سوالات کنکور عملی طراحی پارچه و لباس سراسری ۱۳۹۳

پروژه مشترک:طراحی روسری با الهام از نقوش ایران باستان

پروژه پارچه:طراحی پارچه کژوال با الهام از طبیعت

پروژه لباس:طراحی لباس هواپیمایی(مرد و زن)

buscopan buscopan u porodu buscopan u porodu