ترم دوم دوره طراحی لباس

ترم دوم شامل ۶۶ ساعت آموزش است
کارگاه تاثیر و تدابیر خطی (این کارگاه با نام های ایرادهای اندامی یا طراحی لباس موفق یا نشست لباس روی اندام نیز شناخته شده است) ۲۲ ساعت. (۱۱جلسه ۲ ساعته)
کارگاه تکنیک و جنسیت سازی ۲۲ ساعت. (۱۱جلسه ۲ ساعته)
کارگاه مولاژ ۲۲ ساعت (۱۱جلسه ۲ ساعته)
ژوژمان هرکارگاه در جلسه یازدهم برگزار می شود.

ملزومات جلسه اول کارگاه تاثیرتدابیرخطی و نشست لباس روی اندام
کاغذ پارس یا کاغذ سفید در قطع مورد نظر

A3 یا A4

اتود

پاک کن مدادی
پاک کن خمیری
فیگور تمام رخ (ترجیحا نیم تنه)
راپید یکبار مصرف

ملزومات  جلسه اول کارگاه تکنیک جنسیت سازی
مارکر
مداد رنگی
مقوا اشتنباخ گرم پایین بدون بافت
اتد
پاک کن
کاغذA3

 

دوستان لیست ملزومات بالا برای جلسه اول است٬ فهرست ملزومات موردنیاز برای جلسات آینده توسط مدرس هر کارگاه اعلام خواهد شد

برای مشاهده شرایط اخذ گواهینامه اینجا کلیک نمایید.
برای مشاهده قوانین و مقررات آموزشگاه اینجا کلیک نمایید.
برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای بهره گیری از  مشاوره تخصصی رایگان با شماره ۸۸۸۳۴۲۸۴ تماس گرفته و یا عدد ۱ را به شماره ۰۹۱۰۹۱۰۲۴۴۰ پیامک نمایید.