نشست آزاد با رتبه ها ی برتر کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس سال ۹۶

نشست آزاد با رتبه ها ی برتر کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس گروه آموزشی روحی سال ۹۶

≡ زمان برگزاری: ۷ شهریور ساعت ۵:۳۰

به دلیل محدودیت ظرفیت برای شرکت در نشست رزرو نمایید.

≡ تلفن تماس:
■ ۸۸۸۳۴۲۸۴