نمایشگاه طراحی و دوخت لباس مجلسی و عروس هنرجویان گروه آموزشی روحی

دومین دوره الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس در گروه آموزشی روحی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت به پایان رسید.آثار این هنرجویان در پایان هفته جاری به نمایش گذاشته خواهد شد.
هر هنرجو یک لباس مجلسی و یک لباس عروس را از طراحی تا اجر٬ به صورت کامل دوخته و در این نمایشگاه به نمایش می گذارد.

این رویداد ٬نتیجه آموزش این هنرجویان طی یک ترم تحصیلی در آموزشگاه روحی می باشد.
این دوره هر ترم برگزار می شود و شامل ۴۸ ساعت آموزش است.در این هنرجویان توانایی الگوسازی و دوخت انواع مدل های لباس مجلسی و عروس را کسب می کنند.
این نمایشگاه زیر نظر مدرس دوره٬ زینب احمری برگزار می شود
نمایشگاه فقط یک روز می باشد.
زمان/پنجشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۷ تا ۲۰

مکان/ گالری زرنا٬ خیابان انقلاب٬بین قدس و وصال٬کوچه اسکو٬پلاک ۱۰طبقه دوم