هنر و ابزار روز در طراحی پارچه و لباس

این سمینار در راستای معرفی رشته “فرایافت پارچه”، “استفاده از مهارت های کسب و کار در ایجاد برند و برندسازی”، و “کاربرد نرم افزار های روز دنیا در طراحی پارچه و لباس”، برگزار می گردد.

این سمینار در راستای معرفی رشته “فرایافت پارچه”، “استفاده از مهارت های کسب و کار در ایجاد برند و برندسازی”، و “کاربرد نرم افزار های روز دنیا در طراحی پارچه و لباس”، برگزار می گردد.

سخنرانان :

خانم شهرزاد اخگر عراقی

خانم اران ابراهیمی

آقای سیامک ناظمی

محور های همایش:

-گام های اساسی کسب و کار هنرمندان طراح پارچه و لباس

-شناخت شاخه های جدید در حوزه طراحی پارچه و لباس

-ارزش بخشیدن به واسطه طراحی در هنر فرایافت پارچه

-آشنایی با به روز ترین نرم افزار طراحی پارچه

-پیوند هنر و صنعت چگونه امکان پذیر است

-آشنایی با نیاز صنعت در طراحی پارچه

-وظیفه یک طراح در حلقه محیط زیست

-فرایافت پارچه ،بازیافت نیست

حضور برای عموم رایگان است

زمان:۲۶ آذرماه ۱۳۹۳،ساعت ۱۵ الی ۱۸

مکان:دانشگاه هنر،سالن جانبزرگی

نشانی: چهارراه ولیعصر ، روبه روی خ بزرگمهر،دانشگاه هنر تهران، سالن جانبزرگی

 

cipro krapina ciprofloksacin cipro