گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۶

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ حنانه یعقوبی ایلاستریتور پارچه
۲ شهریار میرنیا ایلاستریتور پارچه
۳ مینا هاشمی ایلاستریتور پارچه
۴ سیده بهاره مرتضوی زنجانی ایلاستریتور پارچه
۵ راحیل منزوی ایلاستریتور پارچه
۶ صبا بیضایی ایلاستریتور پارچه
۷ شادان رادمهر ایلاستریتور پارچه
۸ صالحه کمال زاده ایلاستریتور پارچه
۹ احسانه خسروی ایلاستریتور پارچه
۱۰ نسترن آخوندی الگوسازی دوخت
۱۱ پرگل دینورزاده الگوسازی دوخت
۱۲ مهراد مسلمی اصل الگوسازی دوخت
۱۳ بهاره ترکزاد الگوسازی دوخت
۱۴ رومینا براتی الگوسازی دوخت
۱۵ موژان خیامیم الگوسازی دوخت
۱۶ غزاله داداشی الگوسازی دوخت
۱۷ بهاره رقابی مولاژودراپینگ
۱۸ مریم محمودی مولاژودراپینگ
۱۹ عاطفه انصاری مولاژودراپینگ
۲۰ مریم سعیدی مولاژودراپینگ
۲۱ شبنم تکمیل صفات نجاری طراحی لباس
۲۲ زهرا عسلی طراحی لباس
۲۳ زهرا جهاندار طراحی لباس
۲۴ فاطمه سادات میرحسینی طراحی لباس
۲۵ آفرین میرزایی طراحی لباس
۲۶ شادی بخشی طراحی لباس
۲۷ ناهید یاوری طراحی لباس
۲۸ ساره حریری نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس
۲۹ سوگل غزنوی چاپ و پارچه سازی
۳۰ مژگان عبادی چاپ و پارچه سازی
۳۱ زهره حشمتی جو مارولس جمینی
۳۲ میثم فرجاد مارولس جمینی
۳۳ فاطمه امامی مارولس جمینی
۳۴ سعید قهرمانی مقبل مارولس جمینی
۳۵ آزاده جغتایی مارولس جمینی
۳۶ مهروش نجفی مارولس جمینی
۳۷ داریوش گنجی پناهی مارولس جمینی
۳۸ سحر مصیبی چاپ و پارچه سازی
۳۹ سمیه ثابتی ایلاستریتور لباس
۴۰ فاطمه پشت کوهی طراحی لباس مقدماتی ۱
۴۱ فاطمه پشت کوهی طراحی لباس مقدماتی ۲
۴۲ فاطمه پشت کوهی چاپ
۴۳ طیبه عبدالله زاده چرم
۴۴ پرنیا علیپور راد مارولس و جمینی
۴۵ آمنه نعمتی درآباد مارولس و جمینی
۴۶ پرستو حسینی مارولس و جمینی
۴۷ نگین مویدی کیا مارولس و جمینی
۴۸ سمیه غلامی مارولس و جمینی
۴۹ سکینه بخشی مارولس و جمینی
۵۰ هاجر غفاری مارولس و جمینی
۵۱ شیما کشتکار مارولس و جمینی
۵۲ علی ضیایی مارولس و جمینی
۵۳ فاطمه نصرتی مارولس و جمینی
۵۴ سیده کوثر هاشمی فر مارولس و جمینی
۵۵ فتانه کریمی مارولس و جمینی
۵۶ مهتاب علایی مارولس و جمینی
۵۷ سارا محمدی مارولس و جمینی
۵۸ پیمان حبیب پور مارولس و جمینی
۵۹ مریم زندی طراحی و دوخت مانتو
۶۰ عاطفه حصار بانی طراحی و دوخت مانتو
۶۱ حدیث خطیرنیا طراحی و دوخت مانتو
۶۲ محمد جعفر رضایی طراحی و دوخت مانتو
