهینی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۷ فرشته دولیخانی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۸ سوگند فراهانی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۸۹ غزل جمشیدی طراحی لباس بهار ۹۸
۹۹۰ سیده پردیس موسوی نمین طراحی لباس بهار ۹۸
۹۹۱ امید باستانی الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۹۲ الهام خداپوربناب الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۹۳ سلامه پژم الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۹۴ آیدا اسلامی شاد الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۹۵ الهام الهیاری الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۹۶ بنفشه چهارمحالی الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۹۷ نادیا کریمی الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
۹۹۸ پریناز دقیقی الگوسازی و دوخت بهار ۹۸
شماره نام و نام خانوادگی نام کارگاه زمان
۹۹۹ افق یزدانی ها طراحی پارچه بهار ۹۸
۱۰۰۰ سپیده علیزاده طراحی پارچه بهار ۹۸
۱۰۰۱ سحر علیزاده طراحی پارچه بهار ۹۸
۱۰۰۲ محدثه میرباقری طراحی پارچه بهار ۹۸
۱۰۰۳ امیرحسین میرهاشمی طراحی پارچه بهار ۹۸
۱۰۰۴ سهیلا آب نیکی طراحی پارچه بهار ۹۸
۱۰۰۵ فایزه مرندی نیا طراحی پارچه بهار ۹۸
شماره نام و نام خانوادگی نام کارگاه زمان محل دریافت گواهینامه
۱۰۰۶ سوگل ندیمی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۰۷ یگانه آبادی هندی جانی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۰۸ آیدا مولائی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۰۹ آیدا میرزاخانی نافچی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۰ سارا قدیری طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۱ ثنا کوچک کاشانی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۲ شقایق کربه طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۳ سپیده کریمی جبلی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۴ گیسو ولی دخت دیزجی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۵ هستی سلاجقه طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۶ ستاره نجفی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۷ عسل نوروزی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۸ مریم زند طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۱۹ ویستا خسروپور طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۰ پریسا علی زاده طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۱ فاطمه علی زاده دوغی کلا طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۲ لیلا هرکاری طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۳ سمیرا آذرینوش طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۴ نیلوفر سیاهپوش طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۵ آتنا افلاکی خمسه طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۶ مینا سادات قادری طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۷ سمیه ناگهی تپه مولائی طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۸ سارا سعادتی تاجی بیوک طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۲۹ شقایق اصغری مطلق طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۳۰ آتوسا اسفندیاری طراحی لباس تابستان ۹۸ خ وصال٬کوچه فردانش٬ پلاک ۳
۱۰۳۱ میترا حاتمی الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۲ ندا زمانی مقدم الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۳ زینب مفاخر الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۴ نرگس مشهدی فراهانی الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۵ نادیا محمدی خاص الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۶ زینب بختیاری الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۷ سمیرا بختیاری الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۸ پدیده خوشنویسان الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۳۹ آزیتا بهرامی الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۰ سمیه پورشجاع الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۱ آناهیت صالحی الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۲ المیرا افاضاتی الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۳ آیدا بختیاری الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۴ گلناز خالقی طرقی الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۵ شیرین دخت رحیمی زمانی الگودوخت تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
سارا لطفی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۰۴۶ سعیده کرمی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۷ زهرا صادقی صیقلانی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۸ فاطمه نبی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۴۹ سمانه دالوند نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۰ نازنین شیری نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۱ مهسا احمدی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۲ فاطمه بابائی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۳ اعظم ملکی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۴ سیده فاطمه میری نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۵ مریم سادات احمدی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۶ مرضیه نیکوروش نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۷ فاطمه بهرامی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۸ زهرا انصاری نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۵۹ سید هادی حسینی کتک لاهیجانی نرم افزار مارولس و جمینی تابستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
شیما منتظری غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
فاطمه خیری غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
نگار زارعی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
رضا سلگی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۰۶۰ طاهره رضائی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۱ سهیلا هاشمی فر الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۲ نرگس شریفی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۳ یاسمن احمدی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۴ زینب محمود نیا الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۵ بهنوش سلطانی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۶ مریم آقاجانی طالش الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
فرزاد محمدی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
