جدول آموزشی

عزیزان لطفا توجه داشته باشند که
شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت ۳۲۰هزار تومان
چاپ و پارچه سازی ۵۰۰هزار تومان
مولاژ ۵۰۰ هزار تومان
نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس ۴۵۰هزار تومان