گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۸

گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۸

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ آزاده چراغی الگوسازی و دوخت
۲ فروغ نظری الگوسازی و دوخت
۳ لیلا صدیق الگوسازی و دوخت
۴ احسان طاهری نیا الگوسازی و دوخت
۵ شیرین کره یی الگوسازی و دوخت
۶ سعیده میرهادی الگوسازی و دوخت
۷ لیلا حسینی طراحی لباس
۸ الهام خیری طراحی لباس
۹ نادیا کریمی طراحی لباس
۱۰ نگار خسروانی طراحی لباس
۱۱ زهرا فتحی طراحی لباس
۱۲ عاطفه لرستانی طراحی لباس
۱۳ شیما باوفا طراحی لباس
۱۴ پریا مهری طراحی لباس
۱۵ ساغر پیرزاده طراحی لباس
۱۶ پریسا فتحی طراحی لباس
۱۷ نیلوفر رشیدی طراحی لباس
۱۸ پرستو جزپناهی طراحی لباس
۱۹ فاطمه قربانی طراحی لباس
۲۰ پرستو شریفی طراحی لباس
۲۱ فاطمه شهینی طراحی لباس
۲۲ فرشته دولیخانی طراحی لباس
۲۳ سوگند فراهانی طراحی لباس
۲۴ غزل جمشیدی طراحی لباس
۲۵ سیده پردیس موسوی نمین طراحی لباس
۲۶ امید باستانی الگوسازی و دوخت
۲۷ الهام خداپوربناب الگوسازی و دوخت
۲۸ سلامه پژم الگوسازی و دوخت
۲۹ آیدا اسلامی شاد الگوسازی و دوخت
۳۰ الهام الهیاری الگوسازی و دوخت
۳۱ بنفشه چهارمحالی الگوسازی و دوخت
۳۲ نادیا کریمی الگوسازی و دوخت
۳۳ پریناز دقیقی الگوسازی و دوخت
۳۴ افق یزدانی ها طراحی پارچه
۳۵ سپیده علیزاده طراحی پارچه
۳۶ سحر علیزاده طراحی پارچه
۳۷ محدثه میرباقری طراحی پارچه
۳۸ امیرحسین میرهاشمی طراحی پارچه
۳۹ سهیلا آب نیکی طراحی پارچه
۴۰ فایزه مرندی نیا طراحی پارچه
۴۱ سوگل ندیمی طراحی لباس
۴۲ یگانه آبادی هندی جانی طراحی لباس
۴۳ آیدا مولائی طراحی لباس
۴۴ آیدا میرزاخانی نافچی طراحی لباس
۴۵ سارا قدیری طراحی لباس
۴۶ ثنا کوچک کاشانی طراحی لباس
۴۷ شقایق کربه طراحی لباس
۴۸ سپیده کریمی جبلی طراحی لباس
۴۹ گیسو ولی دخت دیزجی طراحی لباس
۵۰ هستی سلاجقه طراحی لباس
۵۱ ستاره نجفی طراحی لباس
۵۲ عسل نوروزی طراحی لباس
۵۳ مریم زند طراحی لباس
۵۴ ویستا خسروپور طراحی لباس
۵۵ پریسا علی زاده طراحی لباس
۵۶ فاطمه علی زاده دوغی کلا طراحی لباس
۵۷ لیلا هرکاری طراحی لباس
۵۸ سمیرا آذرینوش طراحی لباس
۵۹ نیلوفر سیاهپوش طراحی لباس
۶۰ آتنا افلاکی خمسه طراحی لباس
۶۱ مینا سادات قادری طراحی لباس
۶۲ سمیه ناگهی تپه مولائی طراحی لباس
۶۳ سارا سعادتی تاجی بیوک طراحی لباس
۶۴ شقایق اصغری مطلق طراحی لباس
۶۵ آتوسا اسفندیاری طراحی لباس
۶۶ میترا حاتمی الگودوخت
۶۷ ندا زمانی مقدم الگودوخت
۶۸ زینب مفاخر الگودوخت
۶۹ نرگس مشهدی فراهانی الگودوخت
۷۰ نادیا محمدی خاص الگودوخت
۷۱ زینب بختیاری الگودوخت
۷۲ سمیرا بختیاری الگودوخت
۷۳ پدیده خوشنویسان الگودوخت
۷۴ آزیتا بهرامی الگودوخت
۷۵ سمیه پورشجاع الگودوخت
۷۶ آناهیت صالحی الگودوخت
۷۷ المیرا افاضاتی الگودوخت
۷۸ آیدا بختیاری الگودوخت
۷۹ گلناز خالقی طرقی الگودوخت
۸۰ شیرین دخت رحیمی زمانی الگودوخت
۸۱ سعیده کرمی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۲ زهرا صادقی صیقلانی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۳ فاطمه نبی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۴ سمانه دالوند نرم افزار مارولس و جمینی
۸۵ نازنین شیری نرم افزار مارولس و جمینی
۸۶ مهسا احمدی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۷ فاطمه بابائی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۸ اعظم ملکی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۹ سیده فاطمه میری نرم افزار مارولس و جمینی
۹۰ مریم سادات احمدی نرم افزار مارولس و جمینی
۹۱ مرضیه نیکوروش نرم افزار مارولس و جمینی
۹۲ فاطمه بهرامی نرم افزار مارولس و جمینی
۹۳ زهرا انصاری نرم افزار مارولس و جمینی
۹۴ سید هادی حسینی کتک لاهیجانی نرم افزار مارولس و جمینی
