رتبه های برتر قبولی آموزشگاه روحی

رتبه های سال ۱۴۰۲

رتبه ۱- نفیسه کریمی مهر دانشگاه هنر روزانه
رتبه ۵- حبیبه براهویی دانشگاه هنر روزانه
رتبه ۶- زینب فرامرزیان دانشگاه هنر روزانه
رتبه ۷- زینب ماهی دانشگاه هنر روزانه
رتبه ۱۳- مرجان نوروزی دانشگاه هنر روزانه
رتبه ۳- غزاله دارابیان دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه ۴- گلشن حسینی دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه ۱۷- فاطمه جاویدی دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه ۲۹- پریسا شیری دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه ۳۳- زهرا بابالو دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه ۳۷- زهرا جمشیدی دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه مونا غلامی دانشگاه الزهرا روزانه
عاطفه آقایی دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه ۸- زهرا خزایی دانشگاه الزهرا شبانه
رتبه ۲۵- یلدا توکلی دانشگاه الزهرا شبانه
رتبه ۲۸- فاطمه عظیمی دانشگاه الزهرا شبانه
رتبه ۵۳- مرجان غلامی دانشگاه الزهرا ارومیه روزانه
رتبه ۸۳- عاطفه زمانی دانشگاه الزهرا ارومیه روزانه
رتبه ۸۹- هانیه دوگرلویی دانشگاه الزهرا ارومیه روزانه
رتبه ۱۲- راضیه نوریه دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۳۵- فاطمه قارامحمد دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۴۲- ریحانه ایمانیان دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۴۶- رویا آقاپور دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۴۸- غزل احمدی زاده دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۵۰- شهلا نجفی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۵۴- پرژین علی محمدی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۵۴- بیتا بهرامی نیا دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۵۹- فرشته امامی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۶۳- افسانه نظری دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه ۶۷- زینب اکبری دانشگاه علم و فرهنگ
عرفانه عبدالملکی دانشگاه علم و فرهنگ
زهرا صالحی دانشگاه علم و فرهنگ
مریم قربانی دانشگاه علم و فرهنگ
سعیده کاظمی دانشگاه علم و فرهنگ
زهره مرادی دانشگاه معماری و هنر پارس
حنانه حبیبی دانشگاه معماری و هنر پارس
زهرا بزرگ زاده دانشگاه معماری و هنر پارس
مرسده دهنادی دانشگاه معماری و هنر پارس
ساغر حضرتی دانشگاه معماری و هنر پارس
فاطمه کلهری دانشگاه معماری و هنر پارس
سهیلا اسماعیلی دانشگاه معماری و هنر پارس
صنم فارغی دانشگاه آزاد
الناز مشایخ پور دانشگاه آزاد
هما قربانی دانشگاه آزاد
مبینا کرمانی دانشگاه آزاد
مهوین رضایی دانشگاه مارلیک

 

رتبه های سال ۱۴۰۱

رتبه۱- محبوبه خانی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۲- زهرا آقایی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۳- نگار ساعی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۴-سهیلا تیمورخانی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۵- مهشاد اصغری دانشگاه هنر روزانه

رتبه۷-مینو فاضلی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۸- زهرا یعقوب دانشگاه هنر روزانه

رتبه۱۱-زهرا محمدزاده دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۲- فاطمه معذوری دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۳- افرا صادق زاده دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه۱۴- مارال دهخدا دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه۱۵- فاطمه دادفر دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۹- الهام روحبخش دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۲۰- بهاره حسینی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۲۴- زهرا جهانی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۳۱- نیلوفر خادم الشریعه دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه های سال ۱۴۰۰

رتبه۱- فرحناز نورمندی دانشگاه هنر

رتبه۲- لیلا خیری دانشگاه هنر

رتبه۳- فائزه فقیهی دانشگاه هنر

رتبه۴- آهو ایرجی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۵- مینا محمدنژاد دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۶- زهرا دانایی دانشگاه هنر

رتبه۷- سحر سرداری دانشگاه هنر

رتبه۸- زینب سپه وندی دانشگاه هنر

رتبه۹- فاطمه شریفی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۱- سمانه اکرادی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۲- فرشته سنجابی

رتبه۱۳- زینب کشاورز دانشگاه هنر

رتبه۱۴-سمانه نورآیین دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۵- ندا مفیدی دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه۱۶- مریم اشرفی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۹- مهسا ابراهیمی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه ۲۰- الناز مهدویان دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۲۳- آرزو مقدسی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۶- زهرا سالاری

رتبه۲۷- آزاده خادم دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۳۰- مینا کیخاییان دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۳۱- میترا زین الدینی دانشگاه الزهرا ارومیه

رتبه۳۵- فریبا یوسف پور دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه۳۶- شهرزاد باقری دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه های سال ۱۳۹۹

