تقویم آموزشی

به تقویم آموزشی گروه روحی خوش آمدید

 دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین ثبت نام دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

دپارتمان طراحی لباس

آموزش طراحی لباس آنلاین از ۹ کارگاه اصلی  تشکیل شده است که به طور کلی شامل ۱۸۰ ساعت آموزش است. در جدول زیر می توانید فهرست کارگاه ها٬ میزان ساعت هردرس ٬روز و ساعت برگزاری کلاس را مشاهده کنید.

لینک ثبت نام روز و ساعت برگزاری کلاس تعداد جلسات میزان ساعت آموزشی نام کارگاه
دوشنبه ها ۱۲جلسه ۲ساعته ۲۴ساعت طراحی فیگور
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت مبانی رنگ
ثبت نام آنلاین ۲جلسه ۲ساعته ۴ساعت سبک شناسی
ثبت نام آنلاین شنبه ها و یکشنبه ها ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تاثیر تدابیر خطی یا نشست لباس روی اندام
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تکنیک و جنسیت سازی
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت پارچه سازی
ثبت نام آنلاین یکشنبه ها و چهارشنبه ها ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت خلاقیت و کالکشن سازی
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت مدیریت کسب و کار(چگونگی راه اندازی کسب و کار شخصی)
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تصویرسازی دیجیتال(طراحی لباس با نرم افزار ایلستریتور و  فتوشاپ)

جلسه آخر ٬جلسه ژوژمان می باشد.

شهریه پرداختی در این دوره پنج میلیون و چهارصد هزار تومان  برای هنرجویان آنلاین و شش میلیون و ششصد  هزار تومان برای هنرجویان حضوری است که در ۴ قسط قابل پرداخت است.
میزان اقساط آنلاین یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
میزان اقساط حضوری یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
کارگاه های حضوری و آنلاین به صورت تلفیقی و همزمان باهم برگزار می شود.

قسط اول: زمان ثبت نام
قسط دوم:یک ماه بعد از شروع دوره
قسط سوم: ۲ ماه بعد از شروع دوره
قسط چهارم: ۳ ماه بعد از شروع دوره

هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی لباس آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه نمایند.

علاقمندانی که خواهان گذراندن برخی از کارگاه ها بصورت تکدرس هستند یعنی کل دوره طراحی لباس آنلاین را ثبت نام نمی کنند٬ می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر اقدام به ثبت نام نمایند.
از هنرجویان توسط مدرسین تست گرفته می شود٬ درصورتیکه مدرسین تایید نمایند٬ هنرجویان می توانند در کارگاها به صورت تکدرس شرکت کنند.
شهریه کارگاه های تکدرس طراحی فیگور٬ رنگشناسی٬ تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی۹۰۰هزار تومان

شهریه کارگاه های تکدرس مدیریت کسب و کار و نرم افزار ایلستریتور در طراحی لباس  یک میلیون و پانصد هزار تومان
شهریه کارگاه های تکدرس خلاقیت و کالکشن سازی و پارچه سازی به صورت تکدرس یک میلیون و دویست هزار تومان است
هنرجویان درصورتیکه غیبت بیش از حد مجاز نداشته و در ژوژمان پایانی نمره قبولی کسب کنند٬ می توانند برای پروسه صدور گواهینامه ثبت نام نمایند.

دپارتمان طراحی پارچه

دوره طراحی پارچه 

نام کارگاه تعداد ساعت میزان سرمایه گذاری روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات
 طراحی پارچه دستی و طراحی پارچه با نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ ۵۰ ساعت شهریه کل دوره آنلاین سه میلیون و پانصد هزار تومان
شهریه کل دوره حضوری چهار میلیون و پانصد هزار تومان
(شهریه ها در ۲ قسط قابل پرداخت است.)
سه شنبه ۱۳ تا ۱۷ ۱۲ جلسه ۴ ساعته

هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی پارچه آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه  ثبت نام نمایند.

نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ باهم آموزش داده می شود و کلا ۱۵ جلسه ۲ یعنی ۳۰ ساعت می باشد.

