ترم دوم دوره طراحی لباس مناسب برای شاغلین

ترم دوم  بصورت آنلاین برگزار می شود شامل ۴۷ ساعت آموزش است
کارگاه تاثیر و تدابیر خطی (این کارگاه با نام های ایرادهای اندامی یا طراحی لباس موفق یا نشست لباس روی اندام نیز شناخته شده است) ۲۲ ساعت. (۱۱جلسه۲ ساعته)
کارگاه تکنیک و جنسیت سازی ۲۲ ساعت. (۱۱جلسه ۲ ساعته)
کارگاه تاریخ لباس غرب ۳ ساعت (این کارگاه به صورت غیر حضوری برگزار می شود)

ژوژمان هر ترم جلسه یازدهم برگزار می شود.

مدرس تاثیر تدابیر خطی / هلیا درخشان
مدرس تکنیک و جنسیت سازی / خانم ایام
مدرس کارگاه تاریخ لباس غرب /  سهیلا جامی

ملزومات جلسه اول کارگاه تاثیرتدابیرخطی
کاغذ پارس یا کاغذ سفید در قطع مورد نظر

A3 یا A4

اتود

پاک کن مدادی
پاک کن خمیری
فیگور تمام رخ (ترجیحا نیم تنه)
راپید یکبار مصرف

ملزومات  جلسه اول کارگاه تکنیک جنسیت سازی

مارکر
مداد رنگی
مقوا اشتنباخ گرم پایین بدون بافت
اتد
پاک کن
کاغذA3

دوستان لیست ملزومات بالا برای جلسه اول است٬ فهرست ملزومات موردنیاز برای جلسات آینده توسط مدرس هر کارگاه اعلام خواهد شد

سرفصل های کارگاه تاثیر و تدابیر خطی و نشست لباس روی بدن

آشنایی با مش بندی و انواع یقه
انواع آستین
انواع دامن
انواع شلوار
مبانی هنرهای تجسمی (نقطه)
انواع خط و تاثیرات آن

تاثیر رنگ بر پوست و مو
انواع فرم اندام و انواع شیپ
امتحان بر اساس ایراد اندامی