طراحی پارچه قسمت دوم

مشخصات ظاهری پارچه مطلوب

 تشخیص پارچه خوب و مرغوب نیاز به وسایل و ابزار و دستگاهای ازمایشگاهی مخصوصی دارد ولی اگر بخواهیم بطور چشمی و نظری و احتمالابا وسایل ابتدایینظیر ذره بین پود شمارو ترازو و امثالهم در مورد کیفیت و مرغوبیت پارچه ای قضاوت نماییم شاید بتوان ادعا کرد اگر چنانچه پارجه ای  دارای مشخصات ظاهری زیر باشد به احتمال زیاد در تولید ان دقت و کنترل معمول شده و علی الظاهر میتوان انتظار داشت که خواص و مشخصات غیر ظاهری ان هم مطلوب باشد هر چند بحث در این مورد تا حدود زیادی بستگی به مورد مصرف پارچه دارد و لیکن برای پارچه های بکار رفته برای لباس می توان نکات زیر اشاره  داشت ۱:عرض پارچه استاندارد و عرض دو حاشیه برابر باشد  (عرض هر حاشیه معمولا بین ۵تا ۱۰میلیمتر می باشد  و عرض حاشیه نوشتاری در فاستونی ها معمولا ۸میلیمتر است )۲)اگر کناره پارچه لب ریش است (گاز و یا تاب )بهتر است عرض دو لبه ریش دار برابر باشد

۳) بافت حاشیه ها حتی الا مکان تافته باشد بافت زمینه قسمت حاشیه زیر نوشتارهای فاستونی ها اگر اطلس باشد وضوح نوشتارها بهتر  مشخص می گردد  ۴)اگر طرح و یا نقش پارچه چهر خانه است بهتر است طول و عرض چهار خانه ها مربع کامل باشد ۵)پارچه عاری از هر گونه عیوب مشهودبافت باشد (فاصله پودی -کوبیدگی پودی -پود نصفه -قفسه تاری ویا پودی – جفتی در تارهای -سرنخ اضافه روی پارچه – وجود گره ها روی پارچه و …..) ۶)وزن متر به متر پارچه مساوی باشد ۷)اگر پارچه چا پی چند رنگ باشد خطوط و مرزهای رنگها تداخل  و یا فاصله نداشته باشند  ۸)در پارچه های خاب دار علی الخصوص ویا حتی غیر خابدار چنانچه  چند متر از ان را طوری باز نمایم که جهت تابش نور بران یکسان باشد سایه روشن و اختلاف شید رنگی در طول مشاهده نشود در مخملها و حوله ها  خیلی اوقات

اختلافات جزیی در  شید رنگ زمینه بدلیل اختلاف در ارتفاع خاب ها می باشد ۹)اگر پارچه را جلوی نور نگاه کنیم جای خطوط شانه در طول پارچه مشخص نباشد در غیر این صورت شانه  بافندگی ممکن است درست انتخاب نشده باشد ۱۰)حتی الامکان تاها و پودها مثل هم باشند (هم نمره و همجنس )و حتی المقدور تراکم تارها و پودها مساوی باشند یعنی در واقع پارچه مربع باشد این نکته بویژه در پارچه های صنعتی مپل فیلترها حایز اهمیت است  ۱۱)با خیره شدن به راه راه های رنگی در پارچه چشم اذیت نشود در غیر اینصورت دلیلش این است که از نخهای ضخیم و با تراکم پایینی در تولید پارچه  استفاده شده است پارچه  هر قدر که با نخهای ظریفتر و تراکم بیشتری بافته شده باشد کمتر چشم از خیره شدن به ان خسته میشود  راه راه های رنگی ردر پارچه اگر بر اثر استفاده از نخهای رنگی باشد کمتر چشم اذیت میکند ولی اگر در اثر چاپایجاد شده باشند چنانچه کیفیت  کیفیت فرایند چاپ ایجاد شده باشند چناچه کیفیت فرایند چاپ پایین باشد چشم از خیره شدن به ان خسته میشود هر چه تور شابلن چا پنامرغوب تر باشد این خستگی و چشم زدگی بیشتر است ۱۲) اگر پارچه را روی یک سطح صاف بخوابانیم تمامی سطوح ان بویژه لبه ها و کناره های ان موج دار نباشد و کلیه نقاط و سطوح پارچه در یک صفحه واقع شوند ۱۳)جهت تارها و پودها کاملا بر هم عمود باشند ۱۴)در پارچه های تهیه شده از نخهای  استیپلبالا عم واز نخهای فیلا منتی بالخص اثر تمپل زدگی نباید خیلی درشت وواضح باشد تمپل زدگی ممکن است به ساختمان نخهای فیلامنتی اسیب برساند  تمپل های ماشین بافندگی و یا اثر گیره های استنر )

۱۵) اگر پارچه تیره رنگ است برا ی تست ثبات رنگی ان می توان یک تکه پارچه سفید رنگ را داخل ابجوش فرو برده و سپس با شدت بروی پارچه مورد نظر از جهات مختلف کشید اگر پارچه سفید اثر رنگی به  خود  گرفت ثبات رنگی پارچه بالا نیست یک روش دیگر تست ثبات رنگی ان جوشاندن یک تکه کوچک پارچه دریک استکان اب جوش است

۱۶) در پارچه های فانتزی رنگها و افکت کاملا راندوم توزیع شده باشند  

۱۷) بسته به مورد مصرف در دو طرف پارچه عملیات تکمیلی عملیات از قبیل پرز سوزی صورت گرفته باشد تا بتوان عند الزوم از دو طرف بعنوان روی پارچه استفاده کرد مثل پارچه های ملحفه ای و یا پرده ای عملیات پرز سوزی که برای سوزاندن و محو کردن پرزهای سطحی انجام میشود سطح یکنواخت و گرمتری به پارچه می بخشد   

برگرفته از کتاب کامران متین