ملیکا اسدی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۰۶۷ سعیده میرهادی الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۸ ندا زمانی مقدم الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۶۹ زینب بختیاری الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۰ ناهید جاویدیار الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۱ فاطمه حقیری الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۲ آناهیت صالحی الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۳ شیما منوچهری الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۴ نوشین احمری الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۵ سمیه پور شجاع واحد الگوسازی و دوخت مانتو پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۶ زهرا بهشتی اصل الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۷ حوریه کریمی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۸ هستی خاندائی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۷۹ رویا افخمی پیله رود الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۰ سارینا کاویان پور الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۱ منصوره رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
زهرا دانایی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
زینب خاکی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
آرش جدی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
فرنوش سلطانی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
بهاره علی حسینی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
فاطمه نیک زمان غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۰۸۲ مائده رئوفی نژاد دوره تخصصی طراحی پارچه پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۳ فاطمه علمدارراوری دوره تخصصی طراحی پارچه پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۴ سپیده سادات میرتراپی دوره تخصصی طراحی پارچه پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۵ تینا خدادادیان دوره تخصصی طراحی پارچه پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۶ فاطمه رضاپور دوره تخصصی طراحی پارچه پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۷ هما امینی دوره تخصصی طراحی پارچه پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۸۸ الهه صالحی دوره تخصصی طراحی پارچه پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
رامینا سید خلخالی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
کامران سیدی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۰۸۹ سیده الهام موسوی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۰ علی مقدسی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۱ مهدیه سادات امینی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۲ رومینا کدخدایی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۳ فریبا ذبیحی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۴ ملینا عزیزی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۵ ندا طالبی سلطان آباد نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۶ پژمان ترکمن نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۷ سهیلا محمودی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۸ مهسا فریده کلهری نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۰۹۹ آیدا نیکخو نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۰ زهرا علیجان زاده نرم افزار مارولس و جمینی پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
فزه حسینی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
مصطفی حسینی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
لیلا هرکاری غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
بهمن شیری غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
زهرا اصغر پور غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۱۰۱ معصومه عسگری الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۲ سحر ناصری نژاد الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۳ مرجان اسفندیاری الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۴ پروین طاهری الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۵ مونا اصفهانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۶ نگین پالیزوان الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۷ مریم میرزاخانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۸ مائده قادری الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۰۹ سمیه قیصر الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
محبوبه میرزاخانی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
فرشاد جباری غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۱۱۰ عسل علیپور الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۱ رعنا قربانی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۲ فاطمه بابائی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۳ جواهر رضایی الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۴ آسیه سعیدی مفرد الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۵ ساناز شاکری الگوسازی و دوخت پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
شهرزاد موسوی غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
مریم غزلباش غیبت در روز ژوژمان گواهینامه صادر نشد
۱۱۱۶ مرضیه خوش صحبت دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۷ زهرا عالیقدر دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۸ سمانه رمضانی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۱۹ ندا عظیمی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۰ آیدا ساری اصلانی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۱ غزاله آقا نصیری دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۲ فرزانه تروند دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۳ امیر مسعود کیانی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۴ سمیرا نوعی رازلیقی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۵ پریسا حسین علی بیگی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۶ فرشته رمضان زرندی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۷ مرضیه امیر احمدی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۸ سمیه بهرامی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۲۹  مرضیه محمدی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۰ رویا آذر طوس دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۱ سمیه اکبری طایمه دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۲ ملیحه ظاهری دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۳ مرجان اکبری خرمی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۴ عاطفه سلیمیان ریزی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۵ هانیه خداداد زاده دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۶ صدیقه ناصری دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۷ بهار درخشانی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۸ مرضیه خسروی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۳۹ سمیه سپاسه دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۰ فاطمه بلبلی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۱ زهرا ناصری گهر دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۲  سارا یوسفی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۳ رقیه دشتی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۴ زهرا مرادی نیا دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۵ نگین پالیزوان دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۶ کیمیا شراهی دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۷ الهام خداپوربناب دوره جامع طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۸ سمانه دالوند تکدرس-نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۴۹ طاهره آکشته نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۰ لیلا حسینی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۱ معصومه مهدی زاده نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۲ میلاد محمودی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۳ رویا نوری نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۴ هادی علیزاده نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۵ رویا افخمی پیله رود نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۶ سیده زینب پناهی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۷ وحید ترک نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۸ فریماه محسن پور نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۵۹ بی بی کبری رسولی نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۰ زهرا علیجان زاده نرم افزار مارولس و جمینی پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۱ سمیه پورشجاع واحد ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۲ المیرا افاضاتی ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۳ آزیتا بهرامی ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۴ آناهیتا صالحی ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۵ شیما منوچهری ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۶ مریم نعمانی پور ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۷ فاطمه حقیری ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۸ نوشین احمری ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۶۹ ندا زمانی مقدم ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۰ سمیرا بختیاری ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۱ زینب بختیاری ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۲ ناهید جاویدیار ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۳ نرگس نوری ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۴ محیا عنصری ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۵ سارا ایران پرست ضخیم دوز پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۶ پگاه مهدوی گلوجه الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۷ اکرم السادات کمیاب الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۸ الهه هاشمی الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۷۹ رویا رحمتی الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۰ معصومه بختیاری الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۱ آیلار فخیمی الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۲ سمیه ابراهیمی حمید آباد الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۳ تارا تقوی رفسنجانی الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۴ ناهید رضایی الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۵ منصوره رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۶ شیرین دخت رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۷ ساناز شاکری الگوسازی و دوخت پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۸ زرین تاج تناور طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۸۹  زهرا فلاح ولیک چالی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۰ سارا خسرو آبادی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۱ مهناز نیامی کوهساره طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان پاییز۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۲ افق یزدانیها نجف آبادی تاپستری و مکرومه بافی زمستان۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۳ ستاره رحمت الهی تاپستری و مکرومه بافی زمستان۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۴ معصومه عسگری تاپستری و مکرومه بافی زمستان۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۵ روژین دلو تاپستری و مکرومه بافی زمستان۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۶ سمایه منشی زاده تاپستری و مکرومه بافی زمستان۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۷ نسترن سادات بهرامی دمنه تاپستری و مکرومه بافی زمستان۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۱۹۸ مهشاد خوشبخت دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۱۹۹ مریم حسینی عالم دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۰ فریده یوسفی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۱ مریم فلاح دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۲ نسیم اصغری دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۳ مهدیه نصیری دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۴ فاطمه حیدری دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۵ مهسا اشراقی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۶ مریم سراقی دوره طراحی لباس پاییز ۹۸ وصال-فردانش-پلاک۳+موسسه روحی
۱۲۰۷ مرضیه سادات تهور دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۰۸ فرناز افشاری دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۰۹ امین بخت آوری ممقانی دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۰ نرگس حافظی بختیاری دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۱ منصوره غمین دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۲ عاطفه کیانی ها دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۳ سحر امین الرعیایی دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۴ فاطمه حسینی رامشه دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۵ سلماز نخعی دوره طراحی پارچه زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۶ طاهره ریحانی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۷ نرگس نوری الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۸ زینب مفاخر الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۱۹ نگین پالیزوان الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۰ عزیزه عزتی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۱ فهیمه وظیفه دار الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس زمستان ۹۸ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۲ ندا معارف دوست دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۳ شیرین جمشیدی دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۴ سپیده حمزه لویی دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۵ سارینا کاویان پور دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۶ سعیده غفوری وایقان دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۷ هدی میانه ساز دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۸ مریم غلامی دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۲۹ شبنم شاهرخ همدانی دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۰ فاطمه یارلو دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۱ نوشین خلعتبری دوره طراحی لباس تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۲ فرششته سادات عبدالهی سعادتی