دوره عکاسی جامع

دوره عکاسی جامع
مباحث این دوره از پایه شروع خواهند شد و حتی افرادی که قبل از شرکت در دوره هیچ زمینه ای از عکاسی نداشته اند نیز می توانند در این دوره شرکت کنند.در این دوره دانشجو تمامی اجزای دوربین و انواع لنزها را میشناسد و با کاربری صحیح شان در محیط های گوناگون آشنا می شود. همچنین بخشی از این دوره به آموزش تکینک های متنوع عکاسی دیجیتال اختصاس پیدا خواهد کرد. نورپردازی بصورت عمومی معرفی خواهد شد و. تجربه نورپردازی در گرایش های مختلف عکاسی را بدست خواهد آورد.

مدت زمان دوره 
۲۰ساعت (۱۰جلسه ۲ساعته)
نام مدرس
کوشا صباغی
میزان سرمایه گذاری در این دوره ۹۰۰ هزار تومان می باشد
وسایل مورد نیاز دوره
دوربین

عناوین کلی دوره
چکیده ای از تاریخچه عکاسی/شناخت دوربین آنالوگ و دیجیتال و اجزای آن/ شناخت تراز سفیدی تصویر/شناخت فرمت های تصویری گوناگون/معرفی انواع بادیُ لنز وفیلتر/ معرفی تکنیک های عکاسی/ شناخت ترکیب بندی/ شناخت ژانرهای گوناگون عکاسی/ اصول نورپردازی/ تحلیل عکس/ فوتوشاپ با رویکرد عکاسی

خروجی دوره
در پایان دوره یک موضوع عکاسی تعریف می شود که باید در قالب یک ژوژمان (شامل آلبومی با حداقل ۱۰ تصویر) ارایه دهند.