مدیریت کسب و کار

۱.اهمیت خودشناسی برای شروع کسب و کار/آشنایی با انواع مشاغل در صنعت پوشاک
۲.آشنایی با فرآیند کلی تولید پوشاک و تفاوت های آن در برندها٬ مزون ها و کسب و کارهای شخصی
۳.آشنایی با مفهمو ارزش یا مزیت رقابتی در کسب و کار/ انتخاب نوع محصول٬ جایگاه آن و پیدا کردن ارزش
۴.تحقیقات بازار جهت شناخت مخاطب و رقبا
۵.نوشتن بوم کسب و کار
۶.چیستی برندینگ
۷.هویت بصری و کلامی
۸چگونگی انتخاب و خرید پارچه
۹.الگوسازی/نمونه دوزی/بررسی نمونه ها و اقدام برای بازاریابی حضوری و فروش