رتبه۱- صبا حکیمیان دانشگاه هنر

رتبه۲- نسیم خسروجردی دانشگاه هنر

رتبه۳- آتنا بختیاری دانشگاه هنر

رتبه۵- بیتا کوهمرایی

رتبه۶- فرزانه تقی پور دانشگاه هنر

رتبه۷- ماری نمازی دانشگاه الزهرا

رتبه۸- سارا برهمند دانشگاه هنر

رتبه۹- لیلا صادق پور دانشگاه الزهرا

رتبه۱۰- سایاراد امین دانشگاه هنر

رتبه۱۲- مریم افشاری دانشگاه الزهرا

رتبه۱۳- افسون مثنوی دانشگاه هنر

رتبه۱۴- فاطمه فتحی دانشگاه الزهرا

رتبه۱۵- زینب علیدوستی

رتبه۱۶- زهره قلی نژاد دانشگاه الزهرا

رتبه۱۷- الهه حاتم پور دانشگاه الزهرا

رتبه۱۸- هانیه کبار دانشگاه الزهرا

رتبه۲۰- زهرا فلک رو

رتبه۲۱- نجمه بنافتی دانشگاه الزهرا

رتبه۲۲- الهه رنجبر دانشگاه هنر

محدثه محمودی دانشگاه الزهرا

فریبا نوید دانشگاه الزهرا

افسانه خرسند دانشگاه هنر

رتبه های سال ۱۳۹۸

رتبه۱- سمیرا جلیلیان دانشگاه هنر

رتبه۲- بهاره اسکندری دانشگاه هنر

رتبه۴- فریده رفتاری دانشگاه هنر

رتبه۵- کوثر صالحی دانشگاه هنر

رتبه۶- سمیه ابراهیمی دانشگاه هنر

رتبه۷- نگین اسفندیاری دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه۷- صدیقه توکلی معین دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۸- پریسا کریمی دانشگاه هنر

رتبه۹- زهرا نصیری دانشگاه هنر

رتبه۱۱- لیلا اکبری دانشگاه الزهرا

رتبه۱۲- ام البنین صادقی دانشگاه الزهرا

رتبه۱۳- الهه رضایی دانشگاه الزهرا

رتبه۱۵- زهرا تاجداری دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۱۶- فاطمه حسن زاده دانشگاه الزهرا

رتبه۲۳- آزتا عرب یارمحمدی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۹- منصوره غمین دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه های سال ۱۳۹۷

رتبه۱- معصومه کرمانی

رتبه۲- الهه همتی آزاد

رتبه۳- نجمه شبانی آب پخش

رتبه۵- مرضیه عادل خواه

رتبه۶- هانیه چوپانی

رتبه۷- سحر نوری

رتبه۹- لیلا تاج دینی

رتبه۱۱- مهسا نسابی

رتبه۱۴- راضیه لایقی

رتبه۱۵- مونا افشار زند

رتبه۱۶- مژگان دلاوربان

رتبه۱۷- مهسا شهبال

رتبه۱۸- آزاده خالویی

رتبه۱۹- سعیده عبدالحسینی

رتبه۲۰- آتوسا اسفندیاری

رتبه۲۳- افسانه امدادی

رتبه۲۴- نرگس فراهانی

رتبه۲۵- شادی کاویانپور

رتبه های سال ۱۳۹۶

رتبه۱- نگین علی پناهی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۲- مینا شاهرخی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۳- فرشته فریدونی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۴- پرستو زمانی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۶- خدیجه عبدی دانشگاه هنر روزانه

رتبه۷- حسنا شریفی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۸- رکسانا رئوفی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۰- شقایق شیخ الحرم دانشگاه هنر شبانه

رتبه۱۲- لیلا حاجی بابایی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۳- نسیم پیت اسمعیلی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۴- سرآبادانی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۵- نگین اسدی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۶- الناز منتظری دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۷- ملیکا احمدی راد دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۸- سیما خلیلی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۹- نگار کاظمی دانشگاه الزهرا روزانه

رتبه۱۹- مهسا شهیال دانشگاه علم و هنر یزد

رتبه۲۰- مریم جهانی دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه۲۱- الهام قاسم زاده دانشگاه هنر شبانه

رتبه۲۱- فریبا نبی ئی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۲- الهام صالحی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۳- مهدیه احمد بیگی دانشگاه الزهرا شبانه

رتبه۲۴- شیما رسولی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۶- افرا زینالی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۷- مهری خلج دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۷- سهیلا حمیداوی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۸- فاطمه احدزاده دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۲۸- اعظم یوسفی دانشگاه علم و هنر یزد

رتبه۲۹- شیوا ملک نیا دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۳۰- طاهره همتی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۳۰- رعنا حجازی دانشگاه آپادانا شیراز

رتبه۳۱- ستاره خسروی دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۳۲- مینا انتظاری دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۳۲- روشنک پوریادگار دانشگاه علم و هنر یزد+ دانشگاه آزاد تهران جنوب

رتبه۳۳- ندا حاجی لو دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۳۳- اعظم باقرپور دانشگاه علم و هنر یزد

رتبه۳۳- نوشین کرمی دانشگاه مارلیک نوشهر

رتبه۳۴- کیمیا معلمیان دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه۳۴- زمانی دانشگاه علم و هنر یزد+ دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

رتبه های سال ۱۳۹۵

رتبه۱- نوشین توکل دانشگاه هنر روزانه
رتبه۲- شقایق شکری دانشگاه هنر روزانه
رتبه۳- کیانا گلدوژان دانشگاه هنر روزانه
رتبه ۶- آمنه حیدری جو دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه۱۰- مهسا خشکبار فروشان دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه۱۱- فاطمه باقری دانشگاه هنر روزانه
رتبه۱۲- مریم امینیان(رویا) دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه۱۳- نغمه بیگدلی دانشگاه هنر روزانه
رتبه۱۵- عاطفه امینی دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه۱۸- آسیه میرزازاده دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه۱۹- گلی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۲۱- مرجان خدامی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۲۴- رعنا روزگاریان دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۳۲- مطهره لاچینی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۳۳- منا اسد بیگی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۳۴- صبا کاپیدی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۴۶- سعیده سعیدی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۴۷- سحر رستم آبادی دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۵۱- زهراعسگر نژاد دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه۵۳- حنانه یعقوبی دانشگاه هنر شبانه
رتبه۵۹- دوزالی دانشگاه علم و فرهنگ