اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس ۹۴

هنرجویان موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی

 قبولی بالای ۹۰% هنرجویان موسسه خلاقان طراحی پارچه و لباس روحی را در کنکور کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس سال ۹۴ به همه عزیزان تبریک می گوییم.

قبول شدگان کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس ۹۴

طاهره عزیزی                                دانشگاه هنر تهران

صدف کاشانی                               دانشگاه هنر تهران

پریا منظوری                                  دانشگاه هنر تهران

فاطمه خدادادی                             دانشگاه هنر تهران

ثریا احتشامی                               دانشگاه هنر تهران

مژگان حسن پور                           علم و فرهنگ تهران

شیما گلچین                                علم و فرهنگ تهران

المیرا رضایی                                علم و فرهنگ تهران

صفورا مناف زاده                            علم و فرهنگ تهران

نازلی معصومیان                            علم و فرهنگ تهران

فاطمه براتیه                                 علم و فرهنگ تهران

سما مسیبی                              علم و هنر اردکان یزد

فاطمه دیانت فر                           علم و هنر اردکان یزد

نیلوفر بگدلی                              علم و هنر اردکان یزد

ندا حسین پور                             علم و هنر اردکان یزد

فاطمه ترابی                               علم و هنر اردکان یزد

زهرا درزی                                        امام جواد(ع) یزد

شهرزاد نصر                                      امام جواد(ع) یزد

naprosyn 500 mg read naprosyn nedir
flagyl hinta mipnet.dk flagyl hinta
discount prescription drug cards iscsi.com coupon cialis