هلیا درخشان

  • سوابق تحصیلی:

کارشناسی طراحی لباس دانشگاه علم وفرهنگ شهر تهران سال ۹۲-۹۳

  • سوابق آموزشی:

مجتمع فنی طراحی شهر تهران

آموزشگاه پایا طراحی لباس شهر تهران

آموزشگاه روحی طراحی لباس شهر تهران

  • پیشینه مهارتی شغلی مرتبط با مدو لباس:

آشنایی با دوخت سنتی

آشنایی با اجزای لباس و استایلیتی

آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی

  • افتخارات مقام های ملی و جهانی و تقدیرنامه های دریافتی:

دارای رتبه دوم درمیان هم دوریان دانشگاه علم و فرهنگ

شرکت در نمایشگاه های گروهی تصویرسازی وکاسپوال آرت و کوتوغ

شرکت درجشنواره فجر(مانتو الهامی)