نمره های ژوژمان پاییز ۹۸

نام و نام خانوادگی فیگور رنگ
مریم سادات نجفی ۲۰ ۱۸٫۷۵
راضیه رجب زاده ۱۸ ۱۶
آیدا اژدری ۱۹ ۱۸٫۷۵
سمر آرین نژاد ۱۸٫۵ ۱۷٫۲۵
سمیه آقاعلی ۱۵ ۱۶
زهرا غلامی ۱۹ ۱۶
شقایق ملک نیا ۲۰ ۲۰
آسیه سعیدی مفرد ۲۰ ۲۰
الهام سلطانی خمسه ۱۹ ۱۷٫۲۵
مریم رجایی کذابی ۲۰ ۱۸٫۲۵
سحربختیاری ۲۰ ۱۹
مهتاب باژدار ۱۶
حنانه سلیاری ۲۰ ۱۷٫۵
مریم نیکی ۱۸٫۵ ۱۹
دل آرا وفادار ۲۰ ۲۰
مبین عسگری ۱۷ ۱۶٫۷۵
تارا عثمانی ۲۰ ۲۰
فائزه قراگزلو ۱۸٫۷۵ ۱۵
شادی آشوری زادگان ۱۷٫۵
لیلا حسین نیا ۱۷٫۵
سمانه اکبری ۱۵٫۵
میگل سفیدی ۱۹٫۵ ۲۰
عاطفه خبوشی ۱۷ ۱۸٫۵
فوژان مدیری ۱۹ ۲۰
اسما حقایقی ۱۹ ۲۰
مهسا حجازی ۱۸٫۷۵ ۲۰
لیلا خدادادی ۱۶ ۱۵٫۵
طلیعه سلطانی حق ۱۸٫۷۵ ۲۰
عطیه سلطانی حق ۲۰ ۲۰
محدثه طاهرخانی ۲۰ ۱۸
نازنین محمودی ۱۸٫۵
غزل قربانی ۱۶ ۱۸
یاسمن اکبرزاده ۱۹٫۵
بهارنوعی ۱۵٫۵
ساناز نام دوست ۱۹٫۷۵ ۱۸
مرضیه کرمی ۲۰
نام و نام خانوادگی تاثیر تکنیک
رضوانه علی جریان ۲۰
ویدا مهدی پور ۱۷ ۱۹
آیه امینی پور ۱۶
آیدا مولایی ۱۸
سارا فرنیا ۱۶ ۱۶
فاطمه علی جریان ۲۰
ملیکا اله داد ۱۹ ۱۹
هلیا هاشمی ۲۰ ۲۰
فاطمه ملکیان ۲۰ ۲۰
مهتاب طوسی ۱۶
فاطمه ذبیحی ۲۰ ۱۷٫۵
حدیثه ایزدیار ۱۸٫۵
فائزه نوری ۱۴
حسنا پور شهبازی ۱۹ ۱۷
پگاه کاردان ۲۰
یاسمن اطمینان ۱۶٫۵ ۱۱۵
فرزانه اله یاری ۱۸ ۱۷
مهسا آذری ۲۰ ۱۸
محدثه دنگی ۲۰
پرستو کریمی ۱۷٫۵ ۱۳
بیتا درخشان ۱۷٫۵
مونا اصفهانی ۱۸ ۱۸
محدثه صالحی ۲۰ ۱۶٫۵
سمانه آقایی ۱۹ ۱۷
شقایق شفیعی ۱۸ ۱۶
مهسا عرب شاهی ۱۹ ۱۶
سمیرا جودت ۱۷ ۱۷٫۵
نام و نام خانوادگی خلاقیت مولاژ
فاطمه فراهانی ۱۶ ۱۶
فاطمه یارلو ۱۹ ۱۵
بهار قاسم پور ۱۷
شبنم شاهرخ ۱۴ ۱۶
سپیده حمزه لویی ۱۸٫۵ ۲۰
نوشین خلعتبری ۱۷
شیرین جمشیدی ۱۹
سمیه بهرامی ۱۹ ۲۰
فرزانه رضایی ۱۵ ۱۶
مریم غلامی ۲۰
نام و نام خانوادگی دراپینگ ایلستریتور
عاطفه سلیمیان ۲۰ ۱۷
ثنا اسفندیارزاده ۱۷
رقیه دشتی ۱۸ ۱۹
فائزه رضایی ۱۹
زهرا ناصری گهر ۲۰ ۲۰
ملیحه ظاهری ۱۵ ۱۷
معصومه جعفری ۱۹
فاطمه بلبلی ۱۷ ۱۸
بهار درخشانی ۱۸ ۲۰
سمانه شیخی ۱۹
سمیه سپاسه ۲۰ ۲۰
میثاق ساکی ۲۰ ۱۹
مرضیه محمدی ۱۸ ۲۰
مرضیه خسروی ۱۷ ۲۰
هانیه خدادادزاده ۲۰ ۱۹
رویا آذرطوس ۲۰ ۲۰
زهرا مرادی نیا ۲۰
سارا یوسفی ۲۰ ۲۰
مریم تجرد ۱۷ ۲۰
سمیه اکبری ۱۸ ۲۰
الهام خداپور بناب ۲۰ ۱۹
مهشاد خوشبخت ۲۰
ویژه شاغلین
نام ونام خانوادگی فیگور رنگ
سیده هانیه نبوی
نگاراولیایی ۲۰ ۱۹
هانیه قهرمان تبریزی ۱۷ ۱۸
روژین دولو ۱۶ ۱۸
زهرا حافظی ۱۷٫۷۵ ۱۹
رضوانه کوهستانی ۱۸ ۲۰
امید امین ۲۰ ۲۰
مائده شاه حمزه لویی ۱۸٫۵ ۱۹٫۵
بهنوش مشفق زاده ۱۷ ۱۹
آزاده خلیلی ۱۹ ۱۸٫۵
رضوانه کیقبادی ۱۹٫۷۵ ۱۵
طاهره آب آب زاده ۱۹ ۱۷
صدف نقی زاده ۱۷ ۱۶
فرناز صادقی ۱۷ ۱۹
محمد احسان اصغری ۱۸ ۱۶
مرجان اصغری ۱۵ ۱۶
ملیکا ساوه شمشکی ۱۹ ۱۹