آزمون آزمایشی عملی ارشد طراحی پارچه و لباس

قابل توجه داوطلبان كنكور ارشد طراحى پارچه و لباس

براى آمادگى بيشتر داوطلبان در كنكور عملى،گروه آموزشی روحی ، در نظر دارد كنكور عملى آزمايشى(شبيه سازى كنكور) برگزار نمايد
سوالات آزمون آزمايشى توسط اساتيد محترم سركار خانم مظفرى و آذرباش طراحى شده و
سپس توسط اساتيد محترم داورى مى گردد
کارنامه به صورت تشریحی بوده و نتیجه به شکل نقد و رفع ایرادات آثار ارائه میگردد
جزييات برنامه به شرح زير است:

١.در صورت برگزارى آزمون اصلى در تاريخ ٢٥ تير
آزمون آزمايشى در تاريخ چهارشنبه ٢٣تير ساعت ٩تا١٣ برگزار مى شود
جهت دريافت نتيجه آزمون ، همان روز ساعت ١٥  مراجعه نماييد

٢.درصورت برگزارى آزمون اصلى در تاريخ ١مرداد
آزمون آزمايشى در تاريخ جمعه ٢٥تير ساعت ٩تا١٣ برگزار مى شود
جهت دريافت نتيجه آزمون روز چهارشنبه٣٠ تير ساعت ١٥ به موسسه مراجعه فرماييد
هزينه آزمون آزمايشى ٤٥هزار تومان مى باشد.
جهت ثبت نام در اين آزمون به قسمت ثبت نام سایت مراجعه نماييد.

با آرزوى موفقيت
گروه آموزشی روحی
٨٨٨٣٤٢٨٤