اکرم ابراهیم بیگی

•کارشناسي: مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف از دانشگاه صنعتي اصفهان

رزومه
اکرم ابراهيم بيکي چيمه متولد تهران فروردین ۱۳۵۱
• دیپلم ریاضي فيزیک ۱۳۶۹
• کارشناسي: مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف از دانشگاه صنعتي اصفهان۱۳۷۳-۱۳۶۹
• کارشناسي ارشد: شيمي نساجي و علوم الياف دانشگاه آزاد تهران جنوب ۱۳۷۶-۱۳۷۴
• دکتري تخصصي: شيمي نساجي و علوم الياف دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ورودي ۱۳۸۷ (رتبه اول آزمون کتبي و
شفاهي)
• مدرک زبان IAUEPT مربوط به دکترا اخذ شده است
• پروژه دکترا با عنوان “تاثير نانو ساختارهاي کربني و کامپوزيت آن با نانو دي اکسيد تيتانيوم بر روي پارچه پلي
استر در تاریخ ۹۲/۶/۲۷ دفاع شده.

مقالات:
مقاله ISI منتشر شده توسط مجله New carbon materials از Elsevier ( DOI: 1.01.13/S1337-
۳۳٫۳(۱۵)۳٫٫۳۱-. ( با عنوان:
• Fabrication and Characterization of Nano TiO2/Nano Carbon Black on PET Fabric: Conductive and Photoactive PET
• مقاله ISI در مجله The Journal of The Textile Institute, 7.13 با عنوان:
•” Fabrication of nano TiO2/carbon nano tubes and nano TiO2/nano carbon black on alkali hydrolyzed polyester producing photo active conductive fabric”
کنفرانس و ارائه مقاله
۱٫ کنفرانس NANOSMAT در کشور چک و ارائه مقاله شفاهي با عنوان:
Fabrication and Characterization of Nano TiO2/Carbon Nanotube or Nano Carbon Black on PET Fabric
۷٫ کنفرانس نانو دانشگاه تربيت مدرس. عنوان مقاله:
“بررسي ويژگيهاي کالاي پلي استر اصلاح سطحي شده با نانو کربن سياه و نانو دي اکسيد تيتانيوم”
۵٫ کنفرانس بين المللي رنگ و پوشش دانشگاه صنعتي اصفهان با عنوان:
“A High Performance PET Fabric through Treatment with SWNT/Nano TiO2
/Citric acid ”
۱٫ کنفرانس بين المللي نانو ساختارها دانشگاه صنعتي شریف )کيش( ICNS3 سال ۷٫۱۱ با عنوان:
“Incorporating CNTs/Nano TiO2 on Polyester Fabric Producing Conductive/Photoactive Properties”
۳٫ کنفرانس نانو آسيا Asian nano forum conference 11 مارس ۷٫۱۳ با عنوان: – در جزیره کيش ۳
“Methylene Blue Degradation under UVA Using Carbon Nanostructures/NanoTiO2
Treated PET Fabric”
۶٫ مقاله با عنوان ”
“مروری بر نقوش و فنون شیبوری با انواع روش های رنگرزی برروی پارچه”
در جشنواره مد ولباس فجر اسفند ۱۵
۷٫ شرکت در کنفرانس نانو دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسي کرج اردیبهشت ۱۱ و ارائه مقاله شفاهي با عنوان
“بررسی آماری رنگبری پارچه پلی استر اصلاح سطحی شده با نانو ساختارهای کربنی و
ترکیب آن با نانو دی اکسید تیتانیوم”

چاپ کتاب:
.۱ چاپ کتاب آموزش باتيک (ترجمه کتاب creative batik ، نویسنده رزي رابينسون)، اسفند ۹۳
چاپ و نشر ایران، چاپ ارسطو.
.۷ کتاب در دست چاپ با عنوان:
“طرح ها و تکنیک های شیبوری “
ترجمه کتاب ” Shibori Designs and Techniques” نویسنده Mandy. Southan .
• دو ثبت اختراع ملي در اداره ثبت اختراعات که مدارک پيوست مي شود با عناوین:
۱- روشي جدید براي اصلاح سطحي پارچه پلي استر با کامپوزیت نانو لوله هاي کربن و نانو دي اکسيد
تيتانيوم جهت رنگبري پساب نساجي .
۲- فرایند پوشش با ثبات پارچه پلي استر با ترکيب نانو کربن سياه و نانو اکسيد تيتانيوم و توليد پارچه هادي
جریان برق جهت کاربرد درحسگر ها

 تدريس
– ۳ سال سابقه تدریس در دانشگاه کار قزوین رشته شيمي نساجي ۱۳۸۱-۱۳۷۹
۹سال سابقه تدریس در دانشگاه فني دخترانه شریعتي درس رنگرزي طبيعي و مصنوعي، چاپ، پارچه شنا
سي ۱۳۹۲-۱۳۸۶
 تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ تهران درمقطع کارشناسي پارچه شناسي(شناخت الياف)، و کارشناسي ارشد
شناخت و بررسي ماشين هاي مرتبط به پارچه (چاپ)
 سابقه کار در کارخانجات نساجي (بخش توليد و آزمایشگاه و کنترل کيفيت ):
• کارخانه نساجي آرتا موکت تاکستان ۶ ماه ۱۳۷۴
• – کارخانه رنگرزي و تکميل و چاپ صنعت آرا (ایران مرسریزه جدید) ،جاده مخصوص کرج، ۳ سال، ۱۳۷۷
• – کارخانه رنگرزي وتکميل و چاپ لاله نور، ۷ سال، ۱۳۸۲-۱۳۷۶ .
 سابقه تحقيق و پژوهش در پژوهشکده اصفهان ) بررسي کارخانجات نساجي استان اصفهان ۱۳۷۱
 تحقيقات در زمينه ماشين آلات رنگرزي شامل الياف، نخ، پارچه(پروژه کارشناسي ۱۳۷۶ )
 ) تحقيقات در زمينه چاپ برداشت دیسپرس بر روي پارچه پلي استر) پروژه کارشناسي ارشد ۱۳۷۶
 سایزبندي بانوان در جمهوري اسلامي ایران (سمينار کارشناسي ارشد ۱۳۷۵ )
 تحقيق و بررسي چاپ جوهر افشان (پروژه کارشناسي، استاد راهنما ۱۳۸۱ )

تدریس در دانشگاه شریعتی(۹۴)

تدریس در دانشگاه هنر تهران(ارشد طراحی پارچه و لباس)