دوره کنکور عملی ارشد طراحی پارچه و لباس

این دوره شامل کارگاه طراحی پارچه و طراحی لباس می باشد.

جزییات مربوط به دوره در جلسه مشاوره رایگان، به صورت حضوری توضیح داده خواهد شد.

برای هماهنگی وقت مشاوره عدد ۲ را به شماره ۰۹۱۰۹۱۰۲۴۴۰ پیامک نمایید.

سوالات کنکور عملی ارشد طراحی پارچه و لباس

flagyl hinta mipnet.dk flagyl hinta