۹۵ طاهره رضائی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۶ سهیلا هاشمی فر الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۷ نرگس شریفی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۸ یاسمن احمدی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۹ زینب محمود نیا الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۱۰۰ بهنوش سلطانی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۱۰۱ مریم آقاجانی طالش الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۱۰۲ سعیده میرهادی الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۳ ندا زمانی مقدم الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۴ زینب بختیاری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۵ ناهید جاویدیار الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۶ فاطمه حقیری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۷ آناهیت صالحی الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۸ شیما منوچهری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۹ نوشین احمری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۱۰ سمیه پور شجاع واحد الگوسازی و دوخت مانتو
۱۱۱ زهرا بهشتی اصل الگوسازی و دوخت
۱۱۲ حوریه کریمی الگوسازی و دوخت
۱۱۳ هستی خاندائی الگوسازی و دوخت
۱۱۴ رویا افخمی پیله رود الگوسازی و دوخت
۱۱۵ سارینا کاویان پور الگوسازی و دوخت
۱۱۶ منصوره رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت
۱۱۷ مائده رئوفی نژاد دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۱۸ فاطمه علمدارراوری دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۱۹ سپیده سادات میرتراپی دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۰ تینا خدادادیان دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۱ فاطمه رضاپور دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۲ هما امینی دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۳ الهه صالحی دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۴ سیده الهام موسوی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۵ علی مقدسی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۶ مهدیه سادات امینی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۷ رومینا کدخدایی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۸ فریبا ذبیحی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۹ ملینا عزیزی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۰ ندا طالبی سلطان آباد نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۱ پژمان ترکمن نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۲ سهیلا محمودی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۳ مهسا فریده کلهری نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۴ آیدا نیکخو نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۵ زهرا علیجان زاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۶ معصومه عسگری الگوسازی و دوخت
۱۳۷ سحر ناصری نژاد الگوسازی و دوخت
۱۳۸ مرجان اسفندیاری الگوسازی و دوخت
۱۳۹ پروین طاهری الگوسازی و دوخت
۱۴۰ مونا اصفهانی الگوسازی و دوخت
۱۴۱ نگین پالیزوان الگوسازی و دوخت
۱۴۲ مریم میرزاخانی الگوسازی و دوخت
۱۴۳ مائده قادری الگوسازی و دوخت
۱۴۴ سمیه قیصر الگوسازی و دوخت
۱۴۵ عسل علیپور الگوسازی و دوخت
۱۴۶ رعنا قربانی الگوسازی و دوخت
۱۴۷ فاطمه بابائی الگوسازی و دوخت
۱۴۸ جواهر رضایی الگوسازی و دوخت
۱۴۹ آسیه سعیدی مفرد الگوسازی و دوخت
۱۵۰ ساناز شاکری الگوسازی و دوخت
۱۵۱ مرضیه خوش صحبت دوره طراحی لباس
۱۵۲ زهرا عالیقدر دوره طراحی لباس
۱۵۳ سمانه رمضانی دوره طراحی لباس
۱۵۴ ندا عظیمی دوره طراحی لباس
۱۵۵ آیدا ساری اصلانی دوره طراحی لباس
۱۵۶ غزاله آقا نصیری دوره طراحی لباس
۱۵۷ فرزانه تروند دوره طراحی لباس
۱۵۸ امیر مسعود کیانی دوره طراحی لباس
۱۵۹ سمیرا نوعی رازلیقی دوره طراحی لباس
۱۶۰ پریسا حسین علی بیگی دوره طراحی لباس
۱۶۱ فرشته رمضان زرندی دوره طراحی لباس
۱۶۲ مرضیه امیر احمدی دوره طراحی لباس
۱۶۳ سمیه بهرامی دوره جامع طراحی لباس
۱۶۴  مرضیه محمدی دوره جامع طراحی لباس
۱۶۵ رویا آذر طوس دوره جامع طراحی لباس
۱۶۶ سمیه اکبری طایمه دوره جامع طراحی لباس
۱۶۷ ملیحه ظاهری دوره جامع طراحی لباس
۱۶۸ مرجان اکبری خرمی دوره جامع طراحی لباس
۱۶۹ عاطفه سلیمیان ریزی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۰ هانیه خداداد زاده دوره جامع طراحی لباس
۱۷۱ صدیقه ناصری دوره جامع طراحی لباس
۱۷۲ بهار درخشانی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۳ مرضیه خسروی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۴ سمیه سپاسه دوره جامع طراحی لباس
۱۷۵ فاطمه بلبلی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۶ زهرا ناصری گهر دوره جامع طراحی لباس
۱۷۷  سارا یوسفی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۸ رقیه دشتی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۹ زهرا مرادی نیا دوره جامع طراحی لباس
۱۸۰ نگین پالیزوان دوره جامع طراحی لباس
۱۸۱ کیمیا شراهی دوره جامع طراحی لباس
۱۸۲ الهام خداپوربناب دوره جامع طراحی لباس
۱۸۳ سمانه دالوند تکدرس-نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس
۱۸۴ طاهره آکشته نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۵ لیلا حسینی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۶ معصومه مهدی زاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۷ میلاد محمودی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۸ رویا نوری نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۹ هادی علیزاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۰ رویا افخمی پیله رود نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۱ سیده زینب پناهی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۲ وحید ترک نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۳ فریماه محسن پور نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۴ بی بی کبری رسولی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۵ زهرا علیجان زاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۶ سمیه پورشجاع واحد ضخیم دوز
۱۹۷ المیرا افاضاتی ضخیم دوز
۱۹۸ آزیتا بهرامی ضخیم دوز
۱۹۹ آناهیتا صالحی ضخیم دوز
۲۰۰ شیما منوچهری ضخیم دوز
۲۰۱ مریم نعمانی پور ضخیم دوز
۲۰۲ فاطمه حقیری ضخیم دوز
۲۰۳ نوشین احمری ضخیم دوز
۲۰۴ ندا زمانی مقدم ضخیم دوز
۲۰۵ سمیرا بختیاری ضخیم دوز
۲۰۶ زینب بختیاری ضخیم دوز
۲۰۷ ناهید جاویدیار ضخیم دوز
۲۰۸ نرگس نوری ضخیم دوز
۲۰۹ محیا عنصری ضخیم دوز
۲۱۰ سارا ایران پرست ضخیم دوز
۲۱۱ پگاه مهدوی گلوجه الگوسازی و دوخت
۲۱۲ اکرم السادات کمیاب الگوسازی و دوخت
۲۱۳ الهه هاشمی الگوسازی و دوخت
۲۱۴ رویا رحمتی الگوسازی و دوخت
۲۱۵ معصومه بختیاری الگوسازی و دوخت
۲۱۶ آیلار فخیمی الگوسازی و دوخت
۲۱۷ سمیه ابراهیمی حمید آباد الگوسازی و دوخت
۲۱۸ تارا تقوی رفسنجانی الگوسازی و دوخت
۲۱۹ ناهید رضایی الگوسازی و دوخت
۲۲۰ منصوره رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت
۲۲۱ شیرین دخت رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت
۲۲۲ ساناز شاکری الگوسازی و دوخت
۲۲۳ زرین تاج تناور طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۴  زهرا فلاح ولیک چالی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۵ سارا خسرو آبادی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۶ مهناز نیامی کوهساره طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۷ افق یزدانیها نجف آبادی تاپستری و مکرومه بافی
۲۲۸ ستاره رحمت الهی تاپستری و مکرومه بافی
۲۲۹ معصومه عسگری تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۰ روژین دلو تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۱ سمایه منشی زاده تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۲ نسترن سادات بهرامی دمنه تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۳ مهشاد خوشبخت دوره طراحی لباس
۲۳۴ مریم حسینی عالم دوره طراحی لباس
۲۳۵ فریده یوسفی دوره طراحی لباس
۲۳۶ مریم فلاح دوره طراحی لباس
۲۳۷ نسیم اصغری دوره طراحی لباس
۲۳۸ مهدیه نصیری دوره طراحی لباس
۲۳۹ فاطمه حیدری دوره طراحی لباس
۲۴۰ مهسا اشراقی دوره طراحی لباس
۲۴۱ مریم سراقی دوره طراحی لباس
۲۴۲ مرضیه سادات تهور دوره طراحی پارچه
۲۴۳ فرناز افشاری دوره طراحی پارچه
۲۴۴ امین بخت آوری ممقانی دوره طراحی پارچه
۲۴۵ نرگس حافظی بختیاری دوره طراحی پارچه
۲۴۶ منصوره غمین دوره طراحی پارچه
۲۴۷ عاطفه کیانی ها دوره طراحی پارچه
۲۴۸ سحر امین الرعیایی دوره طراحی پارچه
۲۴۹ فاطمه حسینی رامشه دوره طراحی پارچه
۲۵۰ سلماز نخعی دوره طراحی پارچه
۲۵۱ طاهره ریحانی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۲ نرگس نوری الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۳ زینب مفاخر الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۴ نگین پالیزوان الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۵ عزیزه عزتی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۶ فهیمه وظیفه دار الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس