طراحی پارچه و درآمدی بر آن

طراحی پارچه و درآمدی بر آن

طراحی پارچه را می توان به سه بخش مستقل تقسیم کرد که این سه بخش هرچند شباهت هایی با هم دارند،تفاوت هایی نیز دارند.

طراحی پارچه در بخش اول،پرداختن به جنبه هنری طراحی پارچه،ایجاد آثاری است که بیشتر جنبه تزئینی دارند و به صورت تک نسخه ایجاد میشوند مانند نقاشی باتیک(در این نقاشی طرح مورد نظر را به کمک ماده مقاوم و به وسیله قلم مو روی پارچه می کشیم و پس از رنگ گذاری،پارافین را با حرارت یا حلال از پارچه می زداییم.)و تاپستری(تلفتلفیق هنرمندانه بافت،گرافیک،هنرهای دستی،نقاشی،…به شمار می آید و گونه ای از بافت است که در تار و پود آن علاوه بر پشم و نخ،موادی مثل فلز،چوب،شیشه و…استفاده می شود.

طراحی پارچه این بخش از رشته طراحی پارچه بیشتر به رشته نقاشی نزدیک است.علاقمندان این بخش می توانند از کتابهای آموزشی نقاشی و مواد و ابزار جدیدی که در بازار وجود دارند،کمک بگیرند،مثلا یک نقاش در زمینه نقاشی باتیک اگر از ابزار کار و تکنیک های این هنر آگاهی کامل داشته باشد،می توند بسیار موفق باشد.

طراحی پارچه در بخش دوم پرداختن به جنبه فنی آن است که در این قسمت طراحان ییشتر،آثاری را ایجاد می کنند که مورد استفاده کارگاه ها و کارخانه های چاپ پارچه و طراحی تکرار شونذه و قابل تکثیر است.

طراحی پارچه در بخش سوم به طراحی تی شرت،روسری،پتو و بعضی از انواع روتختی مربوط است.هرچند روش چاپ و مواد مورد استفاده در بخش های دوم و سوم مشترک است،از نظر طراحی،کادر محدودی دارد و ترکیب بندی آن نظیر نقاشی و آثار گرافیکی است و در خیلی از موارد طراحی حروف و عکس استفاده می شود.این بخش طراحی پارچه به رشته گرافیک نزدیک است و طراحان می توانند از منابع آموزشی این رشته استفاده کنند.

برگرفته از کتاب مبانی طراحی پارچه نوشته ی مهسا فکری/بهراد امین سلماسی/حمید شمس