طراحی لباس

واحد ها و دروسی که در دوره طراحی لباس خواهید گذارند

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

ترم یک طراحی فیگور ۳۰ساعت
مبانی رنگ ۳۰ساعت
ورکشاپ لباس ایران ۱۰ساعت
ترم دوم تاثیر و تدابیر خطی  ۳۰ساعت
تکنیک و جنسیت سازی ۳۰ساعت
ورکشاپ تاریخ لباس جهان ۱۰ساعت
ترم سوم مولاژ در طراحی لباس ۳۰ساعت
کالکشن سازی فصلی و سبک شناسی ۳۰ساعت
ورکشاپ سبک شناسی مد ۱۰ساعت
ترم چهارم دراپینگ ۳۰ساعت
نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس ۳۰ساعت
پروژه نهایی ۲۰ساعت
جمع کل ۲۹۰ساعت

enlightenedعزیزان به موارد زیر توجه کنند
۱٫هنرجویان پس از گذراندن پیوسته کل دوره طراحی لباس (بدون وقفه)، می توانند گواهینامه دریافت نمایند،در صورت ایجاد وقفه بین ترم های آموزشی،دانشگاه از صدور گواهینامه معذور
می باشد

 نکته:تنها در برخی از شرایط خاص(در صورت تایید دانشگاه)هنرجو می تواند یک ترم وقفه داشته باشد که منوط برپرداخت ۳۰% شهریه ترم،و رزرو کردن یک ترم می باشد.
در ترم اول ،دوم و سوم ورکشاپ های کمکی ارائه شده است. این ورکشاپ ها به صورت ۲جلسه ۵ ساعته برگزار می گردد که تاریخ های هر ورکشاپ اول هر ترم اعلام خواهد  شد

دوره طراحی لباس از ۴ ترم اصلی و۸ درس ،۳ ورکشاپ تخصصی و در نهایت یک کارگاه پروژه نهایی( به مدت ۲۰ ساعت )تشکیل شده است که به طور کلی شامل ۲۹۰ ساعت آموزش است.

 هنرجویان باید ۴ ترم و درس پروژ را گذرانده و وقفه بین ترم ها نداشته باشند.

ترم یک:

کارگاه طراحی فیگور /۳۰ساعت

کارگاه مبانی رنگ/۳۰ساعت

ورکشاپ تاریخ لباس ایران ۱۰ ساعت

ترم دوم:

کارگاه تاثیر تدابیر خطی و طراحی لباس  /۳۰ساعت

کارگاه تکنیک و جنسیت سازی/۳۰ساعت

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

ترم سوم:

کارگاه خلاقیت و کالکشن سازی /۳۰ساعت

کارگاه مولاژ/۳۰ساعت

ورکشاپ سبک شناسی مد

ترم چهارم:

دراپینگ/۳۰ ساعت

کارگاه نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس /۳۰ساعت

و در نهایت ۲۰ ساعت درس پروژه می گذرانند.

هنرجویان پس از گذراندن ۲۹۰ ساعت ،و گرفتن نمره قبولی در درس “پروژه نهایی” گواهینامه دریافت خواهند کرد.هنرجویانی که دوره را کامل نمی گذرانند وبه صورت تکدرس تمایل به گذراندن دوره دارند،گواهینامه دریافت نخواهند کرد و همچنین ۳۰% بیشتر از مبلغ شهریه کارگاه ها پرداخت خواهند نمود.

در ادامه این دوره، هنرجویان می توانند برای تکمیل دانش عملی خود در زمینه طراحی لباس، کارگاه های مرتبط دیگری چون، نرم افزار ماولس و جمینی،الگو و دوخت  را نیز در این مرکز بگذرانند.

لطفا جهت آگاهی از آخرین دوره طراحی لباس و ثبت کلیک نمایید

برخی نکات آموزشی درباره آموزش طراحی لباس

چگونه طراحی لباس را اغاز کنید

چگونه بر روی کاغذ طراحی لباس کنید

چگونه از طراحی لباس به صورت آنلاین پول درآوریم