دوره کنکور عملی ارشد طراحی پارچه و لباس

این دوره شامل کارگاه طراحی پارچه و طراحی لباس می باشد.

جزییات مربوط به دوره در جلسه مشاوره رایگان، به صورت حضوری توضیح داده خواهد شد.

برای هماهنگی وقت مشاوره عدد 2 را به شماره 09109102440 پیامک نمایید.

 

سوالات کنکور عملی ارشد طراحی پارچه و لباس

flagyl hinta mipnet.dk flagyl hinta
دوره کنکور عملی ارشد طراحی پارچه و لباس