رنگرزی کاتازوم و رنگرزی گره ای

دوره طراحی لباس از ۴ ترم اصلی و۸ درس تشکیل شده است که به طور کلی شامل ۲۴۰ ساعت آموزش است.

هرترم شامل دوکارگاه آموزشی بوده و هر کارگاه از ۱۰ جلسه و ۳۰ ساعت آموزش تشکیل شده است.

پس از گذراندن دوره بصورت پیوسته و کامل گواهینامه دانشگاه علم و فرهنگ اعطا می گردد.یعنی هنرجویان باید ۴ترم و درس پروژ را گذرانده و وقفه بین ترم ها نداشته باشند.

ترم یک:

کارگاه طراحی فیگور /۳۰ساعت/۲۴۰هزار تومان

کارگاه مبانی رنگ/۳۰ساعت/۲۴۰هزار تومان

ترم دوم:

کارگاه تاثیر تدابیر خطی/۳۰ساعت/۲۴۰هزار تومان

کارگاه تکنیک و جنسیت سازی/۳۰ساعت/۲۴۰هزار تومان

ترم سوم:

کارگاه خلاقیت/۳۰ساعت/۲۴۰هزار تومان

کارگاه چاپ پارچه و پارچه سازی/۳۶ساعت/۳۴۰هزار تومان

ترم چهارم:

کارگاه مولاژ/۳۰ساعت/۳۴۰هزار تومان

کارگاه نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس /۳۰ساعت/۳۴۰هزار تومان

و در نهایت ۱۸ ساعت درس پروژه می گذرانند.(هزینه کارگاه پروژه ۲۰۰هزار تومان می باشد).

هنرجویان پس از گذراندن ۲۸۰ ساعت ،گواهینامه دانشگاه علم و فرهنگ را دریافت خواهند کرد.هنرجویانی که دوره را کامل نمی گذرانند وبه صورت تکدرس تمایل به گذراندن دوره دارند،گواهینامه دریافت نخواهند کرد و همچنین ۳۰% بیشتر از مبلغ شهریه کارگاه ها پرداخت خواهند نمود.

در ادامه این دوره، هنرجویان می توانند برای تکمیل دانش عملی خود در زمینه طراحی لباس، کارگاه های مرتبط دیگری چون، نرم افزار ماولس و جمینی،الگو و دوخت  را نیز در این مرکز بگذرانند.

برخی نکات آموزشی درباره دوره طراحی لباس

چگونه طراحی لباس را اغاز کنید

چگونه بر روی کاغذ طراحی لباس کنید