نمره های ژوژمان تابستان

نام و نام خانوادگی فیگور رنگ نام نام خانوادگی تاثیر تکنیک نام و نام خانوادگی خلاقیت مولاژ نام و نام خانوادگی دراپینگ ایلستریتور
فاطمه علی جریان ۱۹ ۱۹/۵ نرگس توکلی بزاز ۱۷ ۱۹ سمیه سپاسه ۲۰ ۱۶ نگین پالیزوان ۱۷ ۱۹
رضوانه علی جریان ۲۰ ۱۹/۵ آرزو صدری ۱۸ ۲۰ میثاق ساکی ۱۷/۵ ۱۷ فرزانه تروند ۱۹ ۲۰
آیدا مولایی ۱۹ ۱۹/۵ هدی میانه ساز گلناز آزاد مهسا اشراقی ۲۰ ۱۸
سارا فرنیا ۱۵/۷۵ ۱۸ ملیکا کمالی فرد ۱۹/۲۵ سعیده میرهادی ۱۷ زهرا منظری توکلی
یاسمن مصباح ۱۹ ۱۸/۵ نوشین خلعتبری ۱۷ ۱۷/۵ زهرا ناصری گهر ۱۹ ۱۵ سمانه رمضانی ۱۷ ۱۸
یاسمن اکبیا ۲۰ ۲۰ سعیده غفوری ۱۸ الهام خداپور بناب نیلوفر امیر احمدی ۱۷ ۱۹
هلیا هاشمی ۲۰ ۲۰ فاطمه یارلو ۱۹/۵ ۱۹ فاطمه بلبلی ۱۷ ۱۷ آزیتا پور پناهی
فرشته پاک نیا ۱۳ نوشین شکرخوار زهرا مرادی نیا ۱۴ ۱۵ غزاله آقا نصیری ۱۶ ۱۸
کوثردهستانی ۱۸ ۱۶/۵ شبنم شاهرخ ۱۳/۵ ۱۵ مرضیه محمدی ۱۶ ۲۰ امیر مسعود کیانی ۱۵ ۱۷
فائزه نوری ۱۴/۵ ۱۴ سمیه بهرامی ۲۰ ۲۰ مرضیه خسروی ۱۵ ۱۷ نگین محمد یاری ۱۸
آیه امینی پور ۱۶/۷۵ ۱۷/۵ درسا خاکویی ۱۰ ۱۴ نسیم اصغری ۱۵ مهشاد خوشبخت ۱۸
کیمیا باغیانی رعنا ایمانی ۱۶ ۱۸ سارا سعادتی ۱۶ مریم حسینی عالم ۲۰ ۱۵
پروین رستمی ۱۸ ۱۷/۵ پگاه سرلک ۱۶ ۱۵/۵ سارا یوسفی ۲۰ ۱۸ مهدیه نصیری ۲۰ ۲۰
مرضیه عاشوری ۱۹ ۱۸/۵ مهلا دانش فر ۱۹ ۱۹ عاطفه سلیمیان ۲۰ ۲۰ فاطمه حیدری ۱۹ ۲۰
ویدا مهدی پور ۱۷ ۲۰ ندا معارف دوست ۱۶ ۱۷ ملیکا شریفی فرشته زرندی ۱۹ ۱۷
مهسا آذری ۱۹ ۲۰ آلما گشتاسب ۱۷ ۱۸/۵ سمانه شیخی ۱۵ ۱۵ مریم فلاح ۲۰ ۲۰
ملیکا اله داد ۲۰ ۲۰ آیدا بختیاری ۲۰ ۲۰ ملیحه ظاهری ۱۹ ۱۶ مرضیه خوش صحبت ۲۰ ۱۸
فاطمه ذبیحی ۲۰ ۲۰ مائده شاملو ۱۲ ۱۲ الهه شکوری فریده یوسفی ۲۰ ۱۸
حدیثه ایزدیار ۱۹/۵ ۲۰ مریم غلامی ۱۱ نسیبه جمشیدی آیدا اصلانی ۱۸ ۲۰
مهرانه سیمایی کیمیا عزیزی زهرا فلاحت کار سمیرا نوعی رازقی ۱۷ ۲۰
فرنوش فراهانی شیرین جمشیدی ۱۷ ۲۰ رویا آذرطوس ۲۰ پریسا حسین علی بیگی ۲۰ ۱۹
بنفشه چهارمحالی سیما دهش ۱۶ ۱۸ مرجان اکبری خرمی ۱۹/۵ ۲۰ ندا عظیمی ۲۰ ۲۰
مهتاب طوسی ۱۶/۵ ۱۹ سپیده حمزه لویی ۱۷/۵ ۱۸/۵ هانیه خدادادزاده ۲۰ ۲۰ شقایق اصغری مطلق ۱۶ ۱۹
بهار خادمی راد ۱۶ سحر عسگر زاده سلامه پژم زهرا عالیقدر ۱۹ ۲۰
محدثه طاهرخانی ۱۹ سارا دمرچلو ۱۷ ۱۲ فائزه رضایی ۱۰ ۱۵ صدیقه ناصری ۲۰
زینب جابریانی معصومه قاسم پور ۱۴ ۱۵ معصومه جعفری ۱۵ ۱۵ نسیم اصغری ۱۸
سمیه مسعودی گلریز خالقی حورا علیان پور سمانه دالوند ۲۰
محدثه دنگی ۲۰ ۱۸ سمیرا احمدی مهر ۱۸/۵ ۲۰ سحراکبری مریم سراقی ۲۰
حسنا پورشهبازی ۱۶/۷۵ ۲۰ بهنوش نوری ۱۵/۵ ۱۶ هانیه افشاری
مریم سادات موسوی بهار خادمی راد ۱۷ ۱۶ بهار درخشانی ۱۳ ۱۷
نسرین عسگری ۲۰ ۱۷/۵ فاطمه فراهانی ۱۷/۵ ۱۸ سمیه اکبری ۱۶/۵ ۱۹
پگاه کاردان ۱۹ ۲۰ معصومه ملکی الهه محمودخانی
فاطمه ملکیان ۲۰ ۲۰
باران نادری ۱۶ ۱۸
سمیرا جودت ۱۸ ۱۷/۵
مهسا عرب شاهی ۱۵/۵ ۱۷
محدثه صالحی ۱۷ ۲۰
فرزانه اله یاری ۱۹ ۱۹
حسن غفارزاده
یاسمن اطمینان ۱۷ ۱۶
سعیده طباطبایی ۱۹/۵ ۱۹
فاطمه قاسمی
پرستو کریمی ۱۵/۵ ۱۷
شقایق شفیعی ۱۷/۷۵ ۱۷
مونا  اصفهانی ۱۹ ۱۹
سمانه آقایی ۱۶/۷۵ ۱۷
هانیه احمدیان