دراپینگ و مولاژ پیشرفته

مولاژ ۲(پیشرفته)

آموزش انواع یقه های پایه دار و مدل دار (ب ب،آمریکایی،انگلیسی و…)

آموزش و اجراء آستین کیمونو،کیمونو برش دار،رگلان

آموزش جای جیب و آشنایی با دوخت جیب

آموزش پیراهن راسته

آموزش پیراهن شب و دکلته و زیر ساز برای کار دراپه

آموزش انواع دراپه(یقه،آستین،دامن)

دراپه و مدل های تزئینی بر روی (تنه،آستین و کاپ ها)

*** ژوژمان

 

ارائه یک مدل توسط دانشجو

ارائه تمامی کارهای آموزش دیده شده توسط دانشجو