دوره الگوسازی و دوخت

دوره الگوسازی و دوخت در ۲ ترم برگزار می شود:

الگوسازی و دوخت۱/ ۵۰ساعت/۵۵۰هزار تومان ترم اول
الگوسازی و دوخت۲/ ۵۰ساعت/۵۵۰هزار تومان ترم دوم

پس از گذراندن کامل هر دو ترم و ارائه ژوژمان گواهینامه اعطا خواهد شد.

ترم اول الگوسازی و دوخت

سرفصل های هر ترم به شرح زیر است:

مدرس کارگاه: آزیتا رحیمی و زینب احمری

.
 • شناخت اولیه اندام و اندازیگیری و ایرادهای اندامی دامن
 • رسم الگوی پایه و دامن تنگ
 • رسم الگوی فون و انواع آن
 • دامن های ترک و انواع آن و رسم الگو
 • دامن های پیلی و انواع آن
 • دامن ماهی و نیلوفری
 • دامن جیب دار و رسم الگوی آن
 • دامن های برش دار
 • دوخت شلوار
 • دوخت ۳ نوع دامن با تکنیک های دوخت به صورت کامل

ترم دوم الگوسازی و دوخت

سر فصل های ترم دوم الگو سازی و دوخت به شرح زیر می باشد.

 • اندازه گیری بالاتنه و شناخت اندام در بالا تنه
 • رسم اساس آستین
 • رفع عیوب اندامی
 • انتقال ساسون ها و رسم برش
 • الگوی انواع یقه های مسطح
 • رسم الگوی انواع یقه های هفت برگردان انگلیسی و شال
 • مدلسازی آستین کیمونو و رگلان
 • آموزش آستر کشی

دوخت:

۱٫دوخت پاترون و رفع عیوب اندامی

۲٫دوخت مانتو با یقه انگلیسی

۳٫دوخت پیراهن برش دار

targeting skydtsgaard.dk target price