نرم افزار مارولس وجمینی تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۳ مهرداد یعقوبی نرم افزار مارولس وجمینی تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۴ علی رستمی نرم افزار مارولس وجمینی تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۵ ریحانه رفعتی شادلدهی نرم افزار مارولس وجمینی تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۶ نرجس محدث نرم افزار مارولس وجمینی تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۷ ثریا رادمین نرم افزار مارولس وجمینی تابستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۸ رعنا دریکوندی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۳۹ ملیحه شاجری طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۰ زهرا کاشانی زرین طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۱ عاطفه کیانی ها طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۲ مهدیس شاهنی دوره طراحی پارچه زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۳ فاطمه رستمی گرجی دوره طراحی پارچه زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۴ الهام ورزی رامندی دوره طراحی پارچه زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۵ فایزه نوری دوره طراحی پارچه زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۶ سمیرا ایروانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۷ ماندانا مسعودپی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۸ فاطمه عالی پناه الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۴۹ حامد رضوانی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۰ محمدرضا خدامی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۱ رعنا شاطر حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۲ سوسن کبیری الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۳ زهرا آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۴ مریم آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۵ ملیحه آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۶ ساناز قریشی نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۷ لیلا زمانی مقدم نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۸ مرضیه امامی کروئی نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۵۹ سمانه اسلامی نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۰ سپیده زارع دوست نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۱ ادنا صفری مذنبی نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۲ کیمیا نعمت پور صداقتی نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۳ سهیلا خوشروئی حور نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۴ ندا اسداله زاده بائی نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۵ سلماز قطبا نازک دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۶ سیده مریم غمخوار نرم افزار مارولس و جمینی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۷ شکیبا عاروان نرم افزار مارولس و جمینی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۸ بیتا اسدزاده نرم افزار مارولس و جمینی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۶۹ قیصر شریفی متین نرم افزار مارولس و جمینی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۰ فهیمه شیخی روحانی نرم افزار مارولس و جمینی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۱ زهرا یگانه نرم افزار مارولس و جمینی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۲ مریم میرزاخانی ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۳ سمیه قیصر سلوط ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۴ الهه هاشمی ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۵ معصومه بختیاری ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۶ پگاه مهدوی گلوجه ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۷ پروین طاهری ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۸ سمیه ابراهیمی حمید آباد ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۷۹ فاطمه فراهانی دوره طراحی لباس زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۰ محدثه صالحی شهرابی دوره طراحی لباس زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۱ هلیا هاشمی دوره طراحی لباس زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۲ سارا جادری دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۳ نوشین حسینی دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۴ هانیه علی میرزا هنجنی دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۵ عطیه حیدری مدوئیه دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۶ شیما شکوری دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۷ سیده نگار مظلومی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۸ شیوا ولاشجردی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۸۹ زهار سادات میرطالبی مهرآبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۰ سمانه زارع نژاد الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۱ الهام پاکروان نمین الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۲ پریسا رفیعی طاری الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۳ فرانک عزیزی نیا الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۴ مهسا نجفی اندرود دوره ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۵ هانیه علی میرزا هنجنی دوره ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۶ آرزو قدرتی دوره ضخیم دوزی زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۷ رعنا ایمانی دوره طراحی لباس زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۸ معصومه جعفری ندرآبادی دوره طراحی لباس زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۲۹۹ سمیرا احمدی مهر دوره طراحی لباس زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۰ سارا فرنیا دوره طراحی لباس زمستان ۹۹ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۱ معصومه فلاحتی دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۲ یلدا شریف زاده دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۳ حمیده طهماسبی دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۴ سارا فرهادیان دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۵ ناهید یعقوبی دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۶ سمیه کمالی دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۷ زهرا نجفی دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۸ اعظم پناهی دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۰۹ شیوا ملک پور دوره الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۰ ماهرخ دانشمند دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۱ آیلار فخیمی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۲ فائزه افراسیابی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۳ کیمیا موسوی فر دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۴ فاطمه رضائی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۵ فاطمه نیک اندیش دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۶ بهناز ولیزاده دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۷ زهرا شصت واری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۸ عاطفه هاشمی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۱۹ عطیه حیدری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۰ زهرا موسوی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۱ سارا جادری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۳ سمیه آقا علی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۴ حسنا پورشهبازی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۵ یاسمن مصباح دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۶ دل آرا وفادار دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۷ اسماء حقایقی مقدم دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۸ فائزه قراگزلو دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۲۹ یاسمن اکبیا دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۰ مبین عسگری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۱ فوژان مدیری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۲ تارا عثمانی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۳ میگل سفیدی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۴ یاسمن اکبرزاده دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۵ غزل قربانی الوارس دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۶ مهسا آذری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۷ بهار خادمی راد دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۸ طلیعه سلطانی حق دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۳۹ عطیه سلطانی حق دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۰ الهام سلطانی خمسه پور دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۱ مریم رجایی کذابی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۲ فرزانه اله یاری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۳ فاطمه ذبیحی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۴ ملیکا ساوه شمشکی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۵ آیدا اژدری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۶ طاهره آب آب زاده دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۷ مائده شاه حمزه ئی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۸ صدف نقی زاده دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۴۹ امید امین دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۰ آزاده خلیلی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۱ شادی فتوره چی دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۲ سیده محبوبه عطایی دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۳ آلاسادات مرعشی شوشتری دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۴ زهراصلوات چی دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۵ خدیجه فروتن دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۶ زیبا منصوری دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۷ المیرا مددیان دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۸ ندا قلی پور دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۵۹ مهشاد سادات کاشف صابری دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۰ انسیه سادات سید حسینی دوره طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۱ الهام دهقانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۲ مریم ارجمند امراله الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۳ زهرا بهکار الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۴ جلاله رمضانی الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۵ عاطفه اسکندری الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۶ زهرادور اندیش الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۷ فرنوش احمدی الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۸ سیما مزیدی الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۶۹ معصومه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۰ شکوفه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۱ طاهره مجتبوی الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۲ نازنین ایروانی الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۳ زهرا خانی زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۴ لیلا یوسفیان حمیدآبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۵ مینا سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۶ لعیا حیدری الگوسازی و دوخت کیف چرم تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۷ مریم حبیبی نکوهی الگوسازی و دوخت لباس کودک و نوجوان تابستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۸ مهشاد اصغری دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۷۹ پریسا حاجی فتحعلی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۰ رامان جبار زاده دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۱ ریحانه چوپانی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۲ آتوسا قاضی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۳ فرزانه جعفری دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۴ راضیه مظلوم دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۵ الهام قاسمی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۶ آزاده یراقچی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۷ فرشته دشتی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۸ فاطمه مومنی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۸۹ فرنوش بهرامی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۰ یسنا خورشیدی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۱ ناهید یعقوبی دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۲ الهه طاهری فرد دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۳ صدیقه نوری دوره طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۴ الناز انصاری دوره الگوسازی و دوخت پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۵ راضیه مظلوم دوره الگوسازی و دوخت پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۶ هانیه دوگرلویی دوره الگوسازی و دوخت پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۷ زینب شایق دوره الگوسازی و دوخت پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۸ افروز کاوه دوره طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۳۹۹ یاسمن خان بابا دوره طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۰ شقایق حاجی فتحعلی دوره طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۱ مریم توکلی دوره طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۲ گلناز صباغیان الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۳ آتنا باغیانی الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۴ مصطفی بسحاق الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۵ فاطمه جوکار الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۶ شادی شیرنظر الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۷ الهام قوام زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۸ نیلوفر حضرتی الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۰۹ سپیده بهسبز الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۰ مهدیه زینلیان الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۱ سمیه نصیری الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۲ مهدی فصیح رامندی الگوسازی و دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۳ آدنیس نبات چی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۴ سامره نوری الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۵ سحر حسین زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۶ المیرا برازنده الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۷ فاطمه هادی نژاد الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۸ مریم سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۱۹ بهزاد امیری نسب الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۰ حسین سیاه پوش الگوسازی و دوخت کیف چرم زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۱ یاسمین اطمینان اول دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۲ بهاره نوعی بیدآبادی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۳ رضوانه کیقبادی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۴ زهرا فراهانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۵ فاطمه حسن خانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۶ ثریا تاروردی داریان دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۷ روژین دولو دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۸ محدثه سادات میرفندرسکی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۲۹ ندا مفیدی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۰ عطیه اوجانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۱ دنیا پاچله دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۲ محبوبه توده فلاح دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۳ فاطمه ملکیان دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۴ محدثه مصطفی نیا دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۵ پگاه فیضیان دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۶ پریسا محمدپور دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۷ پریسا پیمان دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۸ الهه محمودخانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۳۹ شقایق حسینخانی روشن دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۰ عارفه شمس دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۱ مونا آندستا دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۲ مریم تجدد دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۳ زهرابیات دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۴ فرزانه جعفری دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۵ زهرا موسوی دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۶ سمیرا والهی دوره الگوسازی و دوخت زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۷ مریم سلیمی نرم افزار جمینی زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۸ هانیه فخاری نرم افزار جمینی زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۴۹ شیرین علیزاده نرم افزار جمینی زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۰ نرگس پور قدرت نرم افزار جمینی زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۱ میگل سفیدی نرم افزار جمینی زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۲ پروانه رحمنی نرم افزار جمینی زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۳ نرگس محمدپور نرم افزار جمینی زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۴ ملودی حدیدی نرم افزار مارولس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۵ نرگس محمدپور نرم افزار مارولس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۶ آیسان قدجهانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۷ الهام مشتعل دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۸ پرند ابشری دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۵۹ حدیث صادق زاده دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۰ حدیث نعمتی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۱ حمیده حلمی تبریزی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۲ راحله سبوحی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۳ ریحانه شیر خدائی طهرانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۴ زهرا شاهپوری دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۵ شیرین همائی پورطحان دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۶ صفا عباسی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۷ عارفه قاسم پور دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۸ عاطفه سیاوشی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۶۹ غزل سادات میرشفیعی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۰ فاطمه تقدیری دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۱ فاطمه جلالی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۲ فاطمه زهرا محمودی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۳ فاطمه زهره وند دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۴ فاطمه ظهیری دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۵ کیمیا نعمت پور دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۶ مائده رمضانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۷ محدثه اصلانی مهر دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۸ مریم ملای اهرابی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۷۹ مهرنوش معین الدینی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۰ مهسا مقیمی کندلوسی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۱ مینا اسیری سرخه دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۲ نفیسه ایزد دوست دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۳ نگین طاهری دارستانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۴ نیلوفرطاهری دارستانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۵ هانیه محمدی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۶ هستی پهلوان زاده ایرانی دوره طراحی لباس زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۷ مریم ده بزرگی دوره طراحی پارچه زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۸ آسیه رمضانی دوره طراحی پارچه زمستان ۱۴۰۰ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۸۹ پیونیک زکی وند دوره طراحی پارچه بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۰ زهرا دانائی دوره طراحی پارچه بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۱ فاطمه تندسه دوره طراحی پارچه بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۲ مریم اجارودی دوره طراحی پارچه بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۳ پریا اشراقی دوره طراحی پارچه بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۴ شبنم شیدائی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۵ مرجان کریمیان دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۶ مینا