سهیلا جامی

سوابق تحصیلی:
ـ فارغ التحصیل معماری داخلی  پردیس هنرهای زیبا                                                   دی ۱۳۸۸
ـ کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا                                                         بهمن ۱۳۸۶
ـ کارشناسی صنایع دستی دانشگاه کاشان                                                                   دی ۱۳۸۳
ـ پیش دانشگاهی گرافیک هنرستان زامیاد کرج                                                        خرداد ۱۳۷۹
ـ دیپلم ریاضی دبیرستان فاطمیه کرج                                                                     خرداد ۱۳۷۸

دوره های تخصصی:
VRay                                                                                           پاییز ۱۳۹۲

Studio 3Ds Max                                                                        تابستان ۱۳۹۲
Academic IELTS                                                                             اسفند ۱۳۹۰
فعالیتها :

نمایشگاهها:
_برگزاری ورکشاپ رنگ در طراحی لباس                          جشنواره فجر بخش مد و پوشاک   ۱۳۹۴
_شرکت در دومین جشنواره ملی صنایع دستی تبریز (برگزیده حجم چوبی)                           ۱۳۹۴
_نمایشگاه انفرادی نقاشی روی چوب                                                    مجتمع فنی تهران ۱۳۹۲
_نمایشگاه انفرادی ماسک های پاپیه ماشه                                             فرهنگسرای ابن سینا ۱۳۹۱
_نمایشگاه دونفره حجم و دکوراسیون داخلی چوبی                                           گالری ثروت ۱۳۸۴
_ نمایشگاه گروهی صنایع دستی                                                              خانه طباطباییها ۱۳۸۳
_نمایشگاه گروهی صنایع دستی                                                                دانشگاه کاشان ۱۳۸۰
ترجمه و مقالات:
_ مصاحبه اختصاصی با مجله ایران آذین (نقاشی روی چوب)                     فصلنامه تابستان ۱۳۹۴
_   مقاله در زمینه معماری داخلی                                                         مجله ایران آذین ۱۳۹۴
_ مقاله در زمینه معماری داخلی                                                               مجله دکومان ۱۳۹۰
ـ چاپ ترجمه                                                                                      مجله ایران اذین ۱۳۸۷
ـ چاپ ترجمه                                                                   مجله تندیس  شماره های ۱۳۳ و ۱۳۷
ـ چاپ ترجمه                                                                                          مجله تندیس ۱۳۸۲

ـ چاپ مقاله                                                                                           مجله چوگان  ۱۳۸۲
ـ چاپ مقاله                                                                                                مجله ترمه۱۳۸۰
تدریس   :
_ تدریس در دانشگاه هنر واحد کرج                                                      (گروه مجسمه)  ۱۳۸۸
_ تدریس در دانشگاه پیام نور                                                    (گروه صنایع دستی) ۹۰_۱۳۸۹
_تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد                                                 (گروه نقاشی) ۱۳۸۹
_ تدریس در جهاد دانشگاهی واحد اردکان               (گروه فرش و گروه صنایع دستی) ۱۳۸۹_۱۳۹۰
_طراحی و ویراستاری سوالات در بانک سوال پیام نور                            (گروه هنر) ۱۳۹۵ _۱۳۸۹
_همکاری در پروژه های پژوهشی  و برنامه ریزی گروه هنر دانشگاه پیام نور مرکز تهران                   ۱۳۹۰_ ۱۳۸۹
_همکاری در تهیه جزوات درسی و محتوای کتب آموزشی دانشگاه پیام نور  دانشکده هنر و معماری   ۱۳۹۴_۱۳۸۹
_انجام پروژه تحقیقاتی “طرح تیپ کارگاه های رشته صنایع دستی” به سفارش دانشگاه پیام نور                         ۱۳۹۲_۱۳۸۹
_تدریس در مجتمع فنی تهران (واحد سعادت آباد)                     دپارتمان فرهنگ و هنرگروه طراحی لباس    ۱۳۹۳ ۱۳۹۲
_ تدریس در مجتمع فنی تهران) واحد البرز)                                گروه طراحی لباس و گروه معماری داخلی۱۳۹۵-۱۳۹۲
_تدریس در دانشکده فنی دختران کرج                                    گروه های فرش و گروه گرافیک        ۱۳۹۵_ ۱۳۹۰
_ تدریس در گروه  روحی                                                                                           ۱۳۹۵_۱۳۹۴

دروس تدریس شده شامل: کارگاه تخصصی چوب ۱  کارگاه تخصصی چوب ۲ مبانی هنرهای تجسمی ۱، مبانی هنرهای تجسمی ۲وطراحی پایه ۱،انسان طبیعت طراحی ۱ ،انسان طبیعت طراحی ۲،تاریخ هنر ۱،تاریخ هنر۲، طرح اشیا در تمدن اسلامی،آشنایی با هنرهای
سنتی،آشنایی با تاریخ پوشاک ایران و جهان،هندسه نقوش،استفاده از هندسه نقوش در طراحی لباس ،پارچه شناسی ،رنگ در طراحی لباس ،تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس  و طراحی مفهومی در معماری داخلی می باشد.