سوالات کنکور عملی طراحی پارچه و لباس سراسری ۱۳۹۴

سوالات کنکور عملی طراحی پارچه و لباس سراسری ۱۳۹۴

روژه مشترک:طراحی تی‌شرت با الهام از نقوش ایرانی

پروژه پارچه:طراحی رومبلی برای هتل جهانگردی با نقوش ایرانی

پروژه لباس طراحی ست کامل لباس ایران خودرو