اهمیت تجزیه پارچه

همیت تجزیه پارچه

برای رسیدن به هدف اصلی طراح  وتصمیم  گیری در مورد استفاده از نوع مواد اولیه درصد اختلاط آنها مراحل مورد نیاز درخط تولید ساختمان پارچه مورد نظر نوع عملیات تکمیلی (جهت آماده نمودن پارچه  با شرایط و خصوصیات دلخواه) مناسبترین آغاز در دسترس بودن یک نمونه از پارچه دلخواه وتجزیه فنی دقیق وتعیین خصوصیات آن  وانجام محاسبات لازم جهت تولید پارچه می باشد

تجزیه فنی: پارچه ممکن است برای تولید همان پارچه با خصوصیات کاملا مشابه نمونه ارائه شده باشد ویا احتمالا لازم باشد پارچه جدیدی  با خصوصیات نسبتا مشابه نمونه با اعمال تغییراتی در آن (جهت کاهش قیمت ویا سفارش مشتری )ویا خصوصیات جدید تولید گردد

لذا روش صحیح ودقیق تجزیه پارچه اولین موضوعی است که بایستی مد نظر مدیران کارخانه وبخصوص طراح قرار گیرد تا امکان تولید پارچه طبق مشخصات فنی وظاهری مورد نظر عملی گردد تجزیه پارچه خصوصا در مواردیکه سفارشات به کارخانه تکراری ویا تقلیدی است وبا ارائه نمونه کوچکی از پار چه  خریدار تقاضای تولید پارچه  مشابه آنرا داشته نیز بخشی از امور  روزمره طراحان پارچه محسوب می شود

تجزیه فنی پارچه

هدف از تجزیه پارچه به دست آوردن جزییات ساختمانی پارچه مورد نظر جهت تولید محصولی کاملا  شبیه به آن است که به طراح برنامه ریز ویا مدیریت کارخانه در تولید یا مشابه سازی وبا توجه به امکانات تولیدی کارخانه کمک می نماید

در تجزیه پارچه ممکن است کلیه خصوصیات ساختمانی پارچه ویا اینکه فقط یک یا چند عامل فنی نظیر طرح بافت وزن نمره و نخها وغیره مورد نظر باشد در هر صورت با تجزیه فنی دقیق پارچه ای که قبلا تهیه شده و نمونه  آن در دسترس می باشد  می توان با ایجادهماهنگی لازم بین سفارشاتی که توسط مشتریان داده می شود و امکانات فنی و تولیدی کارخانه برای برنامه ریزی تولید در کار خانه تصمیم گیری نمود

برای اینکه بتوان نتیجه گیری دقیق تری از تجزیه پارچه نمود لازم است که عملیات تجزیه پارچه برای تعیین خصوصیات فنی پارچه حتی الامکان در محیط استاندارد وبا دقت نسبتا زیاد انجام گیرد تا در صورت و مشابه سازی پارچه  تولید شده وبا سفارش مطابقت داشته باشد  لذا ضرورت دارد که لوازم زیر در دسترس شخص تجزیه کننده پارچه باشد الف) ذره بین پود شمار جهت تعیین تراکم تاری و پودی در واحد سطح پارچه و کمک به تعیین طرح بافت پارچه

ب)سوزن مخصوص شمارش و جداکننده نخها

پ)قیجی کوچک برای برش

ت) پنس کوچک برای جابجایی نمونه پارچه ونخ

ث)ترازوی دقیق (در صورتیکه در ارتباط با دستگاه خشک کن باشد ترجیح داده می شود معمولا ترازوهای با دقت تا یک  صدم گرم که بیشتر در جواهر فروشی ها  آزمایشگاه ها استفاده شده مناسب می باشد 

ج)خط کش (متنااسب با ابعاد نمونه پارچه مورد تجزیه )

چ)مداد و یا ماژیک های رنگی

ح)کاغذ طراحی

خ)فرم گزارش تجزیه پارچه

د)ماشین حساب

و)کامپیوتر و نرم افزارهای طراحی (در صورت نیاز و امکان )

ر)نوار چسب برای چسانیدن نمونه روی سطحی با رنگ متمایز با پارچه

ز)انبرک کوچک

برگرفته از کتاب طراحی پارچه کامران متین