میزان شهریه هر کارگاه برای هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور و فتوشاپ در طراحی پارچه آنلاین یک میلیون و نهصد هزار تومان و حضوری دومیلیون و نهصد هزار تومان

طراحی پارچه دستی آنلاین دو میلیون و دویست هزار تومان و حضوری سه میلیون و دویست هزار تومان
کارگاه های حضوری و آنلاین به صورت تلفیقی و همزمان برگزار می شود.

سایر کارگاه های تخصصی مربوط به پارچه

تعداد جلسات ساعت کلاس روز کلاس میزان سرمایه گذاری تعداد ساعت نام کارگاه
۱۰جلسه ۲ساعته ۹ تا ۱۱ دوشنبه ها یک میلیون وپانصد هزار تومان ۲۰ساعت تاپستری و مکرومه بافی آنلاین

دپارتمان دوخت

نام کارگاه تعداد ساعات میزان سرمایه گذاری در این دوره روز کلاس پیش نیاز
الگوسازی و دوخت جامع آنلاین (نازک دوزی)
این دوره شامل الگوسازی +دوخت می باشد
ظرفیت کلاس حضوری فقط ۴ نفر است
۷۰ ساعت آموزش آنلاین ۴۵۰۰۰۰۰
حضوری۶۹۰۰۰۰۰
ظرفیت کلاس حضوری فقط ۴ نفر می باشد
ندارد
الگوسازی و دوخت مانتو آنلاین ۳۰ ساعت
(۱۰جلسه ۳ساعته)
۱۰جلسه ۳ساعته نازک دوزی
الگوسازی و دوخت مانتو حضوری ۳۰ ساعت
(۱۰جلسه ۳ساعته)
۱۰جلسه ۳ساعته نازک دوزی
الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس حضوری فقط ۴نفر ۳۶ ساعت
(۱۲جلسه ۳ساعته)
پنج میلیون و پانصد هزار تومان
در دوقسط قابل پرداخت است
۱۲جلسه ۳ساعته نازک دوزی
ضخیم دوزی حضوری فقط با ۴ نفر ۴۰ساعت پنج میلیون و پانص هزار تومان
در دو قسط قابل پرداخت است
۱۰جلسه ۴ساعته نازک دوزی

دپارتمان نرم افزار

نام کارگاه تعداد ساعات میزان سرمایه گذاری در دوره تعداد جلسات
نرم افزار مارولس وCLO -3D (آنلاین) ۲۰ ساعت یک میلیون و نهصد هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته (۲۰ ساعت)
نرم افزار جمینی (آنلاین) ۲۰ ساعت یک میلیون و نهصد هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته (۲۰ ساعت)
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۲۰ ساعت یک میلیون و نهصد هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته (۲۰ساعت)

دپارتمان چرم

نام کارگاه تعداد ساعات میزان سرمایه گذاری در این دوره روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات
دوره الگوسازی و دوخت کیف چرم
(کلاس های حضوری و آنلاین به صورت تلفیقی برگزار می شود.)
۵۰ ساعت دو میلیون و نهصد هزار تومان آنلاین
در سه قسط قابل پرداخت است
و دوره حضوری سه میلیون و نهصد هزار تومان بوده که در سه قسط قابل پرداخت است
يكشنبه ها ۱۵ تا ۱۷ ۲۵جلسه ۲ساعته

سایر دوره ها

نام کارگاه تعداد ساعات شهریه دوره روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات
دوره عکاسی جامع با رویکرد لباس و پارچه آنلاین ۴۰ ساعت دو میلیون تومان
در دو قسط  یک میلیون تومانی قابل پرداخت است.
چهارشنبه ها ۲۰جلسه ۲ساعته
دوره عکاسی جامع با رویکرد لباس و پارچه حضوری ۴۰ ساعت سه میلیون تومان
در دوقسط یک میلیون و پانصد هزار تومانی قابل پرداخت است
چهارشنبه ها ۲۰جلسه ۲ساعته