گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۷

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ عفت کیانی نژاد الگوسازی و دوخت
۲ الهه محمدی الگوسازی و دوخت
۳ مریم محمدی الگوسازی و دوخت
۴ نوشین احمدی الگوسازی و دوخت
۵ رزا قاسمی طراحی لباس
۶ راضیه بیرامی طراحی لباس
۷ سمیرا رجبی طراحی لباس
۸ ساناز صیاد طراحی لباس
۹ پریسا عقیقی طراحی لباس
۱۰ مریم ابراهیم پورطاری طراحی لباس
۱۱ مهدیه کرد طراحی لباس
۱۲ زهرا رحمانی طراحی لباس
۱۳ سیما خادم طراحی لباس
۱۴ مهتا نجفیان طراحی لباس
۱۵ محنا نوریان طراحی لباس
۱۶ متین ناطقی طراحی لباس
۱۷ فاطمه محبی طراحی لباس
۱۸ نیر اسکندرپور طراحی لباس
۱۹ طاهره قلی زاده طراحی لباس
۲۰ مهسا نیکبخت طراحی لباس
۲۱ سما موسوی طراحی لباس
۲۲ پرگل دینورزاده طراحی لباس
۲۳ مهناز کریمی شرق مارولس جمینی
۲۴ فرجی مارولس جمینی
۲۵ علیرضا کمالی دهقان مارولس جمینی
۲۶ فائزه محمدی مارولس جمینی
۲۷ مریم آسیایی مارولس جمینی
۲۸ محمد حسین علی واحد مارولس جمینی
۲۹ مارال باستانی مارولس جمینی
۳۰ مهشاد ساده مارولس جمینی
۳۱ مسعود شاهی مارولس جمینی
۳۲ محبوبه دارابی نرم افزار ایلستریتور پارجه
۳۳ زهرا نجفلو نرم افزار ایلستریتور پارجه
۳۴ تراب زاده الگوسازی و دوخت
۳۵ مرجان ضرابیها الگوسازی و دوخت
۳۶ شیما الله مرادی الگوسازی و دوخت
۳۷ ساره حریری الگوسازی و دوخت
۳۸ خدیجه علیزاده الگودوخت
۳۹ سعیده موسیوند الگودوخت
۴۰ فرزاد محمدی الگودوخت
۴۱ الهام عزت حسینی الگودوخت
۴۲ احیائ علیزاده سقالکساری الگودوخت
۴۳ فاطمه عاشوری الگودوخت
۴۴ فاطمه مطلب زاده الگودوخت
۴۵ مریم سلطانی تاپستری
۴۶ فرنوش کیانی تاپستری
۴۷ غزل عباسی تاپستری
۴۸ مریم هادی پور تاپستری
۴۹ افسانه حیدری  طراحی پارچه
۵۰ فاضل زاده گودرزی  طراحی پارچه
۵۱ محمدعماد صادقیان  طراحی پارچه
۵۲ سحر علی عسگری  طراحی پارچه
۵۳ ناهید جاویدیار طراحی لباس
۵۴ مرجان علی اکبری طراحی لباس
۵۵ مهرنوش سلطانی طراحی لباس
۵۶ سرور خدری طراحی لباس
۵۷ سعیده فاضل طراحی لباس
۵۸ حسین داداش زاده طراحی لباس
۵۹ زینب عطوفی طراحی لباس
۶۰ فاطمه داورزنی طراحی لباس
۶۱ تانیا شمس طراحی لباس
۶۲ الیکا ناوی طراحی لباس
۶۳ مهدخت مجیدی طراحی لباس
۶۴ شیوا تنگستانی طراحی لباس
۶۵ فاطمه  عمرانی طراحی لباس
۶۶ نازنین مرتضوی طراحی لباس
۶۷ فاطمه سادات میرمحمدی طباطبایی طراحی لباس
۶۸ ساراگل برهمند طراحی لباس
۶۹ رقیه معصومی طراحی لباس
۷۰ سپیده صالح وند لباس شب و عروس
۷۱ عفت کیانی نژاد لباس شب و عروس
۷۲ عاطفه غلامپور باقری لباس شب و عروس
۷۳ لوزان امینی لباس شب و عروس
۷۴ مینا پورنصر لباس شب و عروس
۷۵ نادر احمدپور لباس شب و عروس
۷۶ مریم آسیایی لباس شب و عروس
۷۷ سهیلا میرزایی لباس شب و عروس
۷۸ طاهره شاکری مارولس و جمینی
۷۹ آسیه طاطی مارولس و جمینی
۸۰ شیما شبستری مارولس و جمینی
۸۱ پانته آ فکوهی مارولس و جمینی
۸۲ رکسانا کلاهی مارولس و جمینی
۸۳ شیرین دخت رحیمی زمانی مارولس و جمینی
۸۴ آرزو  صفری مارولس و جمینی
۸۵ اکرم محمودی مارولس و جمینی
۸۶ ریحانه غفاری مارولس و جمینی
۸۷ آرزو غفاری مارولس و جمینی
۸۸ فاطمه ضخیمی مارولس و جمینی
۸۹ فریبا السادات حسینی نژاد مارولس و جمینی
