دراپینگ

دراپینگ

– آموزش انواع یقه های پایه دار و مدل دار (ب ب،آمریکایی،انگلیسی و…)

آموزش و اجراء آستین کیمونو،کیمونو برش دار،رگلان

– آموزش پیراهن راسته

آموزش پیراهن شب و دکلته و زیر ساز برای کار دراپه

آموزش انواع دراپه(یقه،آستین،دامن)

– دراپه و مدل های تزئینی بر روی (تنه،آستین و کاپ ها)

آموزش دوخت انواع فنر و اوریگامی روی لباس

آموزش مدل گره ای
آموزش مولاژ با نوار اریب

*** ژوژمان