مظاهری طهرانی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۷ زهره حاجی میرزا آهنگر دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۸ آزاده مقدس دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۴۹۹ صدیقه محمدپور دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۰ وحیده قاسمی تبار دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۱ منیره بشیری دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۲ مینا امید دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۳ کبری سالکی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۴ زهرا شمسی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۵ فاطمه غلامی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۶ فروغ فروتن دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۷ راضیه عباسی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۸ فهیمه کلهری دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۰۹ مریم افتخاری دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۰ سحر عسگری بهبهانی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۱ زینب زارعان آدرمنابادی دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۲ ذهره غیاثی نژاد دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۳ حمیده نقدی پور دوخت کیف چرم بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۴ معصومه سالکی الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۵ لطف الهی الگوسازی و دوخت بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۶ زهرا بیات دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۷ سمیه علیاری دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۸ اعظم پناهی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۱۹ پروانه صادق اوغلی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۲۰ ریحانه عمادی اندانی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۲۱ شقایق علیپور دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۲۲ حدیث فرحبخش دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۲۳ کیانا قاسمی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱ موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی
۱۵۲۳ کیانا قاسمی دوره طراحی لباس بهار ۱۴۰۱
۱۵۲۴ نیلوفر ممبینی طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۲۵ پرستو احمدی قراگزلو طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۲۶ مریم بهرامی زاده طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۲۷ سارا داوودی طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۲۸ مهنا رضایی حق طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۲۹ آمنه نعمتی طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۰ سمیرا رحیمی طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۱ سارا سماکار فرد طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۲ ملیکا حسین زاده طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۳ فاطمه افچنگی طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۴ آیسان ضرغام طراحی لباس تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۵ مریم مقدس زاده طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۶ فرشته خسروانی طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۷ فهیمه محرمی آتش بیک طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۸ فاطمه افچنگی الگوسازی و دوخت تابستان ۱۴۰۱
۱۵۳۹ طلا قاضی پور الگوسازی و دوخت تابستان ۱۴۰۱
۱۵۴۰ فاطمه ملکیان الگوسازی و دوخت تابستان ۱۴۰۱
۱۵۴۱ سمیرا مهری طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۱
۱۵۴۲ فرزانه فخر طراحی پارچه تابستان ۱۴۰۱
۱۵۴۳ شهرام خان محمدی الگوسازی و دوخت تابستان ۱۴۰۱
۱۵۴۴ وحیده حسینی الگوسازی و دوخت تابستان ۱۴۰۱
۱۵۴۵ پرستو دهقان طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۴۶ تاج الملوک شعله ور طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۴۷ رومینا جابر سینهء طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۴۸ زینب سهرابی طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۴۹ سپیده رضا توفیقی طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۰ مریم رستمیان طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۱ مریم رضا پور طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۲ مهرناز بهزادی طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۳ مهسا بهزادی طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۴ الناز انصاری طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۵ شراره نادری طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۶ شیرین مدنی طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۷ صونا رهبر فرزامی حق طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۸ محدثه ذبیحی طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۵۹ مریم یادپر طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۰ نیلوفر ضرغامی پرست طراحی لباس پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۱ طناز طاهری طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۲ شیما تاج زاده طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۳ زهرا خیر اندیش طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۴ آدریان گاوافیان طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۵ لیلا چگینی طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۶ سوگند مهذب ترابی طراحی پارچه پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۷ طناز پیروی دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۸ مریم رمضانی دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۶۹ پگاه سراجی دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۰ سکینه اصغری مغانلو دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۱ سمیرا موسوی دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۲ سمیه زکی شمس آبادی دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۳ مهسا جلیلوند دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۴ مولود عیسی پور اشکلک دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۵ مرضیه پژوهان دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۶ معصومه فرهود امراله دوخت کیف چرم پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۷ لیلا تاج دینی الگوسازی و دوخت پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۸ مژده فراهانی الگوسازی و دوخت پاییز ۱۴۰۰
۱۵۷۹ آمنه  خوشدل الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز ۱۴۰۰

پس از صدور گواهینامه هنرجویان فقط ۶ ماه فرصت دارند که با مراجعه به موسسه گواهینامه خود را دریافت کنند٬ بعد از ۶ ماه موسسه مسولیتی در قبال نگهداری گواهینامه های صادر شده و اعمال تغییرات احتمالی در متن گواهینامه صادر شده را ندارد
گواهینامه های صادر شده به هیچ عنوان به پیک تحویل داده نمی شود لطفا  برای تحویل گواهینامه خود حضوری به مرکز مراجعه نمایید.
ساعات کاری موسسه برای تحویل دادن گواهینامه ها٬ پنجشنبه ها از ساعت ۱۱ تا ۱۴ می باشد٬ حتما برای اخذ گواهینامه ٬ روزقبل در واتساپ با شماره ۰۹۱۰۹۱۰۲۴۴۰ هماهنگ فرمایید