تفاوت runway وcatwalk

تفاوت runway وcatwalk :

Runway: نمایش مدی است که بصورت خصوصی و با حضور وبلاگ نویسان صاحبان فروشگاه های بزرگ و طراحان برگذار می شود و عکس های آن در سایت در سایت زیر به نمایش در می آید Mpdclick.com

Catwalk: نمایش مدی است که به صورت عام تر برگذار می شود و در صورت داشتن دعوت نامه می توان در آن حضور داشت