۶۳ محمد رضا جعفری طراحی و دوخت مانتو
۶۴ محدثه نژاد عبدل طراحی و دوخت مانتو
۶۵ فرزانه حاجی رحیمی طراحی و دوخت مانتو
۶۶ آزاده اسانلو الگوسازی و دوخت ۱
۶۷ شیما توکلیان الگوسازی و دوخت ۱
۶۸ مهدیه مرادی الگوسازی و دوخت ۱
۶۹ حسین داداش زاده الگوسازی و دوخت ۱
۷۰ بهاره نادریفر الگوسازی و دوخت ۱
۷۱ مهسا پیریایی الگوسازی و دوخت ۱
۷۲ آزاده اسانلو الگوسازی و دوخت ۲
۷۳ شیما توکلیان الگوسازی و دوخت ۲
۷۴ مهدیه مرادی الگوسازی و دوخت ۲
۷۵ حسین داداش زاده الگوسازی و دوخت ۲
۷۶ بهاره نادریفر الگوسازی و دوخت ۲
۷۷ مهسا پیریایی الگوسازی و دوخت ۲
۷۸ طناز سروی الگوسازی و دوخت
۷۹ سارا دمر چلو الگوسازی و دوخت
۸۰ ملیکا سلطانی الگوسازی و دوخت
۸۱ مهنوش سلطانی الگوسازی و دوخت
۸۲ ثمین دهقانی الگوسازی و دوخت
۸۳ سارا شفیعی ثابت الگوسازی و دوخت
۸۴  آزاده شفیعی ثابت الگوسازی و دوخت
۸۵ فرشته رمضانی الگوسازی و دوخت
۸۶ کمند کاوند تاپستری
۸۷ مهدیه کرد تاپستری
۸۸ آزاده توحیدی تاپستری
۸۹ شبنم مصدق تاپستری
۹۰ مریم بهروزی نیا تاپستری
۹۱ مهلا محمدی تاپستری
۹۲ مهسا خلعتبری تاپستری
۹۳ هانیه سادات موسوی تاپستری
۹۴ گیتی همتیان الگوسازی و دوخت
۹۵ مهيار عابدزاده عطار الگوسازی و دوخت
۹۶ طاهره قلی زاده الگوسازی و دوخت
۹۷ هانیه ذولفقار الگوسازی و دوخت
۹۸ شیوا خرمی الگوسازی و دوخت چرم
۹۹ زهرا شهیدی الگوسازی و دوخت چرم
۱۰۰ فهیمه منشیا الگوسازی و دوخت چرم
۱۰۱ سارا بهبودی الگوسازی و دوخت چرم
۱۰۲ حسین داداش زاده نوشهر طراحی و دوخت مانتو
۱۰۳ معصومه حاتمی رامشه طراحی و دوخت مانتو
۱۰۴ بیتا سیفی طراحی و دوخت مانتو
۱۰۵ ناهید یعقوبی طراحی و دوخت مانتو
۱۰۶ محمدعلی صلواتی جمینی مارولس
۱۰۷ سمیه عبدالحسینی جمینی مارولس
۱۰۸ کوثر صالحی مورکانی جمینی مارولس
۱۰۹ مرضیه خالقی جمینی مارولس
۱۱۰ پریرو مولائی منجیلی جمینی مارولس
۱۱۱ آرزو افشار جمینی مارولس
۱۱۲ فاطمه نعمتی جمینی مارولس
۱۱۳ حیدر اکبری جمینی مارولس
۱۱۴ لیلا مددی جمینی مارولس
۱۱۵ فتانه عزیزی منش جمینی مارولس
۱۱۶ سارا خلیلی جمینی مارولس
۱۱۷ جواد عجم جمینی مارولس
۱۱۸ حسین عجم جمینی مارولس
۱۱۹ فاطمه بیات بیدکرپه جمینی مارولس
۱۲۰ مریم نادری نیا طراحی لباس
۱۲۱ سارا باقرپور طراحی لباس
۱۲۲ آقازاده طراحی لباس
۱۲۳ زهرا مهرداد طراحی لباس
۱۲۴ پارسا تبار طراحی لباس
۱۲۵ کمندلو طراحی لباس
۱۲۶ غزل صالحی طراحی لباس
۱۲۷ نسرین سالاری طراحی لباس
۱۲۸ بیتا سیفی طراحی لباس
۱۲۹ شیدا مهرجو طراحی لباس
۱۳۰ محدثه دمر چلو طراحی لباس
۱۳۱ فرسیما امیرسعیدی طراحی لباس
۱۳۲ نیلوفر علی بخشی طراحی لباس
۱۳۳ زهره سعیدی طراحی لباس
۱۳۴ سپیده پیر رضایی طراحی لباس
۱۳۵ پانته آ ملازاده طراحی لباس
۱۳۶ سمیرا بحری طراحی لباس
۱۳۷ فاطمه پوریایی طراحی لباس
۱۳۸ شبنم غلامی طراحی لباس
۱۳۹ کمند کاوند طراحی لباس
۱۴۰ نگار ارجمند طراحی لباس
۱۴۱ لیلا عابدزاده طراحی لباس
۱۴۲ فرنوش کاووسی طراحی لباس
۱۴۳ نهال مساوات طراحی لباس
۱۴۴ سمیه عبدالهی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۵ زینب تورنگ الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۶ نازنین موذن پورکرمانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۷ داود رسولی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۸ مریم صالحی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۹ فیروزه منشی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۵۰ رویا نقی زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۵۱ فاطمه پاشانیا طراحی لباس
۱۵۲ حمیده معصومی طراحی لباس
۱۵۳ منیره عشوری طراحی لباس
۱۵۴ سمیه آریش طراحی لباس
۱۵۵ فرناز احمدی طراحی لباس
۱۵۶ شبنم شکوهی راد طراحی لباس
۱۵۷ مهرناز فرنوش طراحی لباس
۱۵۸ زینب سادات پوربخش طراحی لباس
۱۵۹ سلیمانپور طراحی لباس
۱۶۰ دلارام داودی طراحی لباس
۱۶۱ زهره میرزایی طراحی لباس
۱۶۲ فاطمه سلیمانی طراحی لباس
۱۶۳ خاطره نعمتی طراحی لباس
۱۶۴ مونا نصیری طراحی لباس
۱۶۵ حميده دهقان منشادى طراحی لباس
۱۶۶ لیلاسادات میرصالحی طراحی لباس
۱۶۷ الهه جواهریان طراحی لباس
۱۶۸ زهره عابدینی طراحی لباس
۱۶۹ ترانه حسین پور طراحی لباس
۱۷۰ مهدیه کرد الگوسازی و دوخت ۱و۲
۱۷۱ سعیده نیک مهر الگوسازی و دوخت ۱و۲
۱۷۲ نازیلا مرسلوئی الگوسازی و دوخت ۱و۲
۱۷۳ نیر اسکندرپور جمینی مارولس
۱۷۴ مهسا مروجی جمینی مارولس
۱۷۵ مهلا ایزانلو جمینی مارولس
۱۷۶ فرشته موسوی جمینی مارولس
۱۷۷ هدیه رضایی جمینی مارولس
۱۷۸ دهروز بهرامی نازکی جمینی مارولس
۱۷۹ مهدیه کرد جمینی مارولس
۱۸۰ سمیه کمالی پورآزاد جمینی مارولس
۱۸۱ محمد عماد آشتیانی عراقی جمینی مارولس
۱۸۲ روشنک السادات گلسرخی حسینی جمینی مارولس
۱۸۳ مریم معزی جمینی مارولس
۱۸۴ نارین دانا جمینی مارولس
۱۸۵ مینا علی محمدی جمینی مارولس
۱۸۶ طاهره قلی زاده اقجه دیزج جمینی مارولس
۱۸۷ زهرا یعقوبی جمینی مارولس
۱۸۸ سیده ناهید شیریان جمینی مارولس