دکتر سیامک ناظمی

سوابق تحصیلی
•    دانشجوی دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف

•    کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

فعالیت های پژوهشی
•    تاثیر میکرو و نانو کپسول های حاوی مواد تغییر فاز حرارتی بر روی خواص راحتی حرارتی چرم
•    تاثیر رنگزای طبیعی انار بر روی الیاف پشم و نایلون
•    ارائه مقاله در نهمین دوره کنفرانس ملی نساجی دانشگاه امیرکبیر
•    ارائه مقاله در اولین کنفرانس علمی چرم ایران
•    بررسی استفاده از رنگ دیسپرس به عنوان شناساگر
•    بررسی استفاده از رنگ دیسپرس به عنوان شناساگر
•    مشاوره در انجام چندین پروژه مدیریتی
•    عضو کارگروه تدوین سرفصل دروس ارشد چرم دانشگاه جامع علمی کاربردی

فعالیت های علمی
•    تدریت درس کاربرد کامپیوتر در طراحی لباس در دانشگاه علمی کاربردی واحد چرم
•    تدریس درس مبانی کامپیوتر در دانشگاه علمی کاربردی واحد چرم
•    تدریس درس پارچه شناسی در دانشگاه علمی کاربردی واحد چرم
•    تدریس در واحد های ۴،۳۸،ولنجک و ۱۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
•    برگزاری کلاس های ضمن خدمت برای دبیران هنرستان های قم
•    تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان بینش معراج
•    مشاور پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد چرم
•    طراحی سوالات کنکور رشته چرم دانشگاه علمی کاربردی
•    مشاور در ندوین سرفصل های رشته چرم در دانشگاه جامع علمی کاربردی

فعالیت های اجرایی
•    مدیر گروه رشته کاردانی تولید کفش در دانشگاه علمی کاربردی واحد چرم از ۱۳۹۱ تا کنون
•    مدیر گروه رشته کاردانی چرمسازی در دانشگاه علمی کاربردی واحد چرم از ۱۳۹۱ تا کنون
•    مدیر گروه رشته کارشناسی و کاردانی طراحی لباس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد چرم از ۱۳۹۱ تا کنون
•    مدیر گروه رشته کارشناسی و کاردانی تکنولوژی دوخت در دانشگاه علمی کاربردی چرم از ۱۳۹۱ تا کنون
•    عضو کارگروه پوشاک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد چرم تهران
•    عضو شورای خوشه های فناوری چرم  دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
•    رییس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز چرم تهران
•    مدیر واحد پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز چرم تهران از بهمن ۱۳۹۲ تا کنون
•    عضو کمیته آموزش و پژوهش کار گروه مد و لباس
•    عضو کمیته تخصصی صنعت کار گروه مد و لباس
•    عضو شورای سیاست گذاری جشنواره دانشجویی مد و لباس ایرانی اسلامی