۹۰ نسرین استاجی طراحی لباس
۹۱ نرگس نوری طراحی لباس
۹۲ مینا غفاری طراحی لباس
۹۳ پریناز دقیقی طراحی لباس
۹۴ عاطفه ناصری طراحی لباس
۹۵ مهدیه میرزایی طراحی لباس
۹۶ زهرا دخت هلاکویی طراحی لباس
۹۷ محمد سیفی طراحی لباس
۹۸ ویدا مطلبی زاده طراحی لباس
۹۹ هستی بهمنی طراحی لباس
۱۰۰ ندا ملکشاهی طراحی لباس
۱۰۱ مینا مقدم طراحی لباس
۱۰۲ شیما اکبری طراحی لباس
۱۰۳ شکیبا جوادی طراحی لباس
۱۰۴ مریم ترابی طراحی لباس
۱۰۵ سعیده نیک مهر طراحی لباس
۱۰۶ سهیلا علیا زاده طراحی لباس
۱۰۷ پارمیس امانت طراحی لباس
۱۰۸ ندا فرهان طراحی لباس
۱۰۹ دلارام ذولفقاری طراحی لباس
۱۱۰ فروغ دهدشتی طراحی لباس
۱۱۱ طاهره اویسی طراحی لباس
۱۱۲ غزاله بهشتی طراحی لباس
۱۱۳ مهنوش عباسی ایللستریتور لباس
۱۱۴ محمود نظیفی مولاژ دراپینگ
۱۱۵ کیمیا فاطمیه نرم افزار ایلستریتور پارچه
۱۱۶ ام البنین ذاکری نرم افزار ایلستریتور پارچه
۱۱۷ زهرا حافظی الگودوخت
۱۱۸ نعیمه چزانی الگودوخت
۱۱۹ سمانه قربان حسینی الگودوخت
۱۲۰ سعید نظری الگودوخت
۱۲۱ زهرا زرین اقبالی الگودوخت
۱۲۲ سارا ایزدپناه الگودوخت
۱۲۳ پریسا عقیلی الگودوخت
۱۲۴ فاطمه قربانی الگودوخت
۱۲۵ یاسمین ابراهیم خانی الگودوخت
۱۲۶ آناهیتا کریمیان الگودوخت
۱۲۷ محمدرضا کریمی الگودوخت
۱۲۸ ثنا اسفندیارزاده الگودوخت
۱۲۹ ناهید جاوید یار الگودوخت
۱۳۰ جلیلیان الگودوخت
۱۳۱ حقیری الگودوخت
۱۳۲ حقیری الگودوخت
۱۳۳ خانم خیری طراحی پارچه
۱۳۴ هانیه علیزاده طراحی پارچه
۱۳۵ زهرا قادری طراحی پارچه
۱۳۶ سمیه یوسفی طراحی پارچه
۱۳۷ نسیم معصومی طراحی لباس
۱۳۸ حانیه غلامی طراحی لباس
۱۳۹ حامد غلامی طراحی لباس
۱۴۰ مریم معزی طراحی لباس
۱۴۱ الهام موجودی طراحی لباس
۱۴۲ ثمین کریمی طراحی لباس
۱۴۳ نازنین شیری طراحی لباس
۱۴۴ لیلا صالحی طراحی لباس
۱۴۵ صبا امیری طراحی لباس
۱۴۶ مهسا روانپور طراحی لباس
۱۴۷ ثمین سادات صحت طراحی لباس
۱۴۸ هستی خاندائی طراحی لباس
۱۴۹ شبنم قدسیان طراحی لباس
۱۵۰ سحر علی شیری طراحی لباس
۱۵۱ شیما یزدی طراحی لباس
۱۵۲ نیکو شهبازی طراحی لباس
۱۵۳ محمدرضا باغی طراحی لباس
۱۵۴ مریم سهامی طراحی لباس
۱۵۵ زینب امیرخانی طراحی لباس
۱۵۶ طناز سروی طراحی لباس
۱۵۷ زینب بختیاری شب وعروس
۱۵۸ سمیرا بختیاری شب وعروس
۱۵۹ ناهید جاویدیار شب وعروس
۱۶۰ فاطمه حقیری شب وعروس
۱۶۱ مرضیه کاشانی زاده شب وعروس
۱۶۲ شیما منوچهری شب وعروس
۱۶۳ سپیده مهدی زاده شب وعروس
۱۶۴ ایل ایستر مهتری شادی الگوسازی ودوخت
۱۶۵ فهیمه وظیفه دار الگوسازی ودوخت
۱۶۶ پریسا کریمان طهرانی الگوسازی ودوخت
۱۶۷ سارا یوسفی الگوسازی ودوخت
۱۶۸ مهسا نجفی الگوسازی ودوخت
۱۶۹ مریم اکبری پور الگوسازی ودوخت
۱۷۰ سارا همایونفر الگوسازی ودوخت
۱۷۱ فاطمه زمانی الگوسازی ودوخت
۱۷۲ سهیل عقابی الگوسازی ودوخت
۱۷۳ سحر معرب مارولس و جمینی
۱۷۴ زهرا سادات میرمحمدی مارولس و جمینی
۱۷۵ زهره پرورش مارولس و جمینی
۱۷۶ فریماه کیانی زاده مارولس و جمینی
۱۷۷ مهتاب حقیقتی مارولس و جمینی
۱۷۸ نسرین شرافت مارولس و جمینی
۱۷۹ فاطمه عزیزمراش مارولس و جمینی
۱۸۰ مژگان امینی مارولس و جمینی
۱۸۱ مریم سادات ابطحی طراحی پارچه
۱۸۲ ندا اخگری طراحی پارچه
۱۸۳ نسیم خسروجردی طراحی پارچه
۱۸۴ لیلا بلندی